Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Landbrug Klimaforandringer

Problemfeltet

Opgaver

 

Klimaforandringer, landbrug

 

Grønne marker, græssende får og kartofler.

Det er nok ikke lige det de fleste forbinder med Grønland. Men der er faktisk landbrug i Grønland, og i takt med at det bliver varmere, bliver mulighederne for Grønlands landbrug bedre og bedre.

Landbruget er faktisk et af de erhverv i Grønland som man regner med vil vokse sig langt større i fremtiden, netop på grund af klimaforandringerne. De højere temperaturer betyder at der er flere sorter af planter der kan vokse på markerne, og at det også er muligt at holde husdyr. For eksempel er de første landbrug med kvæg kommet til, hvor det ellers mest har været får der var på de grønlandske landbrug.

På den måde kan man sige at klimaforandringerne – set med grønlandske briller – ikke kun er noget dårligt.

Skal Grønland bare læne sig tilbage og vente på klimaforandringerne og glæde sig over at klimaforandringerne kommer det grønlandske landbrug til gode? Eller er det forkert at nyde godt af klimaforandringerne når de samtidig fører til alvorlige problemer i resten af verden?

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.

Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

 

 

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Hvad er klimaforandringer?

Beskriv hvad klimaforandringer er.

 • Kig på de forskellige faktaark om klimaforandringer
 • Læs artiklen Hvorfor smelter isen?
 • Se filmene Simon & Squid og de forskellige filmklip under artiklen Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?


a. Lav et mindmap over alt hvad du ved om klimaforandringer.

b. Hvad skyldes klimaforandringer?

c. Hvad kan klimaforandringerne komme til at betyde i Danmark? Og i resten af verden?

d. Undersøg hvilke forsøg du kan lave om klimaforandringer og lav nogle af dem. Find gode forslag på isskolen.dk og climateminds.dk.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Klimaforandringer og planter

Hvilken betydning har klimaforandringerne for plantelivet i Grønland?

Læs artiklerne og se filmene:

 • Klimaforandringer og planter
 • Klimaforandringer og mennesker
 • Hvorfor smelter isen?
 • Film: Simon & Squid
 • Film: Hvorfor smelter isen i Arktis?


Kig på faktaarket:

 • Forventede klimaforandringer i Grønland


a. Hvilken betydning har klimaforandringerne for plantelivet i Grønland?

b. Lav en plus-minus liste over konsekvenserne af klimaforandringer for plantelivet i Grønland. Hvad er godt, hvad er skidt?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Grønlands Landbrug

Beskriv landbruget i Sydgrønland. Sammenlign det med landbruget i Danmark.

Læs artiklerne:

 • Landbrug i Grønland
 • Sydgrønland
 • Forsøgsstationen Upernaviarsuk
 • Får i Grønland
 • Fåreholdere
 • Grønlandske bøffer
 • Husdyr i Grønland
 • Grønlands heldige kartofler

Kig på faktaarkene, fx:

 • Får og slagtelam i Grønland
 • Husdyr i Grønland
 • Hvorfor bliver kloden varmere?
 • Indhandling af kød på Neqi
 • Kartoffelproduktion
 • Landbrugsareal i Grønland
 • Tal om landbrug


a. Lav en beskrivelse evt. med en tegning af hvordan et typisk grønlandsk landbrug ser ud.

b. Forestil dig at du selv boede der. Beskriv hvordan din hverdag ville være anderledes.

c. Hvilke husdyr findes der på de grønlandske landbrug. Lav en illustration der viser hvor mange der er af hver art.

d. Hvad dyrkes på de grønlandske marker? Forklar hvorfor det netop er disse sorter.

e. Sammenlign det danske og det grønlandske landbrug. Fx hvor meget land der bruges til landbrug, hvor stor en procentdel af befolkningen der er landmænd og hvor stor en del af eksporten der kommer fra landbrug. Find tal fra det danske landbrug på Danmarks Statistik her.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Sydgrønland

Beskriv Sydgrønland – hvordan adskiller regionen sig fra resten af Grønland?

Læs artiklerne:

 • Sydgrønland
 • Fåreholdere
 • Film: Nordboerne


a. Beskriv Sydgrønland med brug af både tekst og billeder.

b. Lav en liste over de vigtigste forskelle på Sydgrønland og resten af Grønland.

c. Hvorfor er der (indtil videre) kun landbrug i Sydgrønland?

d. Sydgrønland har mange levn efter nordboerne som også kaldes vikingerne. Beskriv nordboerne i Grønland. Hvorfor grundlagde de Østerbygden i Sydgrønland? Hvorfor tror man nordboere forlod Grønland igen? (Læs også artiklen Vikinger under temaet Religion)

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Godt eller skidt?

Man taler meget om at klimaforandringerne i Grønland åbner op for nye muligheder. Det gælder også landbruget. Hvordan forestiller du dig fremtidens landbrug i Grønland?

Læs artiklerne/se filmene:

 • Klimaforandringer og mennesker
 • Klimaforandringer og planter
 • Grønlands heldige kartofler
 • Forsøgsstationen Upernaviarsuk
 • Får i Grønland
 • Grønlandske bøffer
 • Husdyr i Grønland
 • Landbrug i Grønland


Kig også på faktaarkene om landbrug i Grønland.

a. Hvad oplever de grønlandske landmænd i forhold til klimaforandringer?

b. Hvordan tror du set grønlandske landbrug ser ud om 40 år? Skriv dit eget fremtidsscenarie.

c. Diskuter spørgsmålet: Er det forkert for Grønland at nyde godt af klimaforandringerne når de samtidig fører til alvorlige problemer i resten af verden?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet