Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Erhverv Erhverv

I Grønland boede befolkningen tidligere meget spredt i mange små bosteder. Men i takt med at man gik fra et traditionelt fangersamfund til fiskeri, flyttede folk tættere sammen, og byerne opstod.

I dag er det blot omkring 12% af den grønlandske befolkning der bor i bygder. Resten bor i de større byer.

Arbejdsløsheden i Grønland er høj. Den er højere i bygder end end i byerne.

Situationen er alvorlig, og hele landets befolkning har derfor et meget stærkt fokus på at finde nye jobmuligheder. Men hvor skal jobbene komme fra?

Arbejdsløshed er ikke noget at spøge med: A-kasser findes ikke i Grønland, men man kan få en slags dagpenge i max. 13 uger hvorefter man kan få kontanthjælp ligesom i Danmark.

Men i Grønland er priserne på dagligvarer væsentlig højere end i Danmark så kontanthjælpen rækker ikke langt.

 

Der findes ikke nogen oplagte og lette løsninger på disse udfordringer, både på grund af landets geografiske placering i Arktis, klimaforandingerne og manglen på investeringer der kan bringe store, nye projekter på banen i Grønland.

 ”Mere turisme” er det gængse bud på nye job, men endnu kommer der ikke så mange turister til Grønland som man håber på.

Alt i alt er situationen uholdbar: Stigende offentlige udgifter og faldende indtægter giver kun stadig større økonomiske udfordringer i fremtiden.

Det er den grønlandske virkelighed. Samfundet er under hastig forandring, og alle muligheder og gode ideer er tiltrængte.

 

Emner
Erhverv