Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Rigsfællesskab Rigsfællesskab

Tager man et verdenskort frem og finder Grønland, Færøerne og Danmark, kan man kun undre sig over at disse tre lande er forbundet i et rigsfællesskab med en fælles grundlov, fælles udenrigs- og forsvarspolitik og en fælles dronning.

Hvad i alverden har Grønland, Færøerne og Danmark at gøre med hinanden? Grønland er en kæmpe stor ø der ligger på det amerikanske kontinents nordøstlige hjørne. 80% af landet er dækket af et kilometertykt islag, og der bor ikke flere mennesker end i Haderslev kommune. Færøerne er 18 forblæste klippeøer midt mellem Norge og Island der til sammen ikke er større end Lolland. Danmark er et lille fladt landbrugsland ved Østersøen.

Ville det ikke være langt mere oplagt at det var Norge som Grønland og Færøerne delte Rige med? Norge har også den voldsomme natur der også kendetegner Færøerne og Grønland med den barske kyst omkring sig.

Sådan var det faktisk engang. De norske vikinger indtog for over flere hundrede år siden alt fra Shetlandsøerne, Færøerne, Orkneyøerne, Island og Grønland.

Vikingerne skabte nye norske landsteder med kirker, bondegårde og store havne, et imperium der næsten var på samme størrelse som Romerriget.

 

Hele det norske imperium holdt til langt op i 1300-tallet, hvor pesten (den sorte død) på ganske få år tog livet af en stor del af den norske befolkning.

Da den norske konge, Håkon VI døde (år 1380), indgik Norge en aftale med dronning Margrethe I af Danmark om at Danmark skulle styre riget. Danmark reagerede derefter i hele Norge i ca. 400 år.

Historisk set blev kimen til det nuværende danske rigsfællesskab født ved et forhandlingsbord i Kiel en januar nat i 1814. Som afslutningen på Napoleonkrigene indgik de europæiske lande fredsaftaler og bestemte at Norge skulle overgå til Sverige. Men øerne Island, Færøerne og Grønland som oprindelig var en del af det dansk-norske imperium, skulle forblive en del af Danmark. Island udtrådte af rigsfællesskabet i 1944.

Grønland var en dansk koloni frem til 1953 hvor det fik status af et amt i Danmark. I 1979 fik Grønland hjemmestyre, og Rigsfællesskabet var født.

I dag består rigsfællesskabet stadig af Danmark, Grønland og Færøerne.

Emner
Rigsfællesskab