Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Jobmuligheder Erhverv

Problemfeltet

Opgaver

 

Erhverv, jobmuligheder

Arbejdsløsheden i Grønland er høj. I gennemsnit er ledigheden på omkring 6,8%. Den samlede arbejdsstyrke er på under 30.000 personer.

Derfor ville det umiddelbart være smart hvis man kunne få startet flere virksomheder i Grønland og få nogle af de arbejdsløse i gang med at arbejde. Men det er ikke så let som man skulle tro.

Grønland er et enormt stort land når man ser på arealet, men et ganske lille land når man ser på befolkningen. Faktisk bor der kun ligeså mange mennesker i hele Grønland, som der bor i Haderslev kommune i Danmark.

Grønland ligger i Arktis hvilket giver landet langt flere erhvervsmæssige begrænsninger end lande i eksempelvis EU.

Hvis man igangsætter store (eller mindre) erhvervsprojekter i Grønland der kan rumme mange nye arbejdspladser som fx minedrift, hvem vil så få de jobs der følger med disse store erhvervsprojekter? Vil det være fagligt uddannende specialister fra andre lande, eller vil det være den lokale grønlandske befolkning der bliver ansat i disse jobs?

Er de grønlændere der er arbejdsløse i dag, uddannet til at kunne tage arbejde inden for de brancher hvor man evt. kunne skabe nye jobs? Kan de uddannes til at arbejde som specialister i store erhvervsprojekter? Er de overhovedet interesserede i det? Hvilke muligheder findes der overhovedet for at skabe flere jobs i Grønland? Kan det overhovedet lade sig gøre?

Der er ingen tvivl om at der skal gøres noget, men hvad?


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Job i Grønland

Skriv en liste over de job du tror findes i Grønland.

Opgave 2 - Førende erhverv i Grønland

Beskriv med dine egne ord hvilke erhvervsområder der er førende i Grønland.

Find oplysninger under Fakta, bl.a. i faktaarkene:

 • Eksport og import
 • Tal om landbrug
 • Tal om turisme
 • Eksempler på produkter der eksporteres
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Udfordringer

Beskriv med dine egne ord de udfordringer som unge mennesker i Grønland står overfor når de skal finde et job.

Læs fx artiklerne:

 • Det grønlandske paradoks
 • Film: Vi er Grønlands fremtid
 • Hvad er en bygd?
 • Hvad skal Grønland leve af i fremtiden?
 • Kontrasternes land
 • Livet i den yderste by
 • Uddannelse i Grønland
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Fiskeri

Undersøg fiskeriets udvikling i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Fisk med fisk på
 • Hvad skal Grønland leve af i fremtiden?
 • Royal Greenland
 • Royal Greenland og Asien
 • Royal Greenland tjener penge

 

Find flere oplysninger under Fakta.

a. Tegn en tidslinje over Grønlands fiskeri.

b. Hvor stor en del af den samlede eksport fra Grønland kommer fra fiskeriet? Synes du det er meget?


c. Hvad er udfordringerne for Grønlands fiskeri.


d. Beskriv virksomheden Royal Greenland og dens historie.


e. Hvilke fisk sælger Royal Greenland?


f. Hvad betyder Asien for en virksomhed som Royal Greenland?

g. Hvordan er det gået økonomisk de seneste år for Royal Greenland?

h. Hvad kan der ske med Grønlands fiskeri i fremtiden. Hvordan kan det komme til at tjene flere penge? Hvad kan gå galt?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Fremtiden

Giv dit bud på hvad du tror Grønland skal leve af i fremtiden. 

Læs fx artiklerne:

 • Film: Vi er Grønlands fremtid
 • Fisk med fisk på
 • Fra aske til guld: moskusuld
 • Grønlands turistindustri
 • Hvad er en bygd?
 • Hvad skal Grønland leve af i fremtiden?
 • Madrevolution på grønlandsk
 • Minedrift som erhverv
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Nye muligheder

Hvad kan Grønland leve af i fremtiden? Giv din vurdering af de nye erhvervsmuligheder i Grønland og  eksportmuligheder du mener der er. Tag højde for de udfordringer der er, i din vurdering.

Læs fx artiklerne:

 • Fisk med fisk på
 • Fra aske til guld: moskusuld
 • Grønlands turistindustri
 • Hvad er en bygd?
 • Hvad skal Grønland leve af i fremtiden?
 • Madrevolution på grønlandsk
 • Minedrift som erhverv
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Eksportmuligheder

Sammenlign de eksportmuligheder man har i Grønland med de eksportmuligheder man har i Danmark.

Læs fx artiklerne:

 • Eksport af fødevarer og jobmuligheder
 • Eksportmuligheder
 • Fisk med fisk på
 • Fra aske til guld: moskusuld
 • Hvad skal Grønland leve af i fremtiden?
 • Madrevolution på grønlandsk
 • Minedrift som erhverv
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Fremtidens eksport

Giv på baggrund af din sammenligning af eksportmuligheder, dit bud på hvordan Grønland kan udvide sin eksport. Begrund dit svar.

Læs fx artiklerne:

 • Eksport af fødevarer og jobmuligheder
 • Eksportmuligheder
 • Fisk med fisk på
 • Fra aske til guld: moskusuld
 • Hvad skal Grønland leve af i fremtiden?
 • Madrevolution på grønlandsk
 • Minedrift som erhverv
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Rubinminen

Giv en vurdering af hvem du tror, vil få de mange job der følger med et stort fremtidigt mineprojekt i Grønland. Undersøg det nye rubinmineprojekt der netop er igangsat i Grønland. Hvilke forholdsregler er der i forhold til lokal arbejdskraft m.m. Hvilke udfordringer er der?

Læs mere om rubinmine-projektet her:
Berlinske Business
Licitationen
Politiken
Ingeniøren

Læs desuden artiklen:

 • Minedrift som erhverv

 

 

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet