Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Grønlands dyr Natur

Problemfeltet

Opgaver

 

Natur, Grønlands dyr

Selv om der lever isbjørne i Grønland, er det i Aalborg eller Københavns Zoo mange grønlandske børn ser deres første isbjørn.

I Grønland er det nemlig ikke tilladt at holde vilde dyr indespærret – så der findes ikke nogen zoologisk have dér.

Nogle mener at det strider mod den grønlandske fangertradition at holde dyr bag tremmer. At dyrene har det bedst i den vilde natur. Andre synes det er mærkeligt at man skal rejse til Danmark for at se rensdyr, sæler, moskusokser og isbjørne.

Hvad mener du? Burde Grønland få sin egen zoologiske have – eller er det fornuftigt af grønlænderne at sige nej?

 
Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et skrivbart mindmap i Værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Kender du dyrene?

Lav et mindmap over alle de dyr fra Grønland som du kan komme i tanker om.

Læs så nogle af artiklerne og lav et nyt mindmap. Hvor mange kender du nu? Hvilke nogle kendte du ikke i forvejen?

Opgave 2 - Dyr i Danmark og Grønland

Sammenlign de vildtlevende dyr du kender fra Danmark, med dyrene i Grønland. Læs artiklerne om de forskellige grønlandske dyr.

Svar fx på:
a. Hvad er Danmarks og Grønlands største rovdyr?
b. Hvad er det farligste dyr i Grønland for mennesker?
c. Hvilke sæler lever i Grønland – og hvilke lever i Danmark?
d. Hvilke hvaler kan man se i Grønland og hvilke i Danmark? Hvilke hvaler bliver i nordlige farvande hele året? Overvej om havet ved Grønland er det samme hele vejen rundt – eller om der er forskellige levevilkår for hvalerne.
e. Hvilke havfugle yngler i Grønland – og hvilke yngler i Danmark?
f. Hvilke dyr i Grønland bruger man pelsen fra? Kan du komme i tanker om nogle danske dyr man bruger pelsen fra?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Tilpasset klimaet

Beskriv hvordan dyrene i Grønland er tilpasset det grønlandske klima.

Læs om Grønlands klima her

a. Hvordan holder dyrene i Grønland varmen om vinteren? Nævn nogle eksempler.
Hvad spiser dyrene? Nævn nogle eksempler?
Hvilke dyr flytter sig i takt med årstiden? Nævn nogle eksempler.
Hvilket dyr synes du har de sejeste egenskaber?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Vælg et dyr

Vælg et af de grønlandske dyr og beskriv det grundigt. Lav en planche eller en præsentation om dyret.

Opgave 5 - Dyr der spises

Lav en liste over de dyr som man spiser i Grønland. Hvilke nogle af dem har du smagt? Hvilke nogle kunne du tænke dig at smage? Søg på nettet og find opskrifter på grønlandske retter. Er der noget der lyder/ser lækkert ud?

Opgave 6 - Vigtigste fangstdyr

Se på faktaarket over fangsttal og fiskeri. Hvilke dyr er Grønlands vigtigste fangstdyr/fisk?

Opgave 7 - Økonomi i dyr

Hvilke dyr tjenes der i Grønland penge på. Er der nogle andre dyr som du kunne forestille dig at man kunne tjene penge på? Beskriv hvordan?

Læs fx artiklerne:

 • Fisk med fisk på
 • Fra aske til guld: Moskusuld
 • Fugle i Grønland (edderfuglen)
 • Og andre af artiklerne om dyr
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Natur eller moderne

Diskuter spørgsmålet: Hvad kan man i Grønland gøre for at beskytte naturen, men samtidig give plads til det moderne liv?

Opgave 9 - Synd eller ej

Diskuter spørgsmålet: Er det synd at skyde og fange dyr? Er der nogle dyr det er mere synd for end andre (fx sæler, fugle, isbjørne, hvaler)? Hvorfor/hvorfor ikke?

Opgave 10 - Zoo

Diskuter spørgsmålet: Burde Grønland få sin egen zoologiske have – eller er det fornuftigt af grønlænderne at sige nej?

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet