Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Isen smelter Klimaforandringer

Problemfeltet

Opgaver


Klimaforandringer, Isen smelter


Der findes mange grønlandske ord for is. Sermeq er is fra en gletsjer, siku er havis eller is på en sø, aakarneq er strømskåret is, qilliliaq er blank is uden sne, miniillat er sammenpakket is, tuaaq er fast is, nilak er ferskvandsis og så videre.

At der er så mange ord for is, viser at isen er et grundvilkår for befolkningen i Grønland. Noget de har skullet forholde sig til fra generation til generation i årtusinder.

Derfor har det stor betydning at isen i Grønland er ved at smelte. Både den enorme grønlandske indlandsis og den havis der dækker havet i Arktis.

Mange grønlandske fangere er afhængige af isen for at kunne tage ud på fangst. Når havisen bliver så tynd at de ikke kan køre på den med hundeslæde eller snescooter, bliver det mange steder umuligt at ernære sig som fanger.

Men isens afsmeltning åbner også op for nogle muligheder i Grønland – ikke bare bliver der bedre muligheder for landbrug i Grønland – det bliver også nemmere bl.a. at anlægge miner, bore efter olie og sejle gods gennem arktiske farvande.

Skal Grønland prøve at stoppe klimaforandringerne og kæmpe for at fastholde den traditionelle levevis, eller skal man bare lære at leve med klimaforandringerne – med de store omvæltninger de fører med sig?

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.

Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Hvad er klimaforandringer?

Beskriv hvad klimaforandringer er.

 • Kig på de forskellige faktaark om klimaforandringer
 • Læs artiklen Isskolen: Hvorfor smelter isen?
 • Se filmene Simon & Squid og de forskellige filmklip under artiklen Film: Hvorfor smelter isen

a. Lav et mindmap over alt hvad du ved om klimaforandringer.

b. Hvad skyldes klimaforandringer?

d. Beskriv drivhuseffekten. Tegn evt. en model over den.

d. Hvad kan klimaforandringerne komme til at betyde i Danmark? Og i resten af verden?

e. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om klimaforandringer og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Klimaforandringer i Grønland

Hvilken betydning har klimaforandringerne i Grønland?

Læs artiklerne:

 • Klimaforandringer og livet i havet
 • Klimaforandringer og mennesker
 • Film: Klimavidner
 • Isskolen: Hvorfor smelter isen?
 • Film: Simon & Squid
 • Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?
 • Kangia – Ilulissat isfjord
 • Grønland skyder i vejret


Kig på faktaarket:

 • Forventede klimaforandringer i Grønland


a. Hvilken betydning har klimaforandringerne for livet i havet ved Grønland? Hvilke dyr går det hårdest ud over? Er der nogle dyr der har fået det bedre?

b. Undersøg om klimaforandringerne har haft betydning for det grønlandske fiskeri. Find også artikler under temaet Erhverv.

c. Hvilken betydning har klimaforandringerne for mennesker i Arktis? Se blandt andet filmen Klimavidner. Hvem har glæde af klimaforandringerne? Hvem udgør de problemer for?

d. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om klimaforandringer og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Indlandsisen

Beskriv Indlandsisen. Hvilken betydning har det for resten af verden at den grønlandske indlandsis smelter?

Læs artiklerne/se filmene:

 • Indlandsisen
 • Isskolen: Hvorfor smelter isen?
 • Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?
 • Iskerneboringer – hvad fortæller isen?
 • Kangia – Ilulissat isfjord
 • Isfjelde


a. Lav et mindmap over alt det du ved om Indlandsisen.

b. Søg på internettet eller find eksempler i elevartiklerne på billeder og film af gletsjere der kælver eller isfjeld der vælter.

c. Hvad betyder det for resten af verden at Indlandsisen smelter?

d. Hvad vil det betyde hvis hele Indlandsisen smeltede? Kan det faktisk ske?

e. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om is og indlandsisen og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk. Måske kan du endda få fat i noget rigtig indlandsis. Det er sjovt at putte indlandsis i noget vand og se det smelte. Det knitrer og bevæger sig fordi der er så meget luft fastfrosset i isen som slippes fri når isen tør op.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Isfjelde

Beskriv Grønlands isfjelde.

Læs artiklerne:

 • Isfjelde
 • Kangia – Ilulissat isfjord

a. Lav et mindmap om alt det du ved om isfjelde.

b. Lav en tegning eller et billede af et isfjeld med de vigtigste fakta om isfjelde, fx hvor store de kan blive, hvor meget af isfjeldet der er under vand, hvorfra de kommer, hvor de flyder hen, og hvorfor de har forskellige farver.

c. Søg på internettet eller find eksempler i elevartiklerne på billeder og film af gletsjere der kælver eller isfjeld der vælter.

d. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om isfjelde og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk. Måske kan du endda få fat i noget rigtig indlandsis. Det er sjovt at putte indlandsis i noget vand og se det smelte. Det knitrer og bevæger sig fordi der er så meget luft fastfrosset i isen som slippes fri når isen tør op.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Den arktiske havis

Hvorfor smelter havisen i Arktis? Og hvad betyder det?

Læs artiklerne:

 • Havisen i Arktis
 • Isskolen: Hvorfor smelter isen?
 • Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?
 • Film: Mindre is – flere råstoffer
 • Film: Klimavidner
 • Uummannaq og bilerne på isen


Kig på faktaarket:

 • Så meget smelter havisen

a. lav en præsentation af havisen i Arktis med de vigtigste fakta.

b. Beskriv hvordan havisen smelter. Find nogle modeller eller film der viser det. Søg evt. på internettet eller brug nogle af eksemplerne fra artiklerne her.

Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

c. Hvorfor smelter isen?

d. Hvad kan konsekvenserne blive af at havisen smelter. Lav en så lang liste som du kan.

e. Hvordan har den grønlandske befolkning traditionelt brugt havisen? Find eksempler der kan vise det. Søg evt. på internettet eller brug nogle af eksemplerne fra artiklerne her.

f. Hvad kan det betyde for den grønlandske befolkning at havisen smelter?

g. Hvilke nye muligheder åbner sig i takt med isen smelter? Beskriv nogle eksempler.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Godt eller skidt?

Man taler meget om at klimaforandringerne i Grønland åbner op for nye muligheder, både for minedrift, landbrug og sejlads. Fra et grønlandsk synspunkt – er klimaforandringerne så noget godt eller skidt?

Læs artiklerne/se filmene:

 • Klimaforandringer og mennesker
 • Klimaforandringer og livet i havet
 • Film: Mindre is – flere råstoffer
 • Film: Klimavidner.


Kig på faktaarket:

 • Mineprojekter i Grønland


a. Hvad oplever fangerne i Qaanaaq i forhold til klimaforandringer?

b. Hvad oplever de grønlandske landmænd?

c. Undersøg om klimaforandringerne får og allerede har haft betydning for det grønlandske fiskeri. Find også artikler under temaet Erhverv.

d. Undersøg om klimaforandringerne får betydning for råstofindustrien i Grønland (jagten på olie og mineraler). Find artikler under temaet Råstoffer.

e. Er de grønlandske byer truet af oversvømmelse i takt med at vandstanden i havene stiger?

f. Søg på internettet efter oplysninger om Nordvestpassagen. Beskriv hvad Nordvestpassagen er. Hvorfor er så mange rederier ivrige efter at kunne tage den i brug? Hvilken betydning vil det kunne få for Grønland hvis Nordvestpassagen bliver farbar?

Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet