Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Fisker-Fanger Erhverv

Problemfeltet

Opgaver

 

Erhverv, jobmuligheder

I dette emne kommer du til at møde nogle af Grønlands fiskere og fangere. For eksempel 23-årige Martin Madsen der hverken kan læse eller skrive. Men han er en dygtig fanger. Han tager på fangst med sine slædehunde og har faktisk ligefrem vundet en pris for bedste fanger.

Eller Johanne Bech der skiftede jobbet som frisør ud med et job som fuldtids hundeslædekører og fanger.

Eller brødrene Rino og Rico der hver skød deres første sæl mens de stadig gik i børnehave.

Fangst og fiskeri har altid været en vigtig del af Grønlands kultur. De første inuitter der kom til landet, levede af rensdyr, sæler og andre fangstdyr. Jo dygtigere fanger, jo større chance for at overleve vinteren. Sådan var det i generationer i Grønland, og derfor er fangst stadig en vigtig del af landets DNA.

Men i Grønland vil man gerne have flere unge til at tage en uddannelse. Hvis Grønland skal udvikle sig og en gang blive et selvstændigt land, er det nødvendigt der er kvalificeret arbejdskraft blandt landets befolkning. En ung fanger som Martin har ikke fået en uddannelse da han gik tidligt ud af skolen. Men samtidig er han med til at holde det ældgamle erhverv i live. Et erhverv og kultur som baserer sig på den omkringliggende natur og samfundets lange historie.

Dette emne handler om fangererhvervet i en moderne verden. Hvordan kan man leve af at gå på fangst? Er viden om naturen også værdifuld viden – eller skal man gå i skole for at lære noget? Er fangererhvervet vigtigt – eller ville det være bedre hvis unge grønlændere alle fik sig en ”rigtig” uddannelse? Hvad betyder fangerkulturen for Grønland og for resten af verden? Hvilken værdi har fangerkulturen for Grønland og resten af verden? Og hvordan kan man få fangererhvervet og det moderne liv til at gå op i en højere enhed?


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet 
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Overlevelse i naturen?

Hvilke evner har du som kan hjælpe dig med at overleve i naturen i Grønland? Og hvad ville du skulle lære, hvis du skulle overleve i naturen i Grønland?

Læs artiklen:

 • Fanger i en moderne verden


Se filmen

 • Den unge fanger


a. Lav et mindmap over nyttige evner som ville hjælpe dig i naturen, både dem du behersker og dem du mener ville hjælpe dig med at overleve. Du/I kan bruge denne skabelon.

b. Hvilke evner ville Martin Madsen skulle tilegne sig for at ”overleve” i en dansk storby. Lav et nyt mindmap hvor du/I oplister de evner der er vigtige for at fungere i en moderne storby.

c. Er der en ”rigtig” måde at leve på? Hvis ja, hvilken måde er det? Du/I må gerne begrunde jeres svar. Hvis nej, diskutér med din gruppe eller en klassekammerat hvordan de forskellige måder at leve på kan eksistere side om side.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Fangerkulturen

Hvor mange fangere er der i Grønland? – omregn til procent ud fra indbyggertal. Hvor mange ville det svare til i Danmark?

Kig på faktaarkene:

 • Antal fangere
 • Jagtbeviser
 • Fakta om Grønland


Find Danmarks indbyggertal på Danmarks Statistik.

a. Lav en grafisk opstilling på baggrund af de tal du finder om indbyggertal i Danmark og Grønland, samt antal fangere i Grønland. Beregn i procent hvor mange der er fangere i Grønland og sammenlign med hvor mange personer det ville svare til i Danmark.

b. Søg på nettet om reglerne for jagttegn i Danmark. (husk at være kildekritisk). Sammenlign med de grønlandske regler for jagtbeviser.

c. Ud fra den grafiske opstilling i spørgsmål a. og de vurderinger I kom frem til i spørgsmål b., diskutér hvad du/I mener fangerkulturen i Grønland betyder for indbyggere i Grønland. Du/I må gerne begrunde jeres svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Værdifuld viden

Er viden om naturen værdifuld viden – eller skal man gå i skole for at lære noget?

Læs artiklerne:

 • To hundekuske fortæller
 • En sælfangst
 • Fangede sin første sæl som 5-årig
 • Fisker-fangerskolen
 • En hvalfangst


Kig på faktaarkene:

 • Fangstkalenderen
 • Årets fangstcyklus
 • Tidslinje om sælfangst


a. Lav enmindmap over viden der er vigtig for dig/jer. Lav derefter et mindmap over vigtig viden for en fanger. Du/I kan bruge denne skabelon.

b. Sammenlign de to mindmaps. Er der noget der er vigtig viden på begge ark? Er der noget på fangerarket du/I kunne tænke jer at lære?

c. Hvilken værdi har viden om naturen for din/jeres fremtid? Du/I må gerne begrunde jeres svar.

d. Diskutér: Hvilken værdi har naturen og fangerkulturen for Grønland i dag? Og hvordan kan fangererhvervet og det moderne liv gå op i en højere enhed?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Traditioner og fortidsværdi i

Hvilken værdi har Grønlands historie for grønlændere i dag?

Læs artiklerne:

 • Grønlandsk fangerkultur
 • Fisker-fangerdagen
 • Øvede sig i harpunkast med en flaske

Kig på faktaarket:

 • Fakta om Grønland

a. Ud fra artiklerne Grønlandsk fangerkultur og Øvede sig i harpunkast med en flaske, diskutér hvilke fortidige traditioner der lever videre i Suinni og Julias hverdag?

b. Hvordan forbindes fortidige- og nutidige grønlandske traditioner, i fejringen af Fisker-fangerdagen. Du/I må gerne begrunde jeres svar.

c. Kan du/I komme i tanke om nogen der sætter pris på traditionelle værdier i deres hverdag? Hvilke historiske værdier finder du/I i din hverdag? Du/I må gerne uddybe jeres svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Jobmuligheder

Hvilke jobmuligheder har unge grønlændere? Diskuter hvilken erhvervsudvikling er den rigtige for Grønland?

Læs artiklerne:

 • Fisk med fisk på
 • Eksport af fødevarer og jobmuligheder
 • Fra frisør til slædekusk
 • Brættet
 • Fanger i en moderne verden
 • Fisker-fangerskolen

Kig på faktaarkene:

 • Eksport og import
 • Kødudbytte havpattedyr


a. Lav et mindmap over de jobs du/I fandt i kilderne. Du/I kan bruge denne skabelon.

b. Diskuter hvilke jobs ville være sjovest? Diskutér derefter hvilke jobs ville gavne Grønland mest? Du/I må gerne begrunde jeres valg.

c. Hvis du/I skulle skabe dit/jeres drømmejob, hvad ville det være? Diskutér om det ville kræve nogle bestemte uddannelser. Ville man kunne leve af dette job? Du/I må gerne begrunde jeres valg.

d. Har fangererhvervet stadige en berettigelse, eller ville det være bedre hvis unge grønlændere alle fik sig en ”rigtig” uddannelse? Du/I må gerne begrunde jeres valg.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Grønlandsk mad

Skal Grønland prioritere traditionelle madvarer i fremtiden? Du/I må gerne begrunde jeres svar.

Læs artiklen:

 • Kimmernaq spiser grønlandsk mad


Kig på faktaarket:

 • Grønlandsk mad
 • Brættet


a. Diskuter de grønlandske madvarer. Hvad lyder spændende? Hvad lyder godt? Hvad lyder mærkeligt? Er der noget du/I ikke vil smage? Er der noget du/I gerne vil smage. Lav eventuelt et mindmap. Du/I kan bruge denne skabelon. Husk at begrunde jeres valg.

b. Hvad er det mest eksotiske du har smagt? Og har nogen rynket på næsen når du spist noget du er glad for? Sammenlign de to, hvorfor er det ene eksotisk og det andet velkendt? Du/I må gerne begrunde jeres svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Sund mad

Børnene på skolen i Qaanaaq har alle svaret på hvilken type mad de mener er sund eller usund. Her er deres svar.

Elevspoergsmaal.jpg

Du skal nu lave samme undersøgelse i din klasse. Brug dette skema til at printe ud og dele ud i klassen. Saml svarene ind. Tegn et søjlediagram over hvor mange der mener hver enkelt ting er sund. Hvis du er i tvivl om hvordan man laver et søjlediagram, så se på den fra Qaanaaq.

Sammenlign din klasses svar med svarene fra børnene i Qaanaaq. Se den i større her.

Til læreren: I må meget gerne sende klassens resultater til skole@sumut.dk da forskeren bag undersøgelsen gerne vil sammenligne med danske børns svar.

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet