Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

En arktisk nation Rigsfællesskab

Problemfeltet

Opgaver

 

Rigsfællesskab, en arktisk nation

Både Grønland og Færøerne modtager hvert år et bloktilskud fra Danmark. For Grønlands vedkommende er det omkring 3,5 milliarder kroner om året. Færøernes bloktilskud er noget lavere, omkring 650 millioner kroner.

Det er selvfølgelig fristende at spørge om Rigsfællesskabet og det store pengetilskud fra Danmark  fortsat giver mening.

Kan Grønland overhovedet klare sig som et selvstændigt land uden bloktilskuddet fra Danmark, det sikkerhedsnet der i så mange år har været spændt ud under Grønland. I kraft af Rigsfællesskabet får Grønland også adgang til bl.a. det danske uddannelsessystem og hospitalsvæsen.

Som del af Rigsfællesskabet har Danmark indflydelse på arktisk politik og sidder bl.a. med i Arktisk Råd.

Ønsker Danmark overhovedet at "opgive" Rigsfællesskabet og dermed det land som kvadratmæssigt udgør 90% af hele rigets landareal. Det kæmpe land der ligger midt imellem USA og Rusland, og som måske har så mange muligheder hvis isen virkelig smelter, og olien virkelig findes.

Er Danmark klar til at opgive den store opmærksomhed og internationale interesse Danmark får, ved at man, i kraft af Grønland, er en arktisk nation.

 Skal, skal ikke… ? Hvor er Rigsfællesskabet på vej hen? 

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.

Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Hvad ved du?

Hvad ved du om Grønland og grønlændere?

 

 1. Skriv et stikordsark eller et mindmap med alt det du ved om Grønland.

 2. Skriv et stikordsark eller et mindmap med alt hvad du ved om grønlændere.

 3. Hvor kender du Grønland fra? – Hvem har fortalt dig om landet?

 4. Giv en beskrivelse af hvordan du har fået kendskab til/hørt om Grønland.

 5. Kender du nogen der kommer fra Grønland? – Beskriv dem, beskriv din oplevelse af dem og giv et kort resumé af deres historie hvis du kender den.

 6. Hvis du ikke kender nogen fra Grønland, så giv en beskrivelse af hvordan du tror grønlændere er, eller hvad du har hørt andre sige om grønlændere.

 7. Har du været i Grønland eller kender du nogen der har dette?

 8. Beskriv med egne ord Grønland og det liv du tror grønlændere har.

 9. Hvad tror du unge grønlændere ved om Danmark, og hvordan tror du de tænker om unge danskere som dig?

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Rigsfællesskabet 1

Beskriv hvad begrebet rigsfællesskab betyder.
Beskriv forholdet mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Og faktarket:

 •  Rigsfællesskab – hvad er det?

 

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Hvad betyder begrebet rigsfællesskab?

 2. Beskriv med egne ord det danske rigsfællesskab.

 3. Findes der flere sådanne rigsfællesskaber i verden der ligner det danske?

 4. Beskriv med egne ord hvordan Rigsfællesskabet fungerer i praksis.

 5. Beskriv med egne ord hvorfor netop Danmark, Færøerne og Grønland er i et rigsfællesskab med hinanden.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Rigsfællesskabet 2

Tegn en tidslinje over det Rigsfællesskabets historie.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Og faktarket:

 •  Rigsfællesskab – hvad er det?

 

Find flere oplysninger på danmarkshistorien.dk

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hent inspiration i tegningen under Grønlands historie.
Find den her

Du kan evt. udforme din tidlinie interaktiv og benytte dig ef en af nedenstående tjenester:

DR Skole - Storyline, login med dit UNI-login
timerime.com
tiki-toki.com
dipity.com

 1. Lav en tidslinje over det danske rigsfællesskabs historie. Vurdér og udvælg det du synes er vigtigt.

 2. Vurdér og markér derefter de steder, hvor rigsfællesskabets historie har haft afgørende betydning for Grønland og de steder hvor den har haft afgørende betydning for Danmark. Begrund hvorfor du udvælger netop disse steder.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Selvstyre

Beskriv med egne ord hvad det betyder at have selstyre og hvad det betyder for Rigsfællesskabet at Grønland har selvstyre.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Og faktarket:

 •  Rigsfællesskab – hvad er det?

 
Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Læs mere på Grønlands selvstyres hjemmeside her 

 1. Forklar med egne ord hvad "selvstyre" betyder? Hvad er et selvstyre?

 2. Beskriv forskellen mellem hjemmestyre og selvstyre.

 3. Hvad betyder det at Grønland har selvstyre?

 4. Beskriv med egne ord hvordan det grønlandske selvstyre fungere i praksis.
  Se evt. Selvstyreloven her

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Selvstyre 2

Undersøg hvilke ansvarsområder Grønland har hjemtaget.

Læs artiklerne:

 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

 

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Hvad betyder "hjemtaget"?

 2. Hvad menes der med et politisk "ansvarsområde"? Giv et konkret eksempel.

 3. Hvilke politiske ansvarsområder er i dag hjemtaget af Grønland?

 4. Beskriv med egne ord hvad det betyder at Grønland har hjemtaget disse områder?

 5. Undersøg hvilke ansvarsområder Grønland ikke har eller ikke kan hjemtage og som stadig hører under Rigsfællesskabet.


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Det politiske system

Beskriv det politiske system i Grønland og hvordan dette hænger sammen med Rigsfællesskabet.

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Beskriv kort hvordan det politiske system i Grønland er opbygget.

 2. Undersøg hvilke partier der er i Grønland og hvem der pt. har regeringsmagten.

 3. Undersøg hvor mange medlemmer der repræsenterer Grønland i det danske folketing og hvem dette pt. er. Find evt. oplysningerne her

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Økonomi

Undersøg og beskriv den økonomiske aftale der er mellem Grønland og Danmark.

Læs Selvstyreloven Kapitel 3 her 

Læs artiklerne:

 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Sammen er vi stærke
 • Grønlands demografi

 
Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Beskriv med egne ord hvordan Grønland og Danmark økonomisk hænger sammen.

 2. Undersøg og beskriv hvorfor Grønland modtager et årligt bloktilskud fra Danmark.

 3. Hvilke betydning har det for Grønland at de modtager et årligt bloktilskud fra Danmark?

 4. Undersøg hvordan bloktilskuddet har ændret sig gennem de sidste 35 år?

 5. Beskriv med egne ord befolkningsudviklingen i Grønland fra 1950erne frem til i dag (2012). Er den faldende eller stigende? Bliver der flere ældre at forsørge, er der født flere børn, er der mange unge til at kunne varetage et arbejde og tjene penge?
  Kom med et bud på hvorfor du tror det er således.

 6. Hvad kan denne befolkningsudvikling i Grønland betyde for Grønlands økonomi i fremtiden?

 7. Giv konkrete eksempler på hvad du mener Grønland skal bruge penge på de næste 10 år? – Ældre, skoler, uddannelse, sygehuse, miner m.m.
  Læs evt. artikler om dette under temaerne Erhverv, Befolkning og Råstoffer.

 8. Giv konkrete eksempler på hvad du tror Grønland kan tjene penge på de næste 10 år. – Fiskeri, turisme, råstoffer, olie m.m. Læs evt. artikler under temaerne Erhverv og Råstoffer.

 9. Kom med dine bud på hvad der skal til for at Grønland kan blive økonomisk uafhængig af Danmark?

 10. Vurdér om du tror det er muligt for Grønland at blive økonomisk uafhængig af Danmark?


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – En arktisk nation

Beskriv hvilke muligheder det åbner for Grønland at have den beliggenhed i Arktis, mellem USA og Rusland.

Læs artiklerne:

 • Et stærkere rigsfællesskab
 • Sammen er vi stærke
 • Rigsfællesskabet som en arktisk nation
 • Visioner for Rigsfællesskabet
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Fremtidens rige

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find mere viden om Arktisk Råd her 
Find hjemmesiden for Arktisk Råd (på engelsk) her  

Find via internettet artikler om Arktisk Råds arbejde. Husk at vurdere og opgive din kilde hvis du benytter dig af oplysninger fra internettet.

 1. Beskriv kort med egne ord Grønlands beliggenhed, størrelse og geografi.

 2. Hvad er Arktisk Råd?

 3. Hvem er medlem af Arktisk råd?

 4. Beskriv med egne ord Arktisk Råds funktion.

 5. Er Grønland repræsenteret i Arktisk Råd? – Hvordan?

 6. Vurdér hvorfor netop Grønland har en betydningsfuld rolle som arktisk nation.

 7. Beskriv hvilke muligheder du tror det på sigt kan give Grønland at være en del af Arktisk Råd?

 8. Giv dit bud på hvad du tror ville ske hvis ikke Grønland var beskyttet af det danske forsvar og derved medlem af NATO. Se evt. udtalelserne i filmklippet fra Folkemødet på Bornholm 2015 her

 9. Hvilke betydning kan det i fremtiden få for Danmark at være i et rigsfællesskab med Grønland og derved være en del af en arktisk nation? Beskriv dette med egne ord og anvend gerne konkrete eksempler.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - En aktisk nation 2

Beskriv hvilke fordele der er ved at Danmark, i kraft af Rigsfællesskabet med Grønland, kan kalde sig en arktisk nation.

Læs artiklerne:

 • Et stærkere rigsfællesskab
 • Sammen er vi stærke
 • Rigsfællesskabet som en arktisk nation
 • Visioner for Rigsfællesskabet
 • Fremtidens rige

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Se filmklippet fra Folkemødet på Bornholm 2015 her
Find mere viden om Arktisk Råd her 
Find hjemmesiden for Arktisk Råd (på engelsk) her  

Find via internettet artikler om Danmark som arktisk nation. Husk at vurdere og opgive din kilde, hvis du benytter dig af oplysninger fra internettet.

 1. Beskriv hvilke fordele du tror Danmark har og i fremtiden kan få ved at være en arktisk nation. I kraft af at Grønland og Danmark er i et  rigsfællesskab.

 2. Beskriv hvorfor Danmark kan have interesse i at være en arktisk nation.

 3. Giv dit bud på hvilke betydning det evt. kan få for Danmark hvis Rigsfællesskabet opløses og Danmark ikke lægere er en aktisk nation.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Et selvstændigt Grønland

Vurdér om det i nærmeste fremtid er en realistisk mulighed for Grønland at blive selvstændig og uafhængig af Danmark.

Læs artiklerne:

 • Et stærkere rigsfællesskab
 • Sammen er vi stærke
 • Rigsfællesskabet som en arktisk nation
 • Visioner for Rigsfællesskabet
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Fremtidens rige

 
Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Læs evt. artikler og find fakta fra temaerne Råstoffer og Erhverv.

Find yderligere oplysninger via internettet. Husk at vurdere og opgive din kilde hvis du benytter dig af oplysninger fra internettet.

 1. Undersøg via faktaarkene der her er til rådighed og via internettet Grønlands økonomi.
  Hvor meget af Grønlands offentlige budget dækker bloktilskuddet fra Danmark?
  Vis med konkrete tal hvordan udviklingen i Grønlands økonomi har været inden for de seneste år.

 2. Vurdér om du tror at Grønland om 10 år vil kunne klare sig selv økonomisk og kunne være uafhængig af Danmark.
  Begrund din vurdering i konkrete eksempler. Tag gerne stilling til hvor skal pengene komme fra – på hvilke områder, tror du Grønland kan tjene penge i fremtiden?
  Læs evt artikler under temaerne Erhverv, Turisme og Råstoffer.


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 – Historie

Undersøg forholdet mellem Grønland og Danmark og Grønlands vej til selvstyre. 

Beskriv med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis, forholdet mellem Grønland og Danmark og Grønlands vej til selvstyre.

Vær gerne kreativ og tænk over hvordan du vil formidle dit budskab. Brug gerne flere medier, find evt. hjælp i Værktøjskassen her på sitet.

Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en ide at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Rigsfællesskabets fremtid

GIv dit bud på hvordan Rigsfællesskabet og forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden kunne se ud.

Beskriv med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis, hvordan det danske rigsfællesskab og forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden kunne se ud.

Vær gerne kreativ og tænk over hvordan du vil formidle dit budskab. Brug gerne flere medier, find evt. hjælp i Værktøjskassen her på sitet.

Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en idé at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet