Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Fremtiden Rigsfællesskab

Problemfeltet

Opgaver

 

Rigsfællesskab, fremtiden

Tusindvis af danskere har et personligt forhold til Grønland, og blandt grønlænderne findes næppe én der ikke har et personligt forhold til Danmark, enten gennem skole, sprog, uddannelse, job, familie m.m.

Hvis vi skal bevare Rigsfællesskabet, er det vigtigt at vi tør udvikle og styrke det således at fællesskabet mellem Grønland og Danmark bliver mere ligeværdigt. Men hvordan styrker man fællesskabsfølelsen mellem de to lande og deres befolkninger således at alle har en oplevelse af at være en del af et fælles rige.

Nogle grønlændere har i generationer følt et mindreværd i forhold til Danmark og danskerne. Hvordan gør man op med det? 

Hvordan vil Grønland klare sig uden Rigsfællesskabet med Danmark? Hvordan vil Danmark klare sig uden Grønland? Hvordan ønsker danskerne at deres forhold til Grønland skal være i fremtiden? Kan fremtidens rigsfællesskab nytænkes og sammensættes på nye måder?

Er det fællesskab der er nøgleordet, er det selvstændighed, er det identitet, er det opgør med fordommene? Hvem har ansvaret for det forhold de to lande har til hinanden i dag - Danmark eller Grønland? Skal vi overhovedet blive ved med at tale om ansvar for udviklingen, eller skal vi nu kigge fremad og opbygge et nyt stærkt rigsfællesskab med nye muligheder?

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.

Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.

Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Hvad ved du?

Hvad ved du om Grønland og grønlændere?

 

 1. Skriv et stikordsark eller et mindmap med alt det du ved om Grønland.

 2. Skriv et stikordsark eller et mindmap med alt hvad du ved om grønlændere.

 3. Hvor kender du Grønland fra? – Hvem har fortalt dig om landet?

 4. Giv en beskrivelse af hvordan du har fået kendskab til/hørt om Grønland.

 5. Kender du nogen der kommer fra Grønland? – Beskriv dem, beskriv din oplevelse af dem og giv et kort resumé af deres historie hvis du kender den.

 6. Hvis du ikke kender nogen fra Grønland, så giv en beskrivelse af hvordan du tror grønlændere er, eller hvad du har hørt andre sige om grønlændere.

 7. Har du været i Grønland eller kender du nogen der har dette?

 8. Beskriv med egne ord Grønland og det liv du tror grønlændere har.

 9. Hvad tror du unge grønlændere ved om Danmark og hvordan tror du de tænker om unge danskere som dig?

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Rigsfællesskabet

Beskriv hvad begrebet rigsfællesskab betyder.
Beskriv forholdet mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til selvstyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Og faktaarket:

 

 • Rigsfællesskab – hvad er det?

 

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Hvad betyder begrebet rigsfællesskab?

 2. Beskriv med egne ord Rigsfællesskabet.

 3. Findes der flere sådanne rigsfællesskaber i verden der ligner det danske?

 4. Beskriv med egne ord hvordan Rigsfællesskabet fungerer i praksis.

 5. Beskriv med egne ord, hvorfor netop Danmark, Færøerne og Grønland er i et rigsfællesskab med hinanden.


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Rigsfællesskabet 2

Tegn en tidslinje over Rigsfællesskabets historie.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Og faktaarket:

 • Rigsfællesskab – hvad er det?

 

Find flere oplysninger på danmarkshistorien.dk

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hent inspiration i tegningen under Grønlands historie.
Find den her

Du kan evt. udforme din tidlinie interaktivt og benytte dig ef en af nedenstående tjenester:

DR Skole - Storyline, login med dit UNI-login
timerime.com
tiki-toki.com
dipity.com

 1. Lav en tidslinje over det danske rigsfællesskabs historie. Vurdér og udvælg det du synes er vigtigt.

 2. Vurdér og markér derefter de steder hvor Rigsfællesskabets historie har haft afgørende betydning for Grønland og de steder hvor den har haft afgørende betydning for Danmark. Begrund hvorfor du udvælger netop disse steder.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Selvstyre

Beskriv med egne ord hvad det betyder at have selvstyre og hvad det betyder for Rigsfællesskabet at Grønland har selvstyre.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

 

Og faktaarket:

 • Rigsfællesskab – hvad er det?


Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Læs mere på Grønlands Selvstyres hjemmeside her 

 1. Forklar med egne ord hvad "selvstyre" betyder? - Hvad er et selvstyre?

 2. Beskriv forskellen mellem Hjemmestyret og Selvstyret.

 3. Hvad betyder det at Grønland har selvstyre?

 4. Beskriv med egne ord hvordan det grønlandske selvstyre fungerer i praksis.

  Se evt. selvstyreloven her
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Selvstyre 2

Undersøg hvilke ansvarsområder Grønland har hjemtaget.

Læs artiklerne:

 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Hvad betyder ”hjemtaget”?

 2. Hvad menes der med et politisk ”ansvarsområde”? Giv et konkret eksempel.

 3. Giv eksempler på hvilke politiske ansvarsområder der i dag er hjemtaget af Grønland?

 4. Beskriv med egne ord hvad det betyder at Grønland har hjemtaget disse områder?

 5. Undersøg hvilke ansvarsområder Grønland ikke har eller ikke kan hjemtage og som stadig hører under Rigsfællesskabet.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Det politiske system

Beskriv det politiske system i Grønland og hvordan dette hænger sammen med Rigsfællesskabet.

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Beskriv kort hvordan det politiske system i Grønland er opbygget.

 2. Undersøg hvilke partier der er i Grønland, og hvem der pt. har regeringsmagten.

 3. Undersøg hvor mange medlemmer der repræsenterer Grønland i det danske folketing og hvem dette pt. er. Find evt. oplysningerne her

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Økonomi

Undersøg og beskriv den økonomiske aftale der er mellem Grønland og Danmark.

Læs Selvstyreloven Kapitel 3 her 

Læs artiklerne:

 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Sammen er vi stærke

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Beskriv med egne ord hvordan Grønland og Danmark økonomisk hænger sammen.

 2. Undersøg og beskriv hvorfor Grønland modtager et årligt bloktilskud fra Danmark.

 3. Hvilke betydning har det for Grønland at de modtager et årligt bloktilskud fra Danmark?

 4. Undersøg hvordan bloktilskuddet har ændret sig gennem de sidste 35 år?

 5. Beskriv med egne ord befolkningsudviklingen i Grønland fra 1950erne og frem til i dag. Er den faldende eller stigende? Bliver der flere ældre at forsørge, er der født flere børn, er der mange unge til at kunne varetage et arbejde og tjene penge?
  Kom med et bud på hvorfor du tror det er således.

 6. Hvad kan denne befolkningsudvikling i Grønland betyde for Grønlands økonomi i fremtiden?

 7. Giv konkrete eksempler på hvad du mener Grønland skal bruge penge på de næste 10 år? – Ældre, skoler, uddannelse, sygehuse, miner m.m.
  Læs evt. artikler om dette under temaerne Erhverv, Befolkning og Råstoffer.

 8. Giv konkrete eksempler på hvad du tror Grønland kan tjene penge på de næste 10 år. – Fiskeri, turisme, råstoffer, olie m.m. Læs evt. artikler under temaerne Erhverv og Råstoffer.

 9. Kom med dine bud på hvad der skal til for at Grønland kan blive økonomisk uafhængig af Danmark?

 10. Vurdér om du tror det er muligt for Grønland at blive økonomisk uafhængig af Danmark?


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Fordomme om Grønland

Beskriv hvorfor du tror mange grønlændere i generationer har følt et mindreværd i forhold til Danmark og danskerne.

Læs artiklerne:

 • Rigsfællesskabets historie 1-3
 • Vejen til hjemmestyre
 • Vejen til selvstyre
 • Statsministeriets ansvar

 

Og faktaarket:

 • Rigsfællesskab – hvad er det?


Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

 1. Opstil en liste over de områder du tror at grønlændere kan have haft et mindreværd over for danskere.

 2. Giv en begrundelse på hvorfor du tror det er således.

 3. Beskriv med egne ord, hvad en ”fordom” er. Brug gerne konkrete eksempler.

 4. Giv fire konkrete eksempler på nogle af de fordomme der findes om Grønland og grønlændere.

 5. Diskutér om I har fordomme om Grønland og grønlændere – beskriv disse fordomme hvis I har sådanne.

 6. Diskutér hvilke fordomme grønlændere evt. måtte have om Danmark og danskere.

 7. Se Søs Fenger, Nikolaj Coster-Waldau og Lotte Andersen fortæller deres historier om Grønland og grønlændere. Beskriv de fordomme og oplevelser de tre gengiver. 

 8. Se filmen Forforståelser, Nysgerrighed og Fordomme
  og filmen Mødet med Danmark
  Opstil en ny liste over de områder grønlændere kan have haft et mindreværd over for danskere og sammenlign denne med din liste med dine tidligere svar fra denne opgave.

 9. Giv mindst tre konkrete bud på hvordan nogle af disse fordomme kan aflives.

 10. Diskutér om I tror disse fordomme også ville være der hvis Grønland og Danmark ikke var i et rigsfællesskab med hinanden. Uddyb og begrund jeres svar.

  

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 – Historie

Undersøg danskernes forhold til Grønland, grønlændere og Rigsfællesskabet.

Opstil små interviews med danskere i flere aldersgrupper der arbejder med forskellige erhverv der har forskellige sociale baggrunde og kommer forskellige steder fra i Danmark.

Fremvis dine interviews med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis. Vær gerne kreativ og tænk over hvordan du vil formidle dit budskab.

Brug gerne flere medier, find hjælp i Værktøjskassen her på sitet. Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en idé at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Rigsfællesskab eller ej

Vurdér om det ville være godt for Danmark og Grønland at fastholde et samarbejde i form af et rigsfællesskab.

Læs artiklerne:

 • Et stærkere rigsfællesskab
 • Sammen er vi stærke
 • Rigsfællesskabet som en arktisk nation
 • Visioner for Rigsfællesskabet
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Fremtidens rige

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta. 

Se videoklippet fra DR og hør, hvad forskellige ungdomspolitikere mener om rigsfællesskabet og selvstændighed. Se klippet her

Find via internettet artikler om rigsfællesskabets fremtid. Husk at vurdere og opgive din kilde hvis du benytter dig af oplysninger fra internettet.

 1. Opstil en liste med fordele og ulemper for Grønland ved et rigsfællesskab med Danmark.

 2. Opstil en liste med fordele og ulemper for Danmark ved et rigsfællesskab med Grønland.

 3. Vurdér og sammenlign fordele og ulemperne ved at vi har et rigsfællesskab de tre lande imellem.

 4. Har Danmark efter din mening en forpligtelse til at hjælpe Grønland så godt som muligt på vej? Begrund dit svar med konkrete argumenter.

 5. Giv en begrundet vurdering af om du mener at rigsfællesskabet i fremtiden skal bevares.

 6. Udarbejd en meningsmåling om danskernes eller unge danskeres forhold til et fremtidigt rigsfællesskab.
  Find ideer til, hvordan en meningsmåling kan udformes i Værktøjskassen. 

 7. Find en måde at formidle jeres meningsmåling på, enten for klassen, skolen, forældrene eller andre interesserede. Find ideer til dette i Værktøjskassen.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 – Fremtidigt samarbejde

Beskriv en ide til hvordan man evt. kunne skabe et nyt rigsfællesskab mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Læs artiklerne:

 • Et stærkere rigsfællesskab
 • Sammen er vi stærke
 • Rigsfællesskabet som en arktisk nation
 • Visioner for rigsfællesskabet
 • Bloktilskud eller økonomisk plaster?
 • Fremtidens rige

 
Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find via internettet artikler om rigsfællesskabets fremtid. Husk at vurdere og opgive din kilde hvis du benytter dig af oplysninger fra internettet.

 1. Giv dit bud på, hvordan man kan sikre et mere ligeværdigt rigsfællesskab i fremtiden. Kom med mindst fire konkrete ideer. Begrund, hvorfor du mener dette er realistiske ideer.


Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Rigsfællesskabets fremtid

GIv dit bud på hvordan Rigsfællesskabet og forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden kunne se ud.

Beskriv med ord, billeder, lommefilm eller på anden vis hvordan det danske rigsfællesskab og forholdet mellem Grønland og Danmark i fremtiden kunne se ud.

Vær gerne kreativ og tænk over, hvordan du vil formidle dit budskab. Brug gerne flere medier, find evt. hjælp i Værktøjskassen her på sitet.

Vær opmærksom på at denne opgave kan tage tid, derfor kan det være en idé at lave en idé-skitse til opgaven og derefter gå i gang med selve den kreative del.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet