Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Bygdernes overlevelse Beboelse

Problemfeltet

Opgaver

 

By eller bygd


De grønlandske bygder er charmerende – med deres små farvede træhuse, den skønne natur og en iørefaldende fred og ro. Der er mange der mener at bygderne er det ”rigtige” Grønland fordi man her lever tæt på naturen, og mange ernærer sig ved fangst og fiskeri. Turistselskaber arrangerer ture ud til bygderne for at turisterne kan opleve den helt særlige levevis der.

Men det kan også være et barsk liv i bygderne hvor man må klare sig med færre penge og færre muligheder end i byerne.

Fordelingen mellem bygd og by i Grønland er under forandring. Flere og flere flytter fra bygderne og ind til byerne. Der er flere jobs at få i byerne, og den gennemsnitlige indtjening er højere. I Danmark taler man om udkantsdanmark, men det kan trods alt godt lade sig gøre at pendle til og fra arbejde hvis man bor i en lille provinsby og arbejder i en stor by. Det kan det ikke hvis man bor i en grønlandsk bygd.

Gennem årene er der flere bygder i Grønland der er lukket ned, og der er intet der tyder på at den udvikling er ved at stoppe.

For at mennesker kan leve i en bygd i Grønland, har de brug for de allermest nødvendige fornødenheder. Det koster penge, og en del af beløbet dækkes af statskassen.

Bygdernes overlevelse er noget der ofte er til debat i Grønland. For kan det betale sig at holde liv i dem, eller er det naturligt at folk samler sig i store byer? Er bygderne overhovedet så dyre som man tror, og kan man gøre noget for at de tjener flere penge? Er bygderne den ”rigtige” grønlandske kultur som man skal bevare, eller er byerne ligeså meget ”det rigtige” Grønland? Er det ærgerligt at bygderne stille og roligt forsvinder? Eller skal man lukke ned for forsyningen til de mindste bygder så resten af landet ikke skal betale for at holde dem i live?


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Demografi

Hvor bor den grønlandske befolkning? 

Kig under Fakta og find ud af hvor stor en del af den grønlandske befolkning der bor i byer, og hvor mange der bor i bygder. Fremstil det grafisk, evt. på et grønlandskort hvor du illustrativt vist hvor mange der bor hvor.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Hvad er en bygd?

Hvad er en grønlandsk bygd? Hvad er der i den? Og hvad kan man egentlig lave der?

Lav en beskrivelse af bygderne – gerne med grafiske illustrationer.

Læs artiklerne:

 • Hvad er der i en bygd?
 • Det særlige ved bygderne
 • Film: Byen ved verdens ende
 • By- og bygdeskoler


Find også oplysninger under Fakta. Bl.a.:

 • Tilfredsheden i by og bygd


a. Lav et stikordark eller et mindmap over hvad du tror der skal være i en bygd for at folk kan leve der. Læs så artiklen Hvad er der i en bygd? Og lav et nyt stikordsark eller mindmap. Find et tomt mindmap i Værktøjskassen her.

b. Lav en plus-minus liste. Hvad er det gode ved at leve i en bygd? Hvad er det dårlige?

c. Hvad er man nødt til at undvære i en bygd?

d. Se filmen Byen ved verdens ende på Filmcentralen her. Beskriv hvilke udfordringer der er ved at være barn eller ung i en bygd.

e. Er bygderne der ”rigtige” Grønland? Diskutér spørgsmålet.

f. Kunne du tænke dig at bo i en bygd?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Case: En bygd

Vælg en grønlandsk bygd, og find ud af så meget om den som du kan.

Læs evt. om nogle af bygderne i artiklerne:

 • Bygden Kangerlussuaq
 • Case: En bygd der klarer sig godt
 • Ilimanaq: Turistprojekt skal sikre bygd
 • Film: Byen ved verdens ende
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Case: En by

Vælg en grønlandsk by og find ud af så meget om den som du kan.

Find fakta på Grønlands Statistik

Søg på oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - By og bygd

Beskriv forskellen på by og bygd i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Store forskelle mellem by og bygd
 • Kontrasten mellem by og bygd
 • Hvad er der i en bygd?
 • By- og bygdeskoler
 • Det særlige ved bygderne
 • Film: Byen ved verdens ende


Find også oplysninger under Fakta, kig bl.a. på faktaarkene:

 • Forskellen på by og bygd
 • Tilfredsheden i by og bygd


a. Lav et skema med to kolonner. List forskellen mellem by og bygd op over for hinanden.

b. Forklar hvordan det kan være at en bygd godt kan have flere mennesker end en by.

c. Hvor stor er forskellen på hvad befolkningen gennemsnitligt tjener i en by og en bygd? Lav en grafik der illustrerer dette.

d. Beskriv hvordan det liv der leves forskelligt fra by til bygd. Hvilke særlige værdier er der i en bygd?

e. Hvad må man undvære i en bygd?

f. Hvor ville du selv helst bo hvis du boede i Grønland, i en bygd eller en by? Begrund dit valg.

g. Er bygderne der ”rigtige” Grønland? Diskutér spørgsmålet.

h. Kunne du tænke dig at bo i en bygd?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Bosættelse gennem tiden

Beskriv udviklingen inden for bosætning i Grønland gennem tiden.

Læs artiklerne:

 • Bosættelse i Grønland gennem tiden
 • De farvestrålende grønlandske huse
 • Film: Blok P


a. Har grønlænderne altid boet i bygder?

b. Hvordan har husene ændret sig gennem årene?

c. Hvorfor er huse i Grønland tit malet i kraftige farver?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Affolkning

Hvorfor sker der en gradvis affolkning af de grønlandske bygder?

Læs artiklerne:

 • Affolkning af bygderne
 • Hvordan lukker en bygd?
 • Store forskelle mellem by og bygd
 • Hvad er der i en bygd?


Kig på faktaarkene:

 • Bygdernes affolkning
 • Nedlagte bygder
 • Sårbare bygder og byer


a. Hvad tror du får folk til at flytte fra bygderne til byerne. Lav en liste over de grunde der kan være.

b. Hvilke job kan man have i en bygd? Lav en liste over de job man kan have. Oprems også 10 jobs som du ikke tror man kan leve af i en bygd.

c. Er bygderne der ”rigtige” Grønland? Diskutér spørgsmålet.

d. Kig på listen over Sårbare byer og bygder (under Fakta). Prøv at finde frem til informationer om nogle af de mest sårbare. Hvorfor er det netop disse der er sårbare.

Søg på oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Nedlagte bygder

Undersøg Grønlands nedlagte bygder. Hvorfor er de lukket? Hvordan foregår lukningen af en bygd? Bliver folk tvunget til at flytte?

Læs artiklerne:

 • Affolkning af bygderne
 • Case: Tussaaq – en nedlagt bygd
 • Hvordan lukker en bygd?
 • Hvad bruges de nedlagte bygder til?


Kig på faktaarket:

 • Nedlagte bygder


a. Undersøg hvor mange og hvilke bygder der er lukket i Grønland gennem årene. Hvorfor er det lige netop dem der er lukket.

b. Hvordan lukker en bygd? Er der tale om tvangsflytning, eller vælger folk selv at flytte?

c. Kunne man forestille sig at der i Danmark stod helt tomme spøgelsesbyer rundt om i landskabet?

d. Vælg en nedlagt grønlandsk bygd og find ud af så meget om den som du kan. Beskriv den.

e. Hvad bliver de nedlagte bygder brugt til nu?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Uddannelse

I Grønland taler man rigtig meget om at få en større del af befolkningen til at tage en uddannelse. Men det er svært når befolkning bor så spredt. Overvej hvordan man kan sikre at også børnene i bygder får en uddannelse.

Læs artiklen:

 • By- og bygdeskoler


Kig bl.a. på faktaarkene:

 • By- og bygdeskoler i Grønland
 • Hvad koster uddannelse i by og bygd
 • Lærermangel

 

Find flere artikler og faktaark under temaerne Befolkning, emnet Uddannelse.

a. Beskriv forskellen på by- og bygdeskoler.

b. Ikke lige så mange børn fra bygderne tager en uddannelse som børn fra byerne. Diskutér hvordan det kan være.

c. Lav en liste over dine løsningsforslag.

d. Hvorfor er det dyrere når bygdebørn skal have en uddannelse, end når bybørn skal? Er det rimeligt at det koster samfundet flere penge når børnene kommer fra bygderne?

e. Hvilken betydning spiller lærermanglen på skævvridningen mellem by og bygd?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 - Vende udviklingen?

Hvad skal der til for at vende udviklingen så folk ikke flytter fra bygderne?

Læs artiklerne:

 • Case: En bygd der klarer sig godt
 • Ilimanaq: Turistprojekt skal sikre bygd
 • Det særlige ved en bygd


a. Hvordan kan bygderne komme til at tjene penge. Lav et mindmap over dine ideer. Find et tomt mindmap i Værktøjskassen her.

b. Er bygderne så dyre som man siger?

c. Diskutér om flytningen fra bygd til by er led i en naturlig udvikling, eller om man bør gøre noget for at forbedre mulighederne for at leve i bygderne.

d. Diskutér om livet er bedre i byerne. Kunne du tænke dig at bo i en bygd?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 - Lukning af bygder?

Bør man lukke alle bygder med under 100 indbyggere? Diskutér spørgsmålet.

Læs artiklerne:

 • Diskussionen om bygdernes overlevelse
 • Rapport: Bygderne er ikke dyre
 • Store forskelle mellem by og bygd


a. Bør man lukke alle bygder med under 100 indbyggere? Diskutér spørgsmålet. Lav en liste over argumenter for os imod.

b. Er det ok at tvangsflytte folk fra deres hjem?

c. Er bygderne så dyre som man tror?

d. Diskutér om flytningen fra bygd til by er led i en naturlig udvikling, eller om man bør gøre noget for at forbedre mulighederne for at leve i bygderne.

e. Kunne du tænke dig at bo i en bygd?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet