Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

CO2-udledning Klimaforandringer

Problemfeltet

Opgaver

 

Klimaforandringer, CO2-udledning


En af de vigtigste grunde til at klimaet forandrer sig, er udslip af gasarten CO2

CO2 kommer blandt andre ved forbrænding af olie og benzin. Klimaforandringer er noget som hele verden bekymrer sig om.

Efter mange lange forhandlinger lykkedes det i december 2015 verdens lande at blive enige om en klimaaftale. Med underskriften på aftalen forpligter landene sig til at forsøge at få deres CO2-udslip til at falde – for at bremse den globale opvarmning.

Men Grønland underskrev ikke aftalen i første omgang. For hvis Grønland skal have gang i en udvikling med for eksempel minedrift, så vil det være svært samtidig at skulle udlede mindre CO2.

CO2-udslippet pr. indbygger i Grønland er i forvejen højt på grund af det kolde klima, og fordi man er afhængig af meget luft- og skibstrafik. Miner vil få brug for masser af energi fra olie og meget ekstra skibstrafik. Derfor vil en mineindustri betyde meget mere CO2-udslip i Grønland.

Klimaaftalen placerer Grønland i et stort dilemma. For hvordan kan man bidrage til at bremse klimaforandringerne, men samtidig sørge for udvikling i Grønland? Er det overhovedet rimeligt hvis Grønland skal reducere ligeså meget i sit CO2-udslip som lande der for længst har udviklet deres industri? Kan Grønland tillade sig at stå uden for klimaaftalen – alt imens Indlandsisen smelter? Eller er klimaaftalen vigtigere end industriel udvikling?


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Hvad er klimaforandringer?

Hvad er klimaforandringer? Hvad er drivhuseffekten? Hvad er CO2?

 • Kig på de forskellige faktaark om klimaforandringer
 • Læs artiklen Hvorfor smelter isen?
 • Se filmen Simon & Squid
 • Se de forskellige filmklip under artiklen Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?

a. Lav et mindmap over alt hvad du ved om klimaforandringer. Find et tomt mindmap i Værktøjskassen her.

b. Hvad skyldes klimaforandringer?

c. Hvad er CO2?

d. Beskriv drivhuseffekten. Tegn evt. en model over den.

e. Hvad kan man gøre for at udlede mindre CO2?

f. Hvad kan du selv gøre?

g. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om klimaforandringer og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Klimaforandringer i Grønland

Hvilken betydning har klimaforandringerne i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Klimaforandringer og dyr
 • Klimaforandringer og livet i havet
 • Klimaforandringer og mennesker
 • Klimaforandringer og planter
 • Hvorfor smelter isen?
 • Film: Simon & Squid
 • Film: Klimavidner
 • Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?
 • Kangia – Ilulissat isfjord


Find flere oplysninger under Fakta

a. Hvilken betydning har klimaforandringerne for dyrene i Grønland? Hvilke dyr går det hårdest ud over? Er der nogle dyr der har fået det bedre?

b. Hvilken betydning har klimaforandringerne for livet i havet ved Grønland? Hvilke dyr går det hårdest ud over? Er der nogle dyr der har fået det bedre?

c. Undersøg om klimaforandringerne har haft betydning for det grønlandske fiskeri. Find også artikler under temaet Erhverv.

d. Hvilken betydning har klimaforandringerne for mennesker i Arktis. Se blandt andet filmen Klimavidner. Hvem har glæde af klimaforandringerne? Hvem udgør de problemer for?

e. Hvilken betydning har klimaforandringerne for planter i Grønland?

f. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om klimaforandringer og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Indlandsisen

Beskriv Indlandsisen. Hvilken betydning har det for resten af verden at den grønlandske indlandsis smelter?

Læs artiklene/se filmene:

 • Indlandisen
 • Hvorfor smelter isen?
 • Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?
 • Kangia – Ilulissat isfjord


Find flere oplysninger under Fakta

a. Beskriv Indlandsisen.

b. Hvad betyder det for resten af verden at Indlandsisen smelter?

c. Hvad vil det betyde hvis hele Indlandsisen smeltede? Kan det faktisk ske?

d. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om is og indlandsisen og lav nogle af dem. Find gode forslag på dk og climateminds.dk. Måske kan du endda få fat i noget rigtig indlandsis. Det er sjovt at putte indlandsis i noget vand og se det smelte. Det knitrer og bevæger sig fordi der er så meget luft fastfrosset i isen som slippes fri når isen tør op.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Godt eller skidt?

Man taler meget om at klimaforandringerne i Grønland åbner op for nye muligheder, både for minedrift, landbrug og sejlads. Fra et grønlandsk synspunkt – er klimaforandringerne så noget godt eller skidt?

Læs artiklerne:

 • Klimaforandringer og mennesker
 • Klimaforandringer og livet i havet
 • Se filmen Klimavidner


a. Hvad oplever fangerne i Qaanaaq i forhold til klimaforandringer?

b. Hvad oplever de grønlandske landmænd?

c. Undersøg om klimaforandringerne får og allerede har haft betydning for det grønlandske fiskeri. Find også artikler under temaet Erhverv.

d. Undersøg om klimaforandringerne får betydning for råstofindustrien i Grønland (jagten på olie og mineraler). Find artikler under temaet Råstoffer.

e. Er de grønlandske byer truet af oversvømmelse i takt med at vandstanden i havene stiger?

f. Søg på internettet efter oplysninger om Nordvestpassagen. Beskriv hvad Nordvestpassagen er. Hvorfor er så mange rederier ivrige efter at kunne tage den i brug. Hvilken betydning vil det kunne få for Grønland hvis Nordvestpassagen bliver farbar?

Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - CO2-udslip

Illustrer Grønlands CO2-udslip visuelt. Diskutér hvad Grønland kan gøre for at udlede mindre CO2.

Læs artiklen:

 • Grønlands CO2-udledning


Kig på faktaarkene:

 • Grønlands CO2-udledning
 • CO2-udledning fra råstofindustrien


a. Hvor meget CO2 udleder Grønland pr. person.

b. Sammenlign med Danmark og andre lande i verden. Lav en visuel fremstilling der viser forskellen.

c. Hvem eller hvad står for den største udledning i Grønland?

d. Beskriv hvorfor det er svært for Grønland at komme lige så langt ned i udslip pr. person som Danmark.

e. Hvad kan Grønland gøre for at begrænse sit udslip. Lav en liste over dine forslag.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Industrialisering

Beskriv den udvikling Grønland er på vej ind i – med industrialisering, især i form af minedrift.

Læs artiklerne:

 • Industrialisering i Grønland
 • Det grønlandske dilemma


Kig på faktaarkene:

 • CO2-udledning fra råstofindustrien
 • Mineprojekter i Grønland


a. Beskriv udviklingen inden for minedrift og olieudvinding i Grønland?

b. Hvad vil det betyde for Grønlands CO2-udslip hvis der bliver åbnet en stor mine. Hvad vil det betyde hvis der kommer gang i olieudvinding?

c. Er det ok at Grønland gerne vil udvikle sin industri selv om det vil betyde meget mere forurening? Begrund dit svar.

d. Hvordan kan man sørge for udvikling i Grønland uden at det betyder mere forurening. Kan man overhovedet det? Lav en liste med dine forslag hvis du har nogle.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Klimaaftalen

Hvorfor ville Grønland i første omgang ikke være med i klimaaftalen?

Læs artiklerne:

 • Klimaaftalen 2015
 • Industrialisering i Grønland


Kig på faktaarkene:

 • Hvad er en COP?
 • Klimaaftalen 2015


a. Beskriv klimaaftalen fra 2015. Hvad går den ud på i hovedtræk.

b. Hvorfor var folkene bag aftalen så glade da den blev vedtaget?

c. Forklar hvorfor Grønland først ikke ville være med i aftalen.

d. Er det godt at Grønland i 2021 gik med i aftalen? Begrund dit svar.

e. Er det ok at Grønland gerne vil udvikle sin industri selv om det vil betyde meget mere forurening? Begrund dit svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Grøn energi

Undersøg hvad Grønland gør for at blive et mere ”grønt” samfund.

Læs artiklen:

 • Grøn energi i Grønland


a. Beskriv brugen af vandkraft i Grønland. Hvor mange vandkraftværker er der? Hvor stor en del af husholdningerne energiforbrug kommer fra vandkraft?

b. Se om du på internettet kan finde ud af hvor stor en del af de danske husholdningers elforbrug der kommer fra grøn energi. Sammenlign med Grønland.

c. Ud over vandkraft, hvilke muligheder er der så for grøn energi i Grønland.

d. Hvilke forhold i Grønland gør at det er svært at få et lige så lavt CO2-udslip pr. person som i Danmark?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet