Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Lærerens side

Lærerens side er tænkt som en inspirationsside til de undervisere der vil arbejde med Dagens Grønland i undervisningssammenhænge.

Her findes bl.a. 130 faglige og debatterende artikler skrevet af førende fagfolk fra institutioner og virksomheder i Grønland og Danmark. Mange af disse artikler er skrevet specielt til Dagens Grønland mens andre artikler er relevante artikler hvor der er givet tilladelse til at de måtte gengives her. Alle artikler er stillet frit til rådighed for Dagens Grønland og må frit anvendes i undervisningssammenhænge.

Ideen med disse baggrundsartikler er at skabe et sted, hvor man som underviser kan hente ny faglig baggrundsviden om Grønland indenfor de opstillede temaer i materialet.

Ligeledes findes der en pædagogisk vejledning med ideer og inspiration til hvordan Dagens Grønland kan benyttes i undervisningen. Vejledningen kan downloades som pdf.

 

Her findes også en kort teknisk vejledning hvor der er listet løsninger til de uhensigtsmæssigheder der kan opstå ved et internetbaseret materiale, der er browser afhængigt. Dagens Grønland er testet i Chrome, Safari og Firefox. Hvis der opstår uhensigtsmæssigheder i forhold til at printe elevartiklerne eller faktaarkene, se da under afsnittet Print i den tekniske vejledning.
Den tekniske vejledning kan downloades som pdf.

Dagensgrønland.dk er en dynamisk portal der vil udvikle sig over tid. Derfor hører Det Grønlandske Hus meget gerne fra dig hvis du finder fejl så vi kan få rettet dem hurtigst muligt. Du er også velkommen til at skrive hvis du har ris eller ros eller andre bemærkninger om materialet. Skriv til mlk@sumut.dk.

 

 

Baggrundsartikler