Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Sprog Befolkning

Problemfeltet

Opgaver

 

Befolkning, sprog

Med kun omkring 60.000 mennesker der taler grønlandsk, er grønlandsk et sprog kun meget få mennesker taler. Verdensorganisationen UNESCO kalder derfor også grønlandsk, især den nordgrønlandske og østgrønlandske dialekt, for et truet sprog.

Især i Grønlands hovedstad Nuuk fylder det danske sprog så meget at det kan være svært at klare sig udelukkende på grønlandsk. Kunstneren Julie Edel Hardenberg forsøgte i 2008 som et kunstprojekt udelukkende at tale grønlandsk i et halvt år. Det gav hende store problemer.

Hendes projekt rejser et vigtigt dilemma som især gælder Nuuk. Kan det passe at man ikke kan klare sig i Grønland ved kun at tale grønlandsk? Når nu det er det officielle sprog, hvorfor er der så mange der taler dansk, og hvorfor undervises der stadig på dansk på uddannelserne? Burde Grønland helt droppe dansk som første fremmedsprog og i stedet satse på engelsk?

Hvordan kan man i Grønland i fremtiden sikre at man kan klare sig ved kun at tale grønlandsk og samtidigt sikre at de unge fra Grønland får lært dansk (eller engelsk) så de stadig har muligheden for at rejse til Danmark eller andre lande og tage en videregående uddannelse?


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Grønlandsk

Beskriv det grønlandske sprog. Hvordan adskiller det sig fra dansk? Hvilken status har grønlandsk i Grønland i dag?

Læs artiklerne:

 • Det grønlandske sprog
 • Selvstyret og det grønlandske sprog
 • Østgrønlandsk


Kig på faktaarkene:

 • Det grønlandske alfabet
 • Fakta om sproget grønlandsk
 • Grønlandske bynavne
 • Hvordan udtales byerne?
 • Nye grønlandske ord


a. Læs om det grønlandske sprog og prøv at lær at udtale nogle ord.

b. Kig på kortet over Grønland og prøv at lære at sige navnene på de største byer.

c. Beskriv med dine egne ord det grønlandske sprog.

d. Hvordan vil du sige at grønlandsk er forskelligt fra dansk?

e. Efter Selvstyrets indførsel blev grønlandsk officielt sprog i Grønland. Hvad vil det sige?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Et truet sprog?

Er det grønlandske sprog truet?

Læs artiklerne:

 • Er grønlandsk truet?
 • Østgrønlandsk


a. Studer UNESCOS kort over det grønlandske sprog. Hvad konkluderer de?

b. Hvorfor mener UNESCO at det grønlandske sprog er truet?

c. Hvad mener Grønlands sprogsekretariat Oqaasileriffik?

d. Lav en liste med argumenter for og imod spørgsmålet om det grønlandske sprog er truet.

e. Tror du grønlandsk er truet?

f. Diskuter om man bør gøre noget for at beskytte det grønlandske sprog.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Sproghistorie i Grønland

Hvordan har udviklingen af forholdet mellem sprogene dansk og grønlandsk været gennem årene?

Læs artiklerne:

 • Valget om at tale dansk
 • Den opdelte skole
 • Selvstyret og det grønlandske sprog
 • Grønlands forsoningskommission

Kig på faktaarket:

 • Tidlinje: Det grønlandske sprog


a. Før i tiden var der ikke mange grønlændere der talte dansk. I dag er det et sprog man lærer i skolen. Beskriv den udvikling der er sket.

b. Beskriv hvordan man i skolen i grønlandsk har brugt sprogene dansk og grønlandsk gennem årene. Hvilken udvikling er der sket? Hvad gør man i dag?

c. Hvad betød Selvstyrets indførsel for det grønlandske sprog?

d. Selv om der ikke er så mange mennesker i verden der taler dansk, er dansk ikke et truet sprog. Hvad tror du gør forskellen på om et sprog er truet eller ej?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Et sprogligt kunstprojekt

Beskriv Julie Edel Hardenbergs kunstprojekt? Hvad prøvede hun at sige med dette projekt?

Læs artiklen:

 • Et sprogligt kunstprojekt


a. Hvad oplevede Julie da hun prøvede udelukkede at tale grønlandsk i Nuuk i seks måneder.

b. Hvordan oplevede Julie det?

c. Hvorfor tror du hun overhovedet lavede kunstprojektet?

d. Hvad tror du hendes budskab var?

e. Hvad synes du selv? Kan det passe at man som grønlænder i Nuuk ikke kan nøjes med at tale grønlandsk?

f. Forestil dig at det var i Danmark, og du selv var nødt til at kunne tale både dansk og engelsk. Ville det være ok?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Sprogene i Nuuk

Hvilke sprog tales der i Nuuk? Hvordan adskiller det sig fra andre byer i Grønland?

Læs artiklen:

 • Nuuk og det danske sprog

a. Beskriv hvilke sprog der tales i Nuuk?

b. Er det anderledes end i resten af Grønland?

c. Hvorfor tror du der bliver talt så meget dansk i Nuuk?

d. Synes du det er et problem at der bliver talt både grønlandsk og dansk i Nuuk. Hvorfor/hvorfor ikke?

e. Er der sprog der tales meget i Danmark ud over dansk? Hvis ja, synes du det er et problem?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Østgrønlandsk

Der er langt fra Grønlands østkyst til Grønlands vestkyst. Beskriv forskellen på dialekterne østgrønlandsk og vestgrønlandsk. Beskriv hvad forskellen i sproget betyder for forholdet mellem østgrønlændere og vestgrønlændere?

Læs artiklerne:

 • Østgrønlandsk
 • Grønlands Forsoningskommission


a. Hvordan er østgrønlandsk forskelligt fra vestgrønlandsk?

b. Lyt til forskellen på østgrønlandsk og vestgrønlandsk. Kan du høre forskel? (Find eksempler på østgrønlandsk i dette link og vestgrønlandsk i artiklen Det grønlandske sprog eller faktaarket Det grønlandske alfabet)

c. Hvorfor vil østgrønlænderne have østgrønlandsk anerkendt som officielt sprog?

d. Hvorfor tror du den grønlandske forsoningskommission kigger særligt på forholdet mellem Østgrønland og Vestgrønland?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 – En tosproget befolkning?

Grønlandske børn lærer både grønlandsk og dansk i folkeskolen. Et godt dansk er nødvendigt for at tage langt de fleste uddannelser som man kan tage i Grønland. Men der er stor forskel på hvor godt befolkningen i Grønland taler begge sprog. Undersøg i hvilken grad den grønlandske befolkning er en tosproget befolkning.

Læs artiklen:

 • Sprog i folkeskolen


Kig på faktaarket:

 • Hvor mange unge taler grønlandsk?

a. Hvor mange unge i Grønland har svært ved at tale og forstå grønlandsk? Hvor mange har svært ved at tale og forstå dansk?

b. Hvilket sprog tales der mest i de grønlandske hjem?

c. Hvorfor tror du der er forskel på om børnene bliver gode til det ene sprog eller det andet?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Forholdet mellem sprogene

Forholdet mellem de to sprog, dansk og grønlandsk, kan ind imellem give nogle udfordringer. Læs nogle eksempler og beskriv med dine egne ord hvilke udfordringer du kan se. Beskriv evt. også forholdet mellem øst- og vestgrønlandsk.

Læs artiklerne:

 • Grønlands forsoningskommission
 • Nuuk og det danske sprog
 • Selvstyret og det grønlandske sprog
 • Østgrønlandsk

Kig på faktaarket:

 • Hvor mange penge bruges til tolkning?


a. Læs Christian Elsners beskrivelse om forholdet mellem dansksprogede og grønlandsksprogede venner da han var lille i artiklen Grønlands Forsoningskommission. Skriv hvad du mener om det?

b. Har du selv venner der taler et andet sprog, eller kender du nogen der har? Hvis ja, er der så nogensinde udfordringer mellem jer/dem pga. sproget?

c. Hvorfor er der nogle gange nogen der siger at Nuuk ikke er det rigtige Grønland? Har de ret?

d. Der er stor forskel på de grønlandske dialekter østgrønlandsk og vestgrønlandsk. Beskriv hvad forskellen i sproget betyder for forholdet mellem østgrønlændere og vestgrønlændere?

e. Hvad er den grønlandske forsoningskommission?

f. Hvorfor tror du et af de vigtige emner for forsoningskommissionen er sprog?

g. Kig på faktaarket Hvor mange penge bruges til tolkning?. Er det et stort beløb som Grønland bruger til at oversætte mellem dansk og grønlandsk? Er det rimeligt og nødvendigt at bruge de penge?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 – Danskere i Grønland og sprog

Mange danskere i Grønland lærer ikke at tale ret meget grønlandsk. Hvorfor tror du det er sådan? Ville du selv prøve at lære sproget hvis du flyttede til Grønland?

Læs artiklerne:

 • At lære grønlandsk
 • En dansker der vil lære grønlandsk
 • Selvstyret og det grønlandske sprog


Se filmen under faktaarket:

 • Kan en dansker lære grønlandsk?


a. Hvorfor tror du mange danskere i Grønland ikke får lært at tale grønlandsk?

b. Kan det overhovedet lade sig gøre for danskere i Grønland at lære at tale grønlandsk, eller er sproget simpelthen for svært?

c. Hvis du flyttede til Grønland, ville du så prøve at lære at tale grønlandsk?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Dansk som mediesprog

Mange grønlandske medier, for eksempel aviser, radio og tv, har dansk som arbejdssprog. Mange af historierne skrives/produceres først på dansk og bliver så oversat til grønlandsk? Er det et problem?

Læs artiklen:

 • Dansk som mediesprog


a. Hvorfor tror du dansk ofte bruges som arbejdssprog i de grønlandske medier?

b. Hvilke problemer kan det give for det grønlandske sprog?

c. Hvorfor tror du journalisten Vivi Sørensen har insisteret på at skrive sine artikler på grønlandsk først og fremmest?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 – Uddannelsessproget

Der findes ikke ret mange uddannelser i Grønland som man kan tage hvis man ikke taler dansk. Hvorfor undervises der på dansk på uddannelserne? Burde det være engelsk i stedet?

Læs artiklerne:

 • Dansk på uddannelserne
 • Halvdelen tager ikke en uddannelse
 • Sprog i folkeskolen
 • Unges syn på sproget på uddannelserne


Kig på faktaarket:

 • Uddannelsesniveau i Grønland


a. Forestil dig at du var nødt til at kunne et andet sprog for at kunne tage en uddannelse. Beskriv hvad du ville synes om det?

b. Hvordan ville det være hvis undervisningen i din klasse skulle foregå på to sprog samtidig?

c. Forklar med dine egne ord hvorfor sproget dansk er adgangsbilletten til en uddannelse når man bor i Grønland.

d. Diskuter om behovet om at kunne tale dansk forhindrer nogle i at tage en uddannelse?

e. Diskuter om Grønland bør gøre noget for at sikre at undervisningen kan foregå på grønlandsk. Hvis ja, hvad kan man så gøre?

f. Bør de grønlandske uddannelser gøre engelsk til undervisningssprog i stedet for dansk?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 – Sproget i parlamentet

I det grønlandske parlament Inatsisartut er der politikere som kun taler grønlandsk eller som kun taler dansk. Derfor skal alting oversættes frem og tilbage. Det bliver nogle gange kritiseret. Burde man kun kunne vælges hvis man talte dansk? Kunne man forestille sig en politiker i Folketinget der ikke talte dansk?

Læs artiklen:

 • Kun grønlandsk fra talerstolen?


Kig på faktaarket:

 • Hvor mange penge bruges til tolkning?a. Beskriv debatten i Grønland om grønlandsk fra talerstolen.

b. Hvorfor mente Partii Inuit at man skulle kunne tale grønlandsk for at sidde i Inatsisartut?

c. Hvad var argumenterne for at det var ok at tale dansk som medlem af Inatsisartut?

d. Kig på faktaarket Hvor mange penge bruges til tolkning? Er det et stort beløb som Grønland bruger til at oversætte mellem dansk og grønlandsk? Er det rimeligt og nødvendigt at bruge de penge?

e. Kunne du forestille dig en politiker i det danske folketing der ikke kunne tale dansk?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet