Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Fordomme Rigsfællesskab

Problemfeltet

Opgaver

 

Rigsfællesskab, fordomme

Der findes utrolig mange fordomme om Grønland og om det grønlandske folk. Alt for mange grønlændere bliver mødt af fordomme og forudindtagede forestillinger om deres land, levemåde og kultur.

Danmark og Grønland er et fælles rige, men to forskellige lande. Men er vi virkelig så forskellige?
- Ja, det er vi på rigtig mange områder, dels på grund af landenes geografiske beliggenhed og den natur der omgiver os med de muligheder og begrænsninger det giver. Dels har vi en historie hver for sig og en historie sammen der har formet menneskene og den politik der er i de to lande.

Men når det er sagt, så lever langt de fleste mennesker i Grønland på vestkysten i storbyer og lever i virkeligheden på mange måder det samme liv som man gør her i Danmark.

Kan det virkelig passe at danskerne stadig tror at det grønlandske folk lever ganske primitivt? Kan det virkelig passe at danskerne har en forestilling om at det grønlandske folk ikke er i stand til at leve som et moderne folk i et moderne samfund? Kan det virkelig passe at mange danskere ikke ved ret meget om Grønland og går rundt med rigtig mange fordomme om grønlændere?

Hvordan i alverden kan vi opbygge et bedre forhold til hinanden, bryde de fordomme vi har om hinanden, og kan det overhovedet lade sig gøre, at gøre op med disse fordomme?
 

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Hvad ved du?

Hvad ved du om Grønland og grønlændere?

 1. Skriv et stikordsark eller et mindmap med alt det du ved om Grønland.

 2. Skriv et stikordsark eller et mindmap med alt hvad du ved om grønlændere.

 3. Hvor kender du Grønland fra? – Hvem har fortalt dig om landet?

 4. Giv en beskrivelse af hvordan du har fået kendskab til/hørt om Grønland.

 5. Kender du nogen der kommer fra Grønland? – Beskriv dem, beskriv din oplevelse af dem og giv et kort resumé af deres historie hvis du kender den.

 6. Hvis du ikke kender nogen fra Grønland, så giv en beskrivelse af hvordan du tror grønlændere er, eller hvad du har hørt andre sige om grønlændere.

 7. Har du været i Grønland eller kender du nogen der har dette?

 8. Beskriv med egne ord Grønland og det liv du tror grønlændere har.

 9. Hvad tror du unge grønlændere ved om Danmark, og hvordan tror du de tænker om unge danskere som dig?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Rigsfællesskabet

Beskriv hvad begrebet rigsfællesskab betyder.
Beskriv forholdet mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

 

Og faktarket:

 

 • Rigsfællesskab – hvad er det?

 

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Hvad betyder begrebet rigsfællesskab?

 2. Beskriv med egne ord Rigsfællesskabet.

 3. Findes der flere sådanne rigsfællesskaber i verden der ligner det danske?

 4. Beskriv med egne ord hvordan rigsfællesskabet fungerer i praksis.

 5. Beskriv med egne ord hvorfor netop Danmark, Færøerne og Grønland er i et rigsfællesskab med hinanden.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Rigsfællesskabet 2

Tegn en tidslinje over Rigsfællesskabets historie.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Og faktarket:

 •  Rigsfællesskab – hvad er det?

 

Find flere oplysninger på danmarkshstorien.dk

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden, hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hent inspiration i tegningen under Grønlands historie.
Find den her

Du kan evt. udforme din tidlinie interaktiv og benytte dig ef en af nedenstående tjenester:

DR Skole - Storyline, login med dit UNI-login
timerime.com
tiki-toki.com
dipity.com

 1. Lav en tidslinje over det danske rigsfællesskabs historie. Vurdér og udvælg det du synes er vigtigt.

 2. Vurdér og markér derefter de steder hvor rigsfællesskabets historie har haft afgørende betydning for Grønland og de steder hvor den har haft afgørende betydning for Danmark. Begrund hvorfor du udvælger netop disse steder.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Selvstyre

Beskriv med egne ord hvad det betyder at have selstyre og hvad det betyder for Rigsfællesskabet at Grønland har selvstyre.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

 

Og faktarket:

 •  Rigsfællesskab – hvad er det?

 


Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Læs mere på Grønlands selvstyres hjemmeside her 

 1. Forklar med egne ord hvad "selvstyre" betyder?

  Hvad er et selvstyre?

 2. Beskriv forskellen mellem hjemmestyre og selvstyre.

 3. Hvad betyder det at Grønland har selvstyre?

 4. Beskriv med egne ord, hvordan det grønlandske selvstyre fungere i praksis.
  Se evt. selvstyreloven her

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Selvstyre 2

Undersøg hvilke ansvarsområder Grønland har hjemtaget.

Læs artiklerne:

 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar


Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Hvad betyder "hjemtaget"?

 2. Hvad menes der med et politisk "ansvarsområde"? Giv et konkret eksempel.

 3. Hvilke politiske ansvarsområder er i dag hjemtaget af Grønland?

 4. Beskriv med egne ord hvad det betyder at Grønland har hjemtaget disse områder?

 5. Undersøg hvilke ansvarsområder Grønland ikke har eller ikke kan hjemtage og som stadig hører under Rigsfællesskabet.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Det politiske system

Beskriv det politiske system i Grønland og hvordan dette hænger sammen med Rigsfællesskabet.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Beskriv kort hvordan det politiske system i Grønland er opbygget.

 2. Undersøg hvilke partier der er i Grønland og hvem der pt. har regeringsmagten.

 3. Undersøg hvor mange medlemmer der repræsentere Grønland i det danske folketing og hvem dette pt. er. Find evt. oplysningerne her

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Økonomi

Undersøg og beskriv den økonomiske aftale der er mellem Grønland og Danmark.

Læs Selvstyreloven Kapitel 3 her 

Læs artiklerne:

 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Sammen er vi stærke


Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Beskriv med egne ord hvordan Grønland og Danmark økonomisk hænger sammen.

 2. Undersøg og beskriv hvorfor Grønland modtager et årligt bloktilskud fra Danmark.

 3. Hvilke betydning har det for Grønland, at de modtager et årligt bloktilskud fra Danmark?

 4. Undersøg hvordan bloktilskuddet har ændret sig gennem de sidste 35 år?

 5. Beskriv med egne ord befolkningsudviklingen fra 1950erne og frem til i dag (2015). Er den faldende eller stigende? Bliver der flere ældre at forsørge, er der født flere børn, er der mange unge til at kunne varetage et arbejde og tjene penge?
  Kom med et bud på hvorfor du tror det er således.

 6. Hvad kan denne befolkningsudvikling i Grønland betyde for Grønlands økonomi i fremtiden?

 7. Giv konkrete eksempler på, hvad du mener Grønland skal bruge penge på de næste 10 år? – Ældre, skoler, uddannelse, sygehuse, miner m.m.
  Læs evt. artikler om dette under temaerne Erhverv, Befolkning og Råstoffer.

 8. Giv konkrete eksempler på hvad du tror Grønland kan tjene penge på de næste 10 år. – Fiskeri, turisme, råstoffer, olie m.m. Læs evt. artikler under temaerne Erhverv og Råstoffer.

 9. Kom med dine bud på hvad der skal til for at Grønland kan blive økonomisk uafhængig af Danmark?

 10. Vurdér om du tror det er muligt for Grønland at blive økonomisk uafhængig af Danmark?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Ung i Grønland

Hvordan tror du det er at være ung i Grønland?

Se introfilmene på forsiden af sitet.

Se evt. de tre små kortfilm af Helle Kjærsgaard og Mette Hilden produceret til Red Barnet her

Se evt. materialet udgivet af Red Barnet her

Se også fotoserien Se mit liv, taget af børn i Grønland. Se den her

Se evt. mere om tilbud til unge i Grønland her 

Læs evt. flere artikler under temaerne Befolkning.

Find via internettet artikler om at være ung i Grønland, Husk at vurdere og opgive din kilde, hvis du benytter dig af oplysninger fra internettet.

 1. Beskriv din hverdag som ung i Danmark, både med et eksempel fra land og et eksempel fra by.

 2. Beskriv med egne ord hvordan du tror det er at være ung i Grønland?

 3. Diskutér hvor store forskelle I tror der er ved at være ung i Danmark og ung i Grønland. Beskriv dette med konkrete eksempler.

 4. Beskriv forskellen mellem land og by i Danmark og i Grønland. Beskriv dette med konkrete eksempler.
  Find evt. artikler under temaerne Befolkning og Kultur.

 5. Undersøg ungelivet i Grønland. Lav evt. et interview med unge grønlændere om deres hverdagsliv. Søg evt. kontakt via en skoleklasse i Nuuk, facebook eller et andet socialt medie. Søg både unge grønlændere der lever i Nuuk og i mindre byer til dit interview.
  Find ideer og gode råd til at udforme et godt interview i Værktøjskassen.


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 – Fordomme om Grønland

Beskriv de fordomme har du hørt om Grønland og grønlændere.

Læs artiklen:

 • Fordomme

Se filmen Forforståelser, Nysgerrighed og Fordomme
Se filmen Mødet med Danmark
  
Begge film er udgivet af Foreningen Grønlandske Børn

Se de tre interviews med Søs Fenger, Nikolaj Coster-Waldau og Lotte Andersen på mitgroenland.dk 

 1. Beskriv med egne ord, hvad en ”fordom” er. Brug gerne konkrete eksempler.

 2. Giv fire konkrete eksempler på nogle af de fordomme der findes om grønlændere.

 3. Diskutér om I har fordomme om Grønland – hvilke?

 4. Diskutér hvilke fordomme grønlændere evt. måtte have om Danmark og danskere.

 5. Giv et bud på hvorfor vi har disse fordomme om hinanden.

 6. Giv mindst tre konkrete bud på hvordan nogle af disse fordomme kan aflives.

 7. Diskutér om I tror disse fordomme også ville være der hvis Grønland og Danmark ikke var i et rigsfællesskab med hinanden. Uddyb og begrund jeres svar.

 8. Tegn tre mindmaps eller print fra Værktøjskassen. Vælg tre forskellige lande og skriv de fordomme I selv har eller har hørt andre har om disse eller deres befolkning.

 9. Tegn et mindmap eller print fra Værktøjskassen og skriv de fordomme I selv har eller har hørt om danskere.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Historie

Undersøg danskernes forhold til Grønland, grønlændere og Rigsfællesskabet. 

Opstil små interviews med danskere i flere aldersgrupper der arbejder med forskellige erhverv som har forskellige sociale baggrunde og kommer forskellige steder fra i Danmark.

Fremvis dine interviews med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis. Vær gerne kreativ og tænk over hvordan du vil formidle dit budskab.

Brug gerne flere medier, find hjælp i Værktøjskassen her på sitet. Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en idé at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 – Fordomme

Beskriv med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis de fordomme du har mødt om grønlændere.

Hvorfor de er der og hvad du mener vi kan gøre ved det. Vær gerne kreativ og tænk over hvordan du vil formidle dit budskab.

Brug gerne flere medier, find hjælp i Værktøjskassen her på sitet. Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en idé at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Rigsfællesskabets fremtid

GIv dit bud på hvordan Rigsfællesskabet og forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden kunne se ud.

Beskriv med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis, hvordan det danske rigsfællesskab og forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden kunne se ud.

Vær gerne kreativ og tænk over hvordan du vil formidle dit budskab. Brug gerne flere medier, find evt. hjælp i Værktøjskassen her på sitet.

Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en idé at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet