Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Isbjørnen Klimaforandringer

Problemfeltet

Opgaver

Klimaforandringer, isbjørnen


Klimaforandringer påvirker livet for mange dyr over hele verden. Men ingen dyr kædes så meget sammen med klimaforandringer som isbjørnen. Isbjørnen er nemlig det første dyr der kom på den verdensomspændende rødliste over sårbare dyr på grund af klimaforandringer.

I takt med at det bliver varmere i Grønland, kommer der mindre af den havis som isbjørnen er afhængig af for at kunne leve. Isbjørnene må søge længere og længere efter føde, og nogle af bjørnene fristes til at søge ind mod byerne hvor der er mad at finde.

Men en isbjørn er ikke en nuttet lille bamse. Den er et af de farligste rovdyr i verden. En fuldvoksen isbjørn er helt op mod 4 meter høj når den står på bagbenene, og den kan veje 1000 kilo. Ikke lige sådan én du har lyst til at møde på din vej hen i skole. Hvert år skydes et antal isbjørne i Grønland i nødværge.

Samtidig drives der i Grønland fangst på bjørnene. Kødet er en delikatesse, og skindet kan være mange penge værd.

Så isbjørnene er fanget i et dilemma. Samtidig med at klimaforandringerne udgør en trussel for bjørnene, er de også truet fra menneskenes side når de bevæger sig for tæt ind til byerne.

Hvordan vil det gå isbjørnene i takt med at isen smelter? Hvad kan man gøre for at beskytte dem? Skal man overhovedet gøre noget – eller er det vigtigere at sikre at mennesker kan færdes sikkert i byerne? Er det ok at man i Grønland har fangst på isbjørne samtidig med at bjørnene trues af klimaforandringer? Eller bør man frede isbjørnen i Grønland helt som man har gjort i USA?

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1- Hvad er klimaforandringer?

Beskriv hvad klimaforandringer er og hvordan de påvirker Grønland.

 • Kig på de forskellige faktaark om klimaforandringer
 • Læs artiklen Isskolen: Hvorfor smelter isen?
 • Se filmene Simon & Squid og de forskellige filmklip under artiklen Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?


a. Lav et mindmap over alt hvad du ved om klimaforandringer.

b. Hvad skyldes klimaforandringer?

c. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om klimaforandringer og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk.

d. Hvad tror du klimaforandringerne kommer til at betyde for Grønland. Lav din egen liste.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 Isbjørnen

Lav en beskrivelse af isbjørnen.

Læs artiklen:

 • Isbjørnen

a. Tegn en isbjørn.

b. Lav en planche eller et sideshow hvor du beskriver de vigtigste fakta om en isbjørn, fx hvor stor den er, hvor den lever, hvad den spiser, hvordan den holder varmen osv. Du kan finde flere informationer ved at søge på internettet.

Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Isbjørnen og klimaforandringe

På hvilken måde er isbjørnen truet af klimaforandringer?

Læs artiklerne:

 • Isbjørnen
 • Isbjørne og klimaforandringer
 • En tredjedel af isbjørnene vil forsvinde
 • Klimaforandringer og dyr
 • Optælling af isbjørne
 • Isbjørnen er på rødlisten
 • Disney, Coca-Cola og isbjørnebamser


Find flere informationer under Fakta, fx:

 • Dyr truet af klimaforandringer

a. Beskriv hvad det er ved klimaforandringerne der er en trussel mod isbjørnen.

b. Lav en illustration der viser hvordan klimaforandringerne påvirker isbjørnenes levevis.

c. Hvor truet er isbjørnene egentlig? Forklar med dine egne ord forskellen på at være sårbar og truet.

d. Hvad ved man om antallet af isbjørne. Prøv at lave en graf der viser udviklingen.

e. Ud over klimaforandringer – hvad kan så ellers true isbjørnene? Lav en liste over trusler. (Her kan du med fordel læse artiklerne Isbjørne på besøg og Fangst på isbjørne)

f. Diskuter hvordan det spiller ind på debatten at isbjørnen har et image, både som en sød krammebamse og som et symbol på klimaforandringer.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Isbjørnebestande

Undersøg hvilke bestande af isbjørne der lever i Arktis.

Læs artiklerne:

 • Isbjørnen
 • Isbjørne og klimaforandringer
 • 1-2-3 Optælling på isbjørne

Find flere informationer under Fakta.

a. Prøv at lave et kort over de forskellige isbjørnebestande i Arktis. Du kan finde fakta på Naturinstituttets hjemmeside her

b. Beskriv hvad man ved om de forskellige bestande i Grønland. Hvilken bestand ved man mindst om?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – At møde en isbjørn

Hvordan ville det påvirke din hverdag hvis der levede isbjørne der hvor du bor?

Læs artiklerne/se filmene:

 • Angrebet af en isbjørn
 • Isbjørne på besøg
 • To film: At leve sammen med isbjørne
 • WWF’s isbjørnepatruljer
 • Når isbjørnen bliver skudt i nødværge


Se også faktaarkene:

 • Antal isbjørne skudt i nødværge
 • Fangsttal på isbjørne


a. Søg på internettet og find flere eksempler på møder mellem isbjørne og mennesker.

b. Hvor farlig er isbjørne for mennesker? Beskriv hvad man kan gøre, hvis man bliver angrebet af en isbjørn?

c. Hvilke forholdsregler træffer de mennesker der lever hvor der er isbjørne. Søg på internettet og find flere eksempler, fx. fra Svalbard eller Canada.

d. Forestil dig at der levede isbjørne der hvor du bor. Beskriv hvordan det ville ændre din dagligdag.

e. Hvad bliver der gjort i Grønland for at undgå at isbjørne må skydes i nødværge.

f. Kan du finde på nogle andre ting man kunne gøre? Find evt. eksempler fra andre steder hvor folk lever hvor der er isbjørne, fx Svalbard eller Canada.

Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Fangst på isbjørne

Beskriv isbjørnefangsten og dens funktion. Diskuter om det er dumt at fange bjørne når de er sårbare over for klimaforandringer.

Læs artiklerne:

 • Fangst på isbjørne
 • Når isbjørnen bliver skudt i nødværge
 • Isbjørne på besøg
 • Isbjørnen er på rødlisten
 • En tredjedel af isbjørnene vil forsvinde


Se også faktaarket:

 • Antal isbjørne skudt i nødværge

a. Beskriv hvordan fangsten på isbjørne i Grønland foregår.

b. Hvad er reglerne for isbjørnefangst?

c. Hvorfor fanger man isbjørne? Hvad bruger man dem til?

d. Find fakta. Hvor mange isbjørne skydes der i Grønland?

e. Skriv hvad du mener: Er det dumt at fange isbjørne når de er sårbare over for klimaforandringer? Hvorfor/hvorfor ikke?

f. Lav en liste med argumenter for og imod fangst på isbjørne.

g. Hvordan kan man beskytte isbjørnen, men stadig bevare den traditionelle fangst på dem? Kom med et eller flere forslag.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet