Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Befolkning Befolkning

Hvem er en grønlænder?

Det spørgsmål er ikke lige så let af svare på som hvem der er dansker. I Danmark får man nemlig statsborgerskab og et pas der viser at det er her man hører til. Men grønlænderne er også danske statsborgere i kraft af Rigsfællesskabet mellem Danmark og Grønland. Derfor er det ikke lige så nemt at sætte en streg under hvem der er grønlandsk. Skal man være født i Grønland? Skal man have to grønlandske forældre? Eller er det nok at man føler sig grønlandsk? Derfor er identitet noget der ofte er til debat i Grønland.

Mange føler at det der gør grønlænderne grønlandske, er det grønlandske sprog. Det grønlandske sprog minder slet ikke om dansk. Udtalen og hele sprogets opbygning er helt anderledes fordi sproget er i familie med andre inuit-sprog, ikke de europæiske sprog som latin, dansk, engelsk og tysk.


 

Uddannelse er meget vigtigt for den grønlandske befolkning. Politikerne kæmper for at få flere til at tage en uddannelse, men det er ikke let i et kæmpe land hvor man er nødt til at flytte langt hjemmefra mens man går i skole. Samtidig kan sproget være en hindring. På langt de fleste uddannelser i Grønland er man nødt til at kunne tale og forstå dansk fordi undervisningsmaterialer og undervisere tit er danske. Man kan sige at det danske sprog for de fleste unge i Grønland er adgangsbilletten til en uddannelse.

Emner
Befolkning