Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Inuittatoveringer Befolkning

Problemfeltet

Opgaver

 

Befolkning, inuittatoveringer

Før europæerne kom til Grønland, var tatoveringer skik og brug. Kvinder havde tynde linjer fra underlæben ned over hagen og streger og mønstre i panden og ved øjnene. Rundt om fingrene havde de ofte også tatoveringer. Tatoveringerne der havde rod i de grønlandske myter, har været forsvundet fra Grønland i næsten 300 år, men nu er de vendt tilbage. I dette emne skal vi kigge nærmere på hvad de betyder og hvorfor de er vendt tilbage.

Det er ikke kun i Grønland at man får inuittatoveringer. I hele Arktis ser man tatoveringerne vende tilbage. Inuitbefolkningerne har fået lyst til at undersøge og forstå hvorfor det var så vigtigt for deres forfædre at være tatoverede.

I dette emne skal I blandt andet undersøge: Hvorfor får man inuittatoveringer? Hvad betyder mønstrene der bliver brugt? Betyder de det samme i dag som dengang? Hvorfor forsvandt tatoveringerne overhovedet fra Grønland? Hvem må få en tatovering i dag? Skal man være inuit?

Vi kigger også nærmere på lovgivningen. I Danmark er det nemlig ulovligt at tatovere i ansigtet, på halsen og på hænderne. Giver sådan en lov mening i Rigsfællesskabet når ansigtstatoveringer og tatoveringer på hænderne er en del af den grønlandske kulturarv?

 

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet 
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Inuittatoveringer dengang

Hvilken funktion tjente inuittatoveringerne i Grønland i gamle dage (før koloniseringen)?

Læs artiklerne:

 • Inuittatoveringer
 • Qilakitsoq-mumierne
 • Symboler i tatoveringerne
 • Havets Mor
 • Teknikker til tatoveringer
 • Vestlige vs. inuittatoveringer

 

a. Undersøg hvornår inuitterne fik tatoveringerne, og hvilke forskellige former for tatoveringer der fandtes.

b. Beskriv hvordan tatoveringerne hang sammen med inuitternes tro og verdensbillede.

c. Find billeder på nettet eller tegn selv tegninger der viser nogle af de forskellige mønstre som tatoveringer kunne have. Hvad betyder de hver især?

d. Læs myten om Havets Moder her. Hvordan ser tatoveringer der symboliserer hende ud?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Hvorfor forsvandt de?

Hvorfor tror du inuittatoveringerne forvandt fra Grønland, fx i modsætning til i dele af Canada hvor de aldrig forsvandt helt.

Læs problemfeltet og artiklerne:

 • Inuittatoveringer
 • Qilakitsoq-mumierne
 • Symboler i tatoveringerne
 • Tatoveringerne vender tilbage


Kig på faktaarket:

 • Kort over inuitlande


a.
Hvorfor tror du/I ikke at tatoveringerne var forenelige med den kristendom som missionærerne prædikere i Grønland i 1700-tallet?

b. Diskuter argumenterne for tatoveringsforbuddet under missionen i Grønland.

c. Ud fra Introduktionsteksten og artiklen Tatoveringerne vender tilbage, tænk over hvordan det må være at lide et kulturtab og reflekter over værdien af traditionens tilbagevenden. Kan I komme på eksempler fra jeres egen kultur? Du/I må gerne begrunde jeres svar.
 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Inuittatoveringer nu

Hvorfor vælger nogle grønlændere i dag at få en inuittatovering i dag? 

Læs artiklerne:

 • Tatoveringerne vender tilbage
 • Derfor blev jeg tatoveret
 • Oprindelige folk
 • Vestlige vs. inuittatoveringer
 • Teknikker til tatovering


Kig på faktaarket:

 • Kort over inuitlande


a. Hvilken betydning har inuittatoveringerne i det moderne Grønland? Diskuter både den individuelle og kulturelle betydning. Du/I må gerne begrunde jeres svar. 

b. Lave en liste over nogle af begrundelser som personerne i artiklen Derfor blev jeg tatoveret giver.

c. Sammenlign tatoveringers funktion i samfundet i dag med deres funktion i samfundet før i tiden (se spørgsmål 1) Sæt det gerne op i et skema over for hinanden.

d. Find noget der kunne have en lignende værdi for dig/jer, som tatoveringerne har for inuitbefolkningen. Diskuter denne værdi og snak om hvordan vi bærer kulturen (i os/på os/med os etc.) Du/I kan med fordel lave en mindmap over jeres drøftelser. Du/I kan bruge denne skabelon

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Hvem må få en inuittatovering

Skal man være inuit for at få en inuittatovering? Hvis ja, hvad afgør om man er det?

 

Læs problemfeltet og artiklerne:

 • Inuittatoveringer
 • Teknikker til tatovering
 • Hvem må få en inuittatovering?
 • Mental afkolonisering


Kig på faktaarkene:

 • Kort over inuitlande


a. Læs ovenstående og søg på nettet om inuittatoveringer (husk at være kildekritisk) og led efter billeder og udtalelser herom. Prøv at se det i finder fra det synspunkt og diskuter den ejerskabsfølelse der er i inuittatoveringerne.

b. Har du eller nogen du kender noget som har lignende betydning for dig?

c. Diskuter berettigelsen af at kun inuit bør få en inuittatovering. Du/I må gerne begrunde jeres svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Hvad betyder mønstrene?

Betyder mønstrene det samme i dag som dengang?

Læs artiklerne:

 • Inuittatoveringer
 • Tatoveringerne vender tilbage
 • Derfor blev jeg tatoveret
 • Symboler i tatoveringerne
 • Oprindelige folk
 • Havets Moder


Kig på faktaarket:

 • PanikPanik - smykker


a. Lav en mindmap over de forskellige inuttatoveringsmønstre. Du kan bruge denne skabelon

b. Er der udvikling i forhold til inuittatoveringsmønstrenes betydning? Tag din/jeres mindmap over de forskellige inuttatoveringsmønstre og noter den ”gamle” og ”nye” betydning. Hvor er der overlap? Diskuter værdien af at bevare mønstrene og deres betydning og diskuter værdien af mønstrenes ”nye” betydning. Du/I må gerne begrunde jeres svar.

c. Søg på nettet. Kan du finde eksempler på designs, fx tøj eller genstande, hvor mønstrene fra tatoveringerne er brugt i andre sammenhænge?

- Diskuter: Er det ok? Må man gerne det? Hvad tror du betydningen af mønstrene er på de genstande du har fundet? Har designerne selv begrundet hvorfor de har brugt mønstrene?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Lovgivning

Giver det mening at den danske tatoveringslov forbyder tatoveringer på ansigtet, halsen og hænderne? 

Læs artiklerne:

 • Forbud mod ansigtstatoveringer
 • Teknikker til tatovering
 • Vestlige vs. inuittatoveringer
 • Mental afkolonisering


Kig på faktaarkene:

 • Tatoveringsloven
 • Kort over inuitlande


a. Hvilken værdi har fortidig praksis, som inuittatovering, for kulturarven i det moderne Grønland? Hvordan forbindes de fortidige- og nutidige traditioner i inuittatoveringerne?

b. Diskuter om der skal laves en særskilt lov for inuittatoveringer i Rigsfællesskabet. Du/I må gerne begrunde jeres svar.

c. Kan du/I komme i tanke om nogen der sætter pris på en traditionel praksis i deres hverdag? Hvilke traditionelle praksisser finder du/I i din hverdag? Du/I må gerne uddybe jeres svar.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet