Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Jernminen ved Isua Råstoffer

Problemfeltet

Opgaver

 

Råstoffer, jernminen ved Isua

Jernmineprojektet ved Isua i Vestgrønland skulle være Grønlands største mineprojekt da det først blev præsenteret. Isua ligger 150 km fra Grønlands hovedstad Nuuk. Det vil koste omkring 13 mia. kroner at få minen i gang.

Projektet skabte stor debat. Især fordi man ville hente mange arbejdere fra andre lande til at arbejde med anlæggelsen af minen. Den enorme mine forventedes at give ca. 3.000 arbejdspladser mens den blev bygget. Der var derfor behov for flere arbejdere end Grønland selv kunne stille op med.

Debatten handlede blandt andet om hvilke løn- og arbejdsvilkår de udenlandske arbejdere skulle have mens de var i Grønland, og om det ville være en trussel mod grønlandsk kultur at så mange udlændinge på én gang rykkede ind.

Miljøorganisationen WWF Verdensnaturfonden har også udtrykt bekymring for om minen vil kunne komme til at forurene. Det vil kunne give problemer for fiskerne og fangerne i området og ødelægge naturen.

Men minen er endnu ikke blevet til noget. Mineselskabet London Mining der ejede retten til minen, blev ramt af konkurs, og i december 2014 overtog Hongkong-selskabet General Nice jernprojektet. General Nice er én af Kinas største importører af jern. General Nice har indtil videre valgt at sætte jernmineprojektet i bero.

Alligevel er det stadig interessant at diskutere projektet der vil betyde flere penge i Selvstyrets kasse. Såfremt minen giver overskud, vil Grønland få en del af dette overskud, ligesom minen vil skabe flere arbejds- og praktikpladser i Grønland.

Men er det en god idé for Grønland at satse på et ”råstofeventyr” og få General Nice til at etablere jernminen ved Isua og i så fald hvordan gøres dette bedst muligt?

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  


Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Råstoffer

Hvad er et råstof?

Læs artiklen Råstoffer – Hvad er det? og beskriv med dine egne ord hvad et råstof er.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Mineralske råstoffer

Beskriv med dine egne ord forskellen på vedvarende råstoffer og mineralske råstoffer (ikke vedvarende råstoffer)

Læs evt. artiklen Råstoffer – Hvad er det?

Et mineralsk råstof kan fx være jern, kobber, guld, rubiner, zink og bly. Et vedvarende råstof kan fx være fisk eller træer.

 1. Beskriv forskellen på disse typer af råstoffer.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Råstoffer i anvendelse

Skriv navnene på alle de råstoffer du kender, og giv dit bud på hvad du tror de kan anvendes til.

Se faktaarkene: 

 • Hvad bruges råstoffer til? 
 • Kort over mineralske råstoffer
 • Forbrug af mineralske råstoffer
 • Forbrug af råstoffer

 1. Skriv en liste med navnene på de råstoffer du i forvejen kender.

 2. Beskriv, hvad tror du disse råstoffer kan bruges til?

 3. Sammenlign din liste med listerne i materialet her.

 4. Se tegningen på faktaarket Hvad bruges råstoffer til?, og sammenlign med dit bud på hvad råstoffer bruges til.
  Er der noget du er overrasket over?

 5. Beskriv med dine egne ord hvad man bruger råstoffer til.

 6. Beskriv med dine egne ord hvorfor råstoffer er blevet mere og mere vigtige for os mennesker.

 7. Beskriv med dine egne ord billedet på faktaarket, Jordens historie og dens metaller.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Metaller

Beskriv hvad man bruger metaller og især jern til i dagligdagen.

Se faktaarket Hvad bruges jern til?
Læs evt. artiklen Metal i din hverdag
Se videoen om Metal i din hverdag

 1. Beskriv hvad man bruger jern til i dagligdagen.
  Nævn 10 konkrete eksempler.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Industriens forbrug af råstof

Undersøg industriens forbrug af råstoffer gennem de sidste 30 år. Beskriv udviklingen med dine egne ord.

Vurdér hvad årsagen til denne udvikling kan skyldes.

 1. Beskriv figuren fra faktaarket Forbrug af mineralske råstoffer.

 2. Læs artiklen Industriens forbrug af metaller og beskriv hvad tror du årsagen er til de seneste års stigende forbrug. Giv gerne konkrete eksempler.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Jern i Grønland

Beskriv hvor i Grønland man finder råstoffet jern og de udfordringer der kan være ved at skulle udvinde jern.

Læs evt. artiklerne:

 • En jernmine i Vestgrønland
 • General Nice har købt minen ved Isua
 • Driften af jerneminen ved Isua

 
Se faktaarkene:

 • Kort over mineralske råstoffer
 • Kort over vigtige mineprojekter
 • Minen ved Isua

 

 1. Hvor i Grønland kan man finde jern?

 2. Beskriv de udfordringer der kan være ved at skulle bygge jernminen ved Isua og udvinde jern derfra. 
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 – Forhold omkring minedrift

Undersøg problemerne og potentialerne (mulighederne) for minedrift og udvinding af råstoffer i Grønland.

Læs evt. artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 1
 • En jernmine i Vestgrønland
 • Drift af jernminen ved Isua
 • Grønlands fremtid – drøm eller mareridt
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?

 

Se evt. fakta-arkene:

 • Minedrift koster penge
 • Kort over mineralske råstoffer
 • Minen ved Isua
 • Isua

 1. Hvilke fordele kan der være for Grønland ved minedrift?

 2. Hvilke ulemper kan der være for Grønland ved at åbne for minedrift?

 3. Beskriv med dine egne ord de problemer du mener er vigtige at være opmærksom på omkring minedrift i Grønland. Begrund dine svar og uddyb med konkrete eksempler på tre problemer.

 4. Beskriv med dine egne ord de muligheder og fordele du mener er vigtige at være opmærksom på i forhold til minedrift i Grønland. Begrund dine svar og uddyb med konkrete eksempler på tre vigtige fordele.

 5. Vurder om du mener der er særlige sikkerhedshensyn at tage når man igangsætter minedrift og udvinding af jern og råstoffer generelt? Læs evt. også artiklerne under emnet Uran.

 6. Grønland er verdens største ø med verdens mindste befolkning. Hvilke udfordringer tror du det giver Grønland og grønlænderne?

 

Brug evt. også internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Økonomi

Undersøg hvordan Grønland kan tjene penge på jernminen ved Isua.

Læs evt. artiklerne:

 • Drift af jernminen ved Isua
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • General Nice har købt minen ved Isua

 

Se evt. fakta-arkene:

 • Økonomi 
 • Minedrift koster penge
 • Jernpriser 2014
 • Råstofpriser siden 1960

 
Søg på oplysninger omkring jernminen ved Isua på internettet, vær kritisk i din kildeanvendelse og undersøg altid hvilke kilder du henter dine oplysninger fra. Beskriv kilden hvis du benytter oplysninger du har fundet på internettet i dine svar.

 1. Beskriv, med dine egne ord ud fra fakta-arket Minedrift koster penge hvad det der er koster penge når man skal bygge en mine.

 2. Hvor tror du disse penge skal komme fra?

 3. Beskriv udviklingen af jernpriserne i 2014.

 4. Vurdér om du tror Grønland kan tjene penge på at sælge jern og råstoffer generelt? Begrund dit svar.

 5. Beskriv hvorfor du tror at General Nice var interesseret i at købe jernmine-projektet ved Isua?

 6. Hvilke fordele har det for Grønland at de har solgt jernmine-projektet til Kina?

 7. Hvilke ulemper kan der være for Grønland ved at de har solgt jernminen?

 8. Giv dit bud på hvordan Grønland kan tjene penge på jernminen ved Isua.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Arbejdskraft

Hvad vil det betyde for befolkningen i Grønland at der bygges en jernmine?

Beskriv dette med dine egne ord.

Læs evt. artiklerne:

 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?
 • Grønlands fremtid – Drøm eller mareridt
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne

 

Se evt. fakta-arket:

 • Fakta om Grønland

 1. Beskriv med dine egne ord hvilken betydning du tror det vil få hvis man bygger jernminen ved Isua. 

 2. Vurdér om der kan være direkte fordele for den Grønlandske befolkning hvis man bygger jernminen ved Isua. Begrund din vurdering.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 - Etablering af jernminen ved

Giv dit bud på hvordan man sikre de bedst mulige forhold omkring etableringen af jernminen ved Isua.

Giv din vurdering af etableringen af jernminen ved Isua.

 1. Hvad er godt ved etableringen af denne mine, og er der nogle specifikke hensyn der bør være opmærksomhed på?

 2. Hvis du sad i det grønlandske parlament, hvad ville dine tre vigtige opmærksomhedspunkter så være omkring dette mineprojekt.
Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet