Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Grønlandshvalen Natur

Problemfeltet

Opgaver

 

Natur, grønlandshvalen

De grønlandske fangere har altid fanget mange slags hvaler. Det er en del af den grønlandske fangerkultur. 

I 1938 blev grønlandshvalen fredet som det første store dyr i verden fordi der var så få hvaler tilbage. Men 70 år efter, i 2008, tillod man igen begrænset jagt på hvalen. Der var kommet flere grønlandshvaler, og man mente at de grønlandske fangere havde ret til at fange grønlandshvalen som de havde gjort i flere hundrede år før fredningen.

Der er ganske få dyr i verden der får så meget opmærksomhed som de store hvaler. Hvaler er fascinerende, og mange mennesker har den opfattelse at hvaler er kloge dyr. Hvalerne taler til vores følelser, og derfor er flere og flere blevet modstandere af hvalfangst.

Skal den oprindelig grønlandske fangerkultur forsvares og bevares? Var det korrekt at indføre jagt på grønlandshvalen igen efter 70 år? Hvilke konsekvenser kan dette få? Er man for følelsesladet når det kommer til de store hvaler? Er det ok at man i Grønland i dag fastholder retten til at fange grønlandshvalen med begrundelsen om at man oprindeligt var et fangersamfund?

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et skrivbart mindmap i Værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Hvad ved du om hvaler?

Udfyld et mindmap om alt det du ved om hvaler.

 1. Hent et mindmap i Værktøjskassen eller benyt et elektronisk mindmap. Skriv hvaler i midten og skriv derefter udenom alt hvad du ved om hvaler.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Grønlandshvalen

Udfyld et mindmap med alt hvad du ved om grønlandshvalen.

 1. Hent et mindmap i Værktøjskassen eller benyt et elektronisk mindmap. Skriv "Grønlandshval" i midten og skriv derefter udenom alt hvad du ved om denne hval.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Fangst

Skriv hvad du umiddelbart ved og tror om fangst af hvaler. 

 1. Må man fange hvaler?

 2. Er der hvaler man ikke må fange?

 3. Må man sælge hvalkød?

 4. Hvorfor fanger man hvaler, og hvad bruges disse til?
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Fangst 2

Skriv din umiddelbare holdning til om du synes det er okay at fange hvaler. Begrund dit svar.

Opgave 5 - Levevilkår

Skriv hvor du umiddelbart ved og tror der findes hvaler i de internationale farvande. Skriv også hvor du tror grønlandshvalen lever.

 1. I hvilke farvande ved du eller tror du der lever hvaler?

 2. I hvilke farvande tror du eller hvor ved du grønlandshvalen lever?
Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet