Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Mitaartut Hverdag & fest

Problemfeltet

Opgaver

Hverdag & fest, mitaartut


Mitaartut er en grønlandsk tradition som finder sted hvert år i januar.

Mitaartut er navnet på de uhyggelige væsener som børn og voksne denne dag klæder sig ud som. Måske har de smurt sovsekulør rundt i ansigtet og bundet snore omkring kinderne så de bliver helt uigenkendelige. Måske bærer de en kølle så børn og voksne flygter i skræk når de ser dem. De går fra hus til hus og banker på og forlanger lækkerier.
 
Det er let at komme til at forveksle mitaartut med den amerikanske halloween, men i virkeligheden har de to traditioner meget lidt med hinanden at gøre. Til gengæld er halloween også kommet til Grønland, ligesom den er kommet til Danmark.

Spørgsmålet er: Er mitaartut-traditionen i risiko for at forsvinde? Er det vigtigt at holde fast i lokale traditioner og prøve at forhindre at traditionerne amerikaniseres, for eksempel af halloween.

Vi kender spørgsmålet fra Danmark hvor halloween efterhånden er blevet mindst lige så populær som fastelavn. Men har vi plads til – og behov for – to udklædningsfester om året? Og hvad mister man hvis fastelavn forsvinder? Hvad mister Grønland hvis mitaartut forsvinder?

 

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet 
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Mitaartut?

Hvad er mitaartut? Lav en præsentation af den grønlandske tradition mitaartut.

Læs artiklen:

 • Hvad er mitaartut?

Og se filmene om mitaartut.

Svar for eksempel på følgende:

a. Hvornår holder man mitaartut?

b. Hvad foregår der?

c. Hvem deltager?

d. Hvorfra stammer mitaartut?

e. Hvordan kan mitaartut være forskellig fra sted til sted?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Udklædninger

Læs Arnanguak’ Lyberths beskrivelse af forskellige mitaartut-udklædninger. Tegn én af de udklædte, som hun beskriver. Hvordan ville du selv klæde dig ud hvis du skulle holde mitaartut?

Læs artiklen:

 • Udklædninger til mitaartut
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Mitaartut og halloween

Skriv på listeform hvad der kendetegner mitaartut, fastelavn og halloween. Hvad går igen? Hvad adskiller sig?

Læs artiklen:

 • Er mitaartut ved at forsvinde?
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Forsvinder mitaartut?

Er mitaartut ved at forsvinde?

Læs artiklerne:

 • Er mitaartut ved at forsvinde?
 • Sovsekulør på tilbud

 

Nogle grønlændere er bange for at traditionen mitaartut er ved at forsvinde. Tror du den vil forsvinde? Begrund dit svar.

Diskuter for eksempel spørgsmålene:

a. Er det vigtigt at holde fast i sit lands traditioner?

b. Vil det være trist hvis traditionen for mitaartut forsvinder eller bliver til en amerikansk form for halloween?

c. Skal man gøre noget for at bevare sine egne traditioner?

d. Hvis ja, hvad kan man gøre?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet