Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Uddannelse Befolkning

Problemfeltet

Opgaver

 

Befolkning, uddannelse

I den østgrønlandske by Tasiilaq ligger en skole, Tasiilami Alivarpi, med omkring 400 elever.  Ved siden af skolen ligger byens skolehjem med omkring 30 værelser. Her bor de 8. til 10. klasses skoleelever som kommer fra de små bygder i nærheden af Tasiilaq. Det er forskelligt hvor tit de ser deres forældre. Nogen af dem ser dem kun få gange årligt.

At man på den måde må ”flytte hjemmefra” allerede mens man er barn på omkring 13 år, er ikke ualmindeligt i Grønland. Omkring 9 procent af de unge i Grønland bor på skolehjem eller kollegie.

Jo højere klassetrin man går i, jo mere almindeligt er det at man er nødt til at flytte til den by eller bygd hvor skolen ligger.

Efter folkeskolen er der endnu flere unge der flytter hjemmefra for at tage en undgomdsuddannelse, og mange videregående uddannelser udbydes slet ikke i Grønland, så hundredvis af unge fra Grønland flytter hvert år til Danmark eller andre lande for at uddanne sig. Savnet efter hjemlandet, familien og vennerne er svært for mange.

Det står fast at uddannelse er noget af det som Grønland har allermest behov for. Men hvordan får man løftet opgaven med at uddanne befolkningen når prisen er at børn og unge må undvære deres familier mens de går i skole? Skal man holde fast i at have skoler i alle de små bygder, eller vil det være bedre at sende børnene tidligere på skolehjem i byerne hvor der er flere uddannede lærere? Og hvordan sikrer man at de unge vender hjem til Grønland igen når de har været i Danmark eller et andet land og uddanne sig?


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Væk hjemmefra

I Grønland er det helt normalt at man må flytte langt væk for at gå i skole eller tage den uddannelse man drømmer om. Sammenlign det med her i Danmark. Kunne du forestille dig at det var lige sådan i Danmark?

Læs artiklerne:

 • Uddannelse i Grønland
 • By- og bygdeskoler
 • Uddannelse uden for Grønland
 • Film: Fald Til
 • Film: Vi er Grønlands fremtid
 • Marie Annelise – en studerende i Danmark
 • Radioudsendelse: Grønland og identitet
 • På efterskole i Danmark
 • Efterskoleelever – kulturchok og hjemve
 • Uddannelse uden for Grønland


Find også oplysninger under Fakta

a. Beskriv hvordan det kan være at mange grønlandske børn er nødt til at flytte hjemmefra tidligt.

b. Hvad er et skolehjem?

c. Undersøg hvor mange gymnasier/andre ungdomsuddannelser der i Grønland?

d. Hvornår tror du at du selv vil flytte hjemmefra? Begrund dit svar.

e. Kunne du forestille dig at flytte hjemmefra i 7. klasse? Eller når du var færdig med folkeskolen? Begrund dit svar.

f. Kunne du forestille dig at tage en uddannelse i udlandet? Begrund dit svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Skolehjem

Hvad er et skolehjem? Beskriv de grønlandske skolehjem.

Kig på faktaarket:

 • Skolehjem


Læs også artiklen:

 • Fåreholdere


a. Beskriv hvad et skolehjem er.

b. Hvorfor er det nødvendigt med skolehjem i Grønland?

c. Hvordan tror du det er at bo på skolehjem?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – By og bygdeskoler

Hvad er forskellen på Grønlands by- og bygdeskoler?

Læs artiklerne:

 • By- og bygdeskoler


Kig på faktaarkene:

 • By- og bygdeskoler i Grønland
 • Hvad koster uddannelse i by og bygd?
 • Forskellen på by og bygd
 • Lærermangel


a. Beskriv forskellen på en by- og en bygdeskole.

b. Vælg en byskole og en bygdeskole i Grønland. Søg på internettet og find ud af så meget om de skoler som du kan.

Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

c. Lav en liste over forskellene mellem by- og bygdeskoler.

d. Lav en liste over fordele og ulemper ved at gå på en byskole, og det samme for en bygdeskole.

e. Diskuter spørgsmålet: Skal man holde fast i at have skoler i alle de små bygder, eller vil det være bedre at sende børnene tidligere på skolehjem i byerne hvor der er flere uddannede lærere?

f. Hvad er forskellen i udgifterne (hvad det koster) til skolegang i en by og en bygd?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Den gode skole

Beskriv den grønlandske folkeskole. Hvordan adskiller den sig fra den danske folkeskole?

Læs artiklerne:

 • Atuarfitsialak – den gode skole
 • Folkeskolen i Grønland


Kig på faktaarkene:

 • En grønlandsk 4. klasses skoleskema
 • Den grønlandske skoles udvikling
 • Tidslinje: Uddannelse i Grønland


a. Sammenlign skoleskemaet for en grønlandsk 4. klasse med 4. klasses skoleskema på din skole. Hvilke fag er anderledes?

b. Hvilke forskelle er der på folkeskolen i Danmark og Grønland?

c. Hvordan har den grønlandske skole udviklet sig gennem tiden? Lav din egen tidslinje med de punkter du synes er vigtigst.

d. Undervisningen i den grønlandske folkeskole foregår mest på grønlandsk, men også på dansk. Beskriv hvordan det foregår? Kunne du forestille dig at der blev talt to sprog i dine egne timer?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Første skoledag

Hvordan adskiller første skoledag i Grønland sig fra første skoledag i Danmark?

Læs artiklen:

Første skoledag

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Et bygdebarns fortælling

Læs:

 • Et bygdebarns skolegang


Læs historien om Kristian Hammekens skolegang. Kunne du forestille dig at det var dig?

a. Gengiv Kristians fortælling. Hvordan var hans skolegang.

b. I Kristians fortælling, hvad er så mest forskelligt fra din egen skolegang?

c. I Kristians fortælling – hvad er så den største forskel på bygdeskolen og byskolen?

d. Kunne du forestille dig at være Kristian? Skriv hvordan du tror det ville være.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 – Ungdomsuddannelserne

Beskriv de grønlandske ungdomsuddannelser.

Læs artiklen:

 • Ungdomsuddannelser i Grønland


Og kig på faktaarket:

 • Hvilke uddannelser kan man tage?


a. Find ud af hvilke ungdomsuddannelse man kan tage i Grønland og sæt dem ind på et kort over Grønland.

b. Mål på et kort over Grønland den længste afstand man vil skulle rejse fra sin hjemby/bygd for at tage en bestemt ungdomsuddannelse. Brug evt. Google Maps eller Afstandsberegneren.

c. Er der nogle andre ungdomsuddannelser i Grønland end i Danmark?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Efterskoleophold i Danmark

Mange grønlandske unge tager hvert år på efterskoleophold i Danmark. For de fleste er det en oplevelse for livet, men mange oplever også hjemve og kulturchok. Lav en beskrivelse af nogle af deres oplevelser.

Læs artiklen:

 • På efterskole i Danmark
 • Efterskoleelever – kulturchok og hjemve


a. Læs om de grønlandske efterskoleelevers oplevelser i Danmark. Beskriv med dine egne ord hvad der har været godt og dårligt under deres efterskoleophold.

b. Kunne du selv tænke dig at gå på efterskole? Hvis ja, ville du så stadig hvis efterskolen lå i et andet land end der hvor din familie bor?

c. Måske kan du finde frem til en grønlandsk efterskoleelev i Danmark og lave dit eget interview.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 – Uddannelser i Grønland

Hvilke uddannelser kan man tage i Grønland og hvilke uddannelser er man nødt til at rejse til Danmark eller endnu længere væk for at tage?

Læs artiklerne:

 • Film: Vi er Grønlands fremtid
 • Uddannelse i Grønland
 • Uddannelse uden for Grønland


Kig på faktaarket:

 • Hvilke uddannelser kan man tage?


a. Studér listen over hvilke uddannelser man kan tage i Grønland, og hvilke man må rejse længere væk for at tage. Er der nogle uddannelser du undrer dig over ikke findes i Grønland? Hvis ja, hvilke?

b. Hvad er ulemperne ved at mange uddannelser ikke findes i Grønland?

c. Er der nogle fordele ved at mange unge er nødt til at rejse ud for at tage en uddannelse?

d. Vælg en af personerne fra filmen Vi er Grønlands fremtid, og gengiv personens fortælling om sin uddannelse.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Flere i uddannelse

Hvad kan man gøre for at få uddannet flere mennesker i Grønland og indfri Naalakkersuisuts uddannelsesmål. Hvad gør Grønland allerede?

Læs artiklerne:

 • Uddannelse i Grønland
 • Halvdelen tager ikke en uddannelse
 • Forberedelsesskolen Piareersarfik
 • Lærermangel
 • Særordning i Danmark
 • Uddannelse uden for Grønland

Faktaark:

 • Naalakkersuisuts uddannelsesmål
 • Grønlandsk uddannelsesstøtte – dansk SU
 • Hvad koster uddannelse i by og bygd?

a. Hvad går Naalakkersuisuts uddannelsesmål ud på?

b. Hvorfor tror du der er så mange unge i Grønland der stopper med skolen efter folkeskolen?

c. Lav en liste over nogle af de problemer som Grønland kæmper med som kan være en hindring for at flere tager en uddannelse.

d. Kig også på tallene for hvad uddannelse koster i Grønland. Hvorfor tror du det er dyrere end i Danmark?

e. Grønland gør allerede en del for at få flere til at uddanne sig, blandt andet er der en særordning for studerende i Danmark, og de har forberedelsesskolerne Piareersarfik. Beskriv hvad de to ting går ud på.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 – Uddannelsessproget

Der findes ikke ret mange uddannelser i Grønland som man kan tage hvis man ikke taler dansk. Hvorfor undervises der på dansk på uddannelserne? Burde det være engelsk i stedet?

Læs artiklerne:

 • Dansk på uddannelserne
 • Halvdelen tager ikke en uddannelse
 • Sprog i folkeskolen
 • Unges syn på sproget på uddannelserne
 • Lærermangel


Kig på faktaarket:

 • Uddannelsesniveau i Grønland


a. Forestil dig at du var nødt til at kunne et andet sprog end dansk for at kunne tage en uddannelse. Beskriv hvad du ville synes om det?

b. Hvordan ville det være hvis undervisningen i din klasse skulle foregå på to sprog samtidig?

c. Forklar med dine egne ord hvorfor sproget dansk er adgangsbilletten til en uddannelse når man bor i Grønland.

d. Diskuter om kravet om at kunne tale dansk forhindrer nogle i at tage en uddannelse?

e. Diskuter om Grønland bør gøre noget for at sikre at undervisningen kan foregå på grønlandsk. Hvis ja, hvad kan man så gøre?

f. Bør de grønlandske uddannelser gøre engelsk til undervisningssprog i stedet for dansk? Hvad mener du?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 – Studerende i Danmark

Hvert år rejser omkring 400 unge fra Grønland til Danmark for at tage en uddannelse. Hvordan oplever de unge det at gå i skole så langt væk hjemmefra. Hvorfor falder mange af dem fra deres uddannelse? Og hvordan kan man sikre at de vender hjem til Grønland når de er færdige med uddannelsen?

Læs artiklerne:

 • Uddannelse uden for Grønland
 • Uddannelse i Grønland
 • Film: Mødet med Danmark
 • Film: Fald Til
 • Marie Annelise – en studerende i Danmark
 • Radioudsendelse: Grønland og identitet


Kig også på faktaarket:

 • Grønlændere i Danmark


a. Se filmen Mødet med Danmark og noter de eksempler på kulturforskelle som filmens medvirkende beskriver.

b. Se de tre film Fald Til. Hvilke kulturforskelle har de medvirkende i de film oplevet ved mødet med Danmark?

c. Hvorfor tror du mange grønlandske studerende falder fra uddannelserne i Danmark?

d. Læs artiklen Marie Annelise – en studerende i Danmark. Hvilke kulturforskelle beskriver hun?

e. Hør radioudsendelsen i artiklen Radioudsendelse: Grønland og identitet. Hvilke kulturforskelle beskriver de medvirkende her?

f. Hvorfor tror du nogle af de unge ikke vender tilbage til Grønland efter deres uddannelse?

g. Hvad kan Grønland gøre for at ”lokke” dem tilbage?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet