Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Råstoffer Råstoffer

Mineralske råstoffer er nødvendige for at et samfund kan fungere. Biler, huse, skibe, computere, tablets, mobiltelefoner og fjernsyn vokser ikke på træerne! De indeholder masser af mineralske råstoffer. Alle de råstoffer der ikke kan dyrkes, bliver man nødt til at grave op af jorden. Derfor er der brug for at finde, bryde, og forarbejde mineralske råstoffer – og sådan har det altid været.

Jo mere højteknologisk samfundet bliver, des flere forskellige råstoffer anvendes der – og mange kommer fra mineraler. Mineralske råstoffer dannes kun når bestemte geologiske forhold er til stede. Grønland har bjergarter der repræsenterer næsten hele jordens geologiske historie, og landet er derfor rigt på mange slags mineraler.

Gennem rigtig mange år har man udvundet mineralske råstoffer i Grønland. Allerede i 1854 påbegyndte man minedrift i Grønland.
  I takt med at det globale fokus på råstoffer er øget, har situationen for Grønland ændret sig. Der er indført selvstyre, og råstofområdet reguleres nu af grønlandsk lovgivning. Siden i starten af 2000-tallet har Grønland oplevet stor interesse fra udenlandske private selskaber der ønsker at oprette miner i Grønland. Man håber at både selskaberne og Grønland kunne tjene penge på salg af råstoffer.

I 2014 kom der for alvor gang i debatten om minedrift i Grønland. Kunne Grønland blive en selvstændig nation, alene ved at udnytte råstofferne i undergrunden? Det spørgsmål optog såvel danske som grønlandske politikere. I foråret 2014 udkom rapporten Til Gavn for Grønland. I den står der at Grønland ikke kan tjene så mange penge på råstoffer som nogle i Grønland troede man kunne.

I dag findes der kun to aktive miner i Grønland.

Emner
Råstoffer