Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Klimaforandringer Klimaforandringer

Kloden bliver varmere og varmere. En af de vigtigste årsager er menneskets udledning af drivhusgasser, såsom gasarten CO2. På 150 år er temperaturen steget næsten 1 grad. Klimaforandringerne er meget synlige i Grønland. Fangerne oplever at havisen bliver tyndere og tyndere år for år. Det er både et problem for fangerne der er afhængige af at kunne færdes på isen. Men det er også et problem for de dyr som bruger havisen som fangstområde eller hvileplads, for eksempel isbjørnen og hvalrossen.

Klimaforskere har påvist at Indlandsisen hvert år bliver mindre og mindre. Hvis Grønlands indlandsis smelter helt, så stiger verdenshavene med 7,4 meter. Det er noget der vil tage tusindvis af år, men med den hastighed afsmeltningen har i dag, regner forskerne med en havstigning på 0,42 centimeter i 2050.

Et andet tydeligt tegn på klimaforandringerne i Grønland er at de store gletsjere der forbinder Indlandsisen med fjordene, trækker sig længere og længere ind mod isen.

 

Derfor er de isbjerge der brækker af dem, ikke nær så store som de var før i tiden.

Konsekvenserne af klimaforandringerne er alvorlige, og de ses tydeligt i Grønland allerede. Ingen har fuldt overblik over hvad de kommer til at betyde endnu.

Men samtidig åbner klimaforandringer også op for nogle nye muligheder i neArktis. Der bliver nye ruter til havs som man ikke kunne sejle på før fordi de var frosset til året rundt. Det bliver også nemmere at lede efter olie i havbunden og mineraler i undergrunden.

I takt med temperaturændringerne er man også allerede begyndt at se nye dyrearter komme til, for eksempel fisk og insekter som ikke tidligere kunne leve i Grønland. Nogle planter får bedre vækstbetingelser, og i Grønland håber man på mere landbrug i fremtiden.

Emner
Klimaforandringer