Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Kunst Kultur

Problemfeltet

Opgaver

 

Kultur, kunst


Den allerførste kunst i Grønland var ikke billeder eller malerier, men udskæringer i ben eller tand. Det kunne være figurer, amuletter eller udsmykninger på tøjet. Først med europæernes ankomst til Grønland kom de første grønlandske billedkunstnere.

De grønlandske malere malede ofte billeder af grønlandsk natur, dyr, historie og myter. Nogle af deres billeder var inspireret af europæisk kunst, og mange af kunstnerne fra Grønland gik i skole i Danmark. Man kan sige at kunstretningerne fra udlandet er blevet indarbejdet i den grønlandske kultur.

Med tiden er der derfor opstået en bestemt forventning til hvordan grønlandsk kunst ser ud. Mange forventer at kunsten viser den storslåede grønlandske natur eller grønlandske sagnvæsener. Det kan føles irriterende for nogle af de moderne grønlandske kunstnere i dag. De har kæmpet for at løsrive sig fra forventninger til hvordan grønlandsk kunst skal se ud. Mange grønlandske kunstnere har også brugt kunsten til at skabe debat om hvad det vil sige at være grønlandsk.

Ph.d. i grønlandsk billedkunst Jørgen Trondhjem har sagt:
Nogle af kunstnerne vil godt have lov til bare at være kunstnere frem for først og fremmest at være grønlændere.

Men er kunst kun grønlandsk hvis man kan se at den er det? Er det nødvendigt at bruge dele fra den traditionelle inuitkultur i kunsten til at identificere sig som grønlænder? Eller skal man være ligeglad med at kunsten ændrer sig i takt med at Grønland udvikler sig i en moderne, international verden? Er det overhovedet vigtigt for grønlænderne at have kunst de kan identificere sig med som kan være et varemærke for Grønland i internationale sammenhænge?


Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.

Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.

Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Den allerførste kunst

Beskriv den allerførste kunst i Grønland. Diskuter spørgsmålet: Var det kunst?

Læs artiklerne:

 • Den allerførste kunst
 • Tupilakker

Kig også på faktaarket:

 • Tidslinje: Kunst i Grønland


a. Hvorfor udsmykkede inuitterne deres redskaber?

b. Hvad betyder ordet kunst på grønlandsk. Hvorfor tror du det hedder det?

c. Hvorfor havde små figurer fra den gang ikke flad bund?
d. Mener du at man kan kalde udsmykninger på redskaber, smykker, tasker, dragter og små udskårne amuletter fra forhistorisk tid i Grønland for kunst?

e. Var en tupilak kunst, før man begyndte at udskære dem som figurer? Er de det nu?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Tupilakker

Beskriv de grønlandske tupilakker. Hvad blev de oprindeligt brugt til? Hvad bruges de til i dag? Er det kunst?

Læs artiklen:

 • Tupilakker

a. Beskriv hvordan åndemaneren fremstillede en tupilak.

b. Hvad brugte man tupilakkerne til?

c. Hvordan gik det til at den første tupilak blev udskåret?

d. Var de kunst dengang, før de begyndte at blive udskåret? Hvad mener du?

e. Hvad bruges tupilakker til i dag?

f. Kan man kalde dem kunst i dag?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Den første billedkunst

Beskriv Aron fra Kangeq og hans kunst?

Læs artiklen:

 • Aron og den første billedkunst


a. Hvem var Aron? Beskriv hans liv.

b. Hvordan kan man beskrive Arons kunst?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Grønland i kunsten

Mange grønlandske billedkunstnere har hentet inspiration til deres billeder i den grønlandske natur, historie og mytologi. Find nogle eksempler på dette.

Læs artiklerne:

 • Aka Høegh – mennesket og naturen
 • Hans Lynge – den store maler
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Kunst og identitet

Nogle grønlandske kunstnere bruger kunsten til at skabe debat om grønlandsk identitet. Find eksempler på dette.

Læs artiklerne:

 • Julie Edel Hardenberg – identitet
 • Et sprogligt kunstprojekt
 • Nationaldragter uden farve
 • Kunstværk: Koloniseringen på hovedet
 • Nationaldragten som bodypaint
 • Pia Arke – tag en kamik på hovedet
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Grønlandsk kunst uden Grønlan

Det er ikke al kunst fra Grønland som man kan se kommer fra Grønland. Find nogle eksempler på dette. Diskuter spørgsmålet: Er det nødvendigt at bruge dele fra den traditionelle inuitkultur i kunsten til at identificere sig som grønlænder?


Læs artiklerne:

 • Gukki Nuka Møller – kunst på smartphone
 • Mike Kristiansen – grønlandske kendamaer
 • Grønlandsk kunst


a. Kig på Gukki Nuka Møllers billeder fra udstillingen Farver i min sjæl. Hvordan vil du beskrive billederne.

b. Gukki er vokset op i Grønland, men bor og arbejder i Danmark, og har lavet billederne på sin smartphone. Vil du kalde billederne for grønlandsk kunst? Hvorfor/hvorfor ikke?

c. Kig på Mike Kristiansensens kendama-kunstværker. Beskriv dem. Hvorfor tror du han har valgt at bruge kendamaer i sin kunst?

d. Vil du kalde kendama-kunsten for grønlandsk kunst. Hvorfor/hvorfor ikke?

e. Læs om udstillingen Kuuk (artiklen Grønlandsk kunst) og søg efter flere oplysninger på internettet om den. Hvad ville kunstnerne gerne vise med den udstilling?

Søg på oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra, og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

f. Diskuter spørgsmålet: Er det nødvendigt at bruge dele fra den traditionelle inuitkultur (som for eksempel Mike Kristiansen gør) i kunsten til at identificere sig som grønlænder?  

g. Kender du eksempler fra dansk kunst eller kunst fra andre lande der bruger den traditionelle kultur i kunsten?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 – Når kunsten ændrer sig

Diskuter spørgsmålet: Skal man være ligeglad med at kunsten ændrer sig i takt med at Grønland udvikler sig i en moderne, international verden? Eller er grønlandsk kunst kun grønlandsk hvis man kan se det?

Læs artiklen:

 • Grønlandsk kunst
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Hvad gøres for kunsten?

Hvad kan man gøre i Grønland for at sikre at der skabes grønlandsk kunst? Hvad gør man allerede?

Kig bl.a. på faktaarkene:

 • Kulturhuse
 • Penge til kulturen
 • Tidslinje: Kunst i Grønland

Og artiklen:

 • Kunstuddannelserne
Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet