Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Musik Kultur

Problemfeltet

Opgaver

 

Kultur, musik


Musik fra Grønland lyder væsentligt anderledes i dag end det gjorde i gamle dage.

Før europæerne kom til Grønland, havde inuitterne i Grønland ikke lært europæiske instrumenter og musik at kende. De havde kun et musikinstrument: rammetrommen. Musikken var inspireret af andre inuitter fra andre dele af Arktis. Det kan man se fordi den arktiske rammetromme stort set er ens - fra Alaska over Canada til Grønland, bortset fra størrelsen.

Med europæernes ankomst til Grønland kom polkaen og salmesangen kom til Grønland og blev optaget i den grønlandske musiktradition. Samtidig fik den nye form for musik sit eget grønlandske særpræg.

I takt med at det er blevet nemmere, billigere og hurtigere at rejse til og fra Grønland og kommunikationen med omverdenen bare kræver et enkelt klik med musen, så bombarderes grønlandsk kultur med indtryk fra resten af verden. Det gælder også musikere der henter inspiration i de store internationale navne. Genrer som rock, pop og rap har for længst gjort sit indtog i Grønland.

Men selv om grønlandsk musik i dag henter masser af inspiration udefra, så er musikken både for musikerne og publikum en måde at vise at man er grønlandsk.

Spørgsmålet er: Er det en god udvikling at musikken ændrer sig med tiden – i takt med den globale musikscene? Eller skal man kæmpe for at bevare den traditionelle grønlandske lyd, især fordi den grønlandsk befolkning er så lille en befolkning i en så stor verden? Er det nødvendigt at bruge dele fra den traditionelle inuitkultur i musikken til at identificere sig som grønlænder? Eller skal man være ligeglad med gamle traditioner og værdier og bare leve med at musikken ændrer sig i takt med at Grønland udvikler sig i en moderne, international verden?

Er det overhovedet vigtigt for grønlænderne at have musik de kan identificere sig med, og som kan være et varemærke for Grønland i internationale sammenhænge? Og hvilken rolle spiller sproget her? Skal grønlandske musikere synge på grønlandsk eller kan det være en hæmsko for et internationalt gennembrud?


Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.

Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.

Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Den første grønlandske musik

Beskriv den første grønlandske musik. Hvad blev den brugt til?

Læs artiklen:

 • Trommesang og trommedans

a. Hvilket instrument brugte inuitterne før europæerne kom til Grønland. Beskriv det.

b. Hvad blev musikken brugt til i samfundet?

c. Beskriv hvad der er sket med denne tidlige grønlandske musik. Hvor og hvornår kan man høre den i dag?

d. Hvorfor tror du at nogle moderne bands stadig gør brug af det første musikinstrument?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Mødet med europæerne

Hvad skete der med musikken i Grønland da europæerne kom til Grønland. Find eksempler.

Læs artiklerne:

 • Kalattuut – grønlandsk polka
 • Grønlandsk korsang

a. Beskriv musikgenren kalattuut. Hvad er dens historie?

b. Beskriv grønlandsk kor- og salmesang. Hvad er dens historie?

c. Tænk over hvad der gør de to genrer særligt grønlandsk. Har musikken forandret sig efter den kom til Grønland?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Sume

Beskriv bandet Sume og deres musik. Hvad stod Sume for? Hvad sang de om? Hvorfor tror du de blev så populære?

Læs artiklerne:

 • Sume – Grønlands største rockband
 • En Sume-sangtekst
 • Lyden af en revolutionKig også på faktaarket:

 • Pladeselskabet Ulo


a. Beskriv bandet Sume

b. Hvordan vil du beskrive Sumes musik? Hvad minder den om? Er der noget særligt ved Sumes musik der gør det til grønlandsk musik? Hvad?

c. Lyt til og læs teksten til sangen Nye Tider. (Artiklen En Sume-sangtekst). Hvad handler sangen om?

d. Hvorfor tror du Sume blev så populære i Grønland?

e. Sume er et af de bands der har brugt rammetrommen i deres musik (læs artiklen Trommesang og trommedans). Hvorfor tror du de gjorde det?

f. Hvilken betydning fik Sume for udviklingen af en egentlig musikbranche i Grønland?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Zikaza

Beskriv bandet Zikaza. Hvad stod de for? Hvad sang de om? Hvordan adskiller de sig fra Sume?

Læs artiklerne:

 • Zikaza – om fred og accept
 • En Zikaza-sangtekst
 • Sume – Grønlands største rockband
 • En Sume-sangtekst
 • Lyden af en revolution


a. Beskriv bandet Zikaza?

b. Hvordan vil du beskrive Zikazas musik? Hvad minder den om? Er der noget særligt ved Zikazas musik der gør det til grønlandsk musik? Hvad?

c. Lyt til og læs teksten til sangen Har du set verden. (Artiklen En Zikaza-sangtekst). Hvad handler sangen om?

d. Læs om bandet Sume. Hvad er de væsentligste forskelle på Sume og Zikaza?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Grønland i musikken

Hvordan bruger henholdsvis Sume, Zikaza og Rasmus Lyberth ”Grønland” i deres musik?

Læs artiklerne:

 • Rasmus Lyberth
 • Sume – Grønlands største rockband
 • Zikaza – om fred og accept


a. Beskriv Rasmus Lyberth.

b. Hvordan vil du beskrive Rasmus Lyberths musik? Hvad minder den om? Er der noget særligt ved hans musik der gør det til grønlandsk musik? Hvad?

c. Læs om Rasmus Lyberth, Sume og Zikaza og lyt til deres musik. Fælles for alle tre er at deres sange handler om Grønland på den ene eller den anden måde. Lav en mindmap for hver af de tre der illustrerer hvordan de hver især bruger Grønland i musikken.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – To meget forskellige kor

Læs om Björks kor Inuit Choir og Julie Berthelsens kor Julie Allstars. Begge kor blev brugt til at fremvise grønlandsk identitet, men på meget forskellige måder. Sammenlign de to kor.

Læs artiklerne:

 • Julie Berthelsens kor
 • Björks kor i grønlandske perlekraver


a. Lav et mindmap om hvert af de to kor, Julie Allstars og Inuit Choir. Hvad er de væsentligste forskelle?

b. Kormedlemmerne var udvalgt på baggrund af deres grønlandske identitet. Men der er stor forskel på Julies og Björks definition på en ”grønlænder”. Lav en liste over de karaktertræk som Julie Allstars-koret knyttede sammen med grønlandsk identitet, og de karaktertræk Inuit Choir knyttede sammen med grønlandsk identitet.

c. I dette eksempel er musik og grønlandsk identitet meget tydeligt knyttet sammen. Kan du komme på andre eksempler hvor musik handler om identitet? Er der noget dansk musik der handler om at være dansk?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 – Internationale grønlandske mu

Læs om nogle af de grønlandske musikere der er blevet internationalt kendte navne. Hvad tror du der skal til for at grønlandske bands og musikere kan slå igennem i udlandet? Hvordan bruger de hver især deres grønlandske identitet til at markedsføre sig selv?

Læs artiklerne:

 • Grønlandske musikere på verdensscenen
 • Nive Nielsen – en musiker på farten
 • Simon Lynge – grønlandsk musiker i USA
 • Bandet Nanook vil synge på grønlandsk
 • Rasmus Lyberth – den store stemme


Find også oplysninger under Fakta.

a. Lyt til musikken fra nogle af de internationalt kendte grønlandske musikere. Synes du at man kan høre musikken er grønlandsk? Hvis ja, hvordan?

b. Er der nogle af numrene du har hørt, som du kan lide? Kunne du finde på at begynde at høre det? Hvorfor/hvorfor ikke?

c. Hvad tror du har betydning for om et band fra Grønland kan slå igennem i udlandet. Diskuter følgende og kom gerne selv på flere: musikstilen, sproget der synges på, hvad sangene handler om, hvor gode de er, hvilket pladeselskab de har, hvem der producerer musikken, hvilke musikere de spiller sammen med, om de bliver spillet i radioen, hvor meget omtale de får, om de sælger sig selv på at være fra Grønland, om de bruger grønlandske traditioner i deres musik, osv.

d. Læs om Rasmus Lyberth, Nive Nielsen, Nanook og Simon Lynge. Hvad tror du at de hver især gjort for at slå igennem i udlandet?

e. Kendetegnende for alle navnene i spørgsmål d er at de bruger deres grønlandske identitet når skal fortælle om sig selv og markedsføre deres musik. Beskriv hvordan de hver især gør det.

f. I modsætning til bands som Zikaza og Sume så handler sangerinden Nive Nielsens tekster sjældent om Grønland. Læs sangteksten Vacuum Cleaner Killer af Nive Nielsen (Artiklen En Nive Nielsen-sangtekst). Hvad handler den om? (Hint: Det er noget med edderkopper) Hvorfor tror du Nive Nielsen vælger at synge om sådan noget?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Sangsproget

Nogle musikere fra Grønland synger på grønlandsk, andre på engelsk, nogle enkelte på dansk. Hvad betyder valget af sangsprog for musikerne. Og tror du sproget har betydning for om de kan få et internationalt gennembrud?

Læs artiklerne:

 • Bandet Nanook vil synge på grønlandsk
 • Sume – Grønlands største rockband
 • Nive Nielsen – en musiker på farten
 • Simon Lynge – grønlandsk musiker i USA
 • Grønlandske musikere på verdensscenen
 • Grønlandsk musik
 • Rapper: I er tupilakker


a. Hvilke grønlandske bands synger på hvilke sprog. Lav en liste.

b. Læs om Sume. De var det første rockband der sang på grønlandsk. Det betød meget både for dem og deres publikum. Beskriv hvorfor.

c. Læs om Nanook. Det har været vigtigt for dem at skrive og synge på grønlandsk. Beskriv hvorfor.

d. Nanook selv tror at sproget kan have som betydning at det bliver svært at slå igennem i udlandet. Tror du de har ret?

e. Hvor meget lytter du selv til sangtekster? Har det betydning for om du kan lide en sang eller ej?

f.  Find på eksempler på sange du kender hvor du ikke forstår det sprog der bliver sunget på.

g. Tror du det er noget der vil ændre sig i takt med at verden bliver mere og mere global – at man hører mere musik fra hele verden? Eller vil man fortrinsvist høre det man kender?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 – Tarrak: Tupilak

Lyt til sangen Tupilak af rapperen Tarrak.

Hvad tror du Tarrak vil sige med denne sang?

Find sangen i artiklen:

 • Rapper: I er tupilakker

 

a. Hvad er en tupilak? (Kig i artiklen Tupilakker under emnet Kunst)

b. Hvem kalder Tarrak tupilakker?

c. Hvad tror du han mener med det?

d. Hvilke oplevelser har Tarrak haft der har fået ham til at skrive denne sang? (Læs bl.a. den artikel fra DR.dk som der hen vises til)

e. Hvad er det for et lydklip som er med i sangen? (Hint: læs om det her) HVorfor har Tarrak det med i sin sang?

f. Hvad synes du om sangen? Er du enig med Tarrak?

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Musik og identitet

Diskuter spørgsmålene: Er det vigtigt at have musik man kan identificere sig med, som kan være et varemærke i internationale sammenhænge? Er det nødvendigt fro grønlandsk musik at bruge dele fra den traditionelle inuitkultur i musikken til at identificere sig som grønlænder?

Her kan du finde eksempler i alle emnets artikler.

a. Find eksempler fra artiklerne og de sange du har hørt, på at musikken knyttes sammen med identitet – både af de musikere der spiller den, og af de mennesker der lytter til den.

b. Kan du komme på eksempler på musik fra Danmark som handler om at være dansk?

c. Hvordan lyder grønlandsk musik? Mener du der er en særlig grønlandsk lyd?

d. Diskuter hvad du mener der skal til for at musik er grønlandsk. Er det nok at musikerne kommer fra Grønland? Eller skal teksterne være på grønlandsk? Skal musikerne bo i Grønland? Skal sangene handle om Grønland? Skal der være trommesang med?

e. Nogle moderne bands bruger trommesang i deres musik – iblandet med andre genrer. Find eksempler på det. Hvorfor tror du de gør det?

f. Diskuter om det er vigtigt at have musik man kan identificere sig med. Hvorfor/hvorfor ikke? Er det vigtigt for dig?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 – Når musikken forandrer sig

Diskuter spørgsmålet: Er det en god udvikling at musikken ændrer sig med tiden – i takt med den globale musikscene? Eller skal man kæmpe for at bevare den traditionelle grønlandske lyd?

Læs bl.a.  artiklerne:

 • Grønlandske musikere på verdensscenen
 • Nive Nielsen – en musiker på farten
 • Simon Lynge – grønlandsk musiker i USA
 • Bandet Nanook vil synge på grønlandsk
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Hvad gøres for kunsten

Hvad kan man gøre i Grønland for at sikre at der skabes musik? Hvad gør man allerede?

Kig bl.a. på faktaarkene:

 • Kulturhuse
 • Penge til kulturen
Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet