Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Sundhed Sundhed

Det grønlandske sundhedsvæsen skal nå ud til en befolkning på over 55.000 mennesker, fordelt i 17 byer og 57 bygder i et land der strækker sig over 2.670 kilometer fra nord til syd. Båd og fly er eneste transportmidler. Der er konstant risiko for at vejret spænder ben for at hjælpen kan nå frem. Det grønlandske sundhedsvæsen har derfor nogle udfordringer som man ikke kender fra Danmark.

Sundhedssystemet er delt op i 5 regionssygehuse hvoraf Dronning Ingrids Hospital i Nuuk er det største og mest specialiserede. Herudover er der sundhedscentre i de større byer, og sundhedsstationer i de større bygder. De mindste bygder har en medicin-kiste som de kan tage til hjælp.

Hovedtanken i det grønlandske sundhedsvæsen er at borgerne skal tilbydes hjælp så tæt på deres bopæl som muligt. Men ”så tæt på som muligt” kan betyde mange ting alt efter hvilken hjælp der kræves.

 

Nogle gange kan man klare den med et besøg hos den borger i bygden som har nøglen til medicinkisten, andre gange må man med et fly til Danmark eller Island.

Borgerne i Grønland har ret til gratis transport hvis de skal rejse for at få hjælp. Men hvis deres familiemedlemmer vil med, så må de selv betale. Derfor er der mange der er alene mens de er på hospitalet. Samtidig er det naturligvis dyrt hver gang patienter skal transporteres over lange afstande.

For at kunne hjælpe patienterne lokalt bruger sundhedsvæsenet telemedicin. Telemedicin foregår ved hjælpe af en computer der kan måle hvordan patienten har det og tage billeder. Den information bruger en læge på et større sundhedscenter eller regionssygehus til at yde hjælp over telefonen. Men der er grænser for hvor meget man kan klare ved hjælp af telemedicin. Derfor bruger det grønlandske sundhedsvæsen hvert år rigtig mange penge på transport.

Emner
Sundhed