Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Minedrift Råstoffer

Problemfeltet

Opgaver


Råstoffer, minedrift

Der er mange forskellige interesser når man taler om at genåbne miner og fremtidig minedrift i Grønland. Der er gode argumenter der taler for at man åbner nye miner, tillader minedrift i Grønland og sælger ud af jordens råstoffer. Men der er mindst ligeså tunge argumenter der taler i mod at Grønland etablere nye miner og begynder at sælge ud af de store mængder råstoffer der angiveligt gemmer sig i undergrunden.

Minik Rosing, professor, Statens Naturhistoriske Museum formulerer det således i artiklen Grønlands selvstændighed kan ikke dækkes af merindtægter fra Berlingske Tidende i 2014:

Selv under de bedst tænkelige omstændigheder – med 24 miner i drift – vil indtægterne fra minedrift ikke kunne gøre Grønland økonomisk bæredygtigt.

Der er stadig en stor international interesse for råstoffer i Grønland. Minedrift i landet er dog dybt afhængig af flere faktorer, fx priserne på de forskellige råstoffer, sikkerhed ved brydningen af fx sjældne jordarter, behovet for udenlandsk arbejdskraft og det kolde arktiske klima. I Grønland håber man stadig på at både selskaberne og Grønland i fremtiden kan tjene penge på salg af råstoffer.

Men er minedrift og håbet om et ”råstofeventyr” vejen til at redde Grønlands økonomi og evt. sikre en permanent selvstændighed og uafhængighed af Danmark?


Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et skrivbart mindmap i Værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Råstoffer

Hvad er et råstof?

 1. Læs artklen Råstoffer – hvad er det? og beskriv med dine egne ord hvad et råstof er.

  Læs Hvor kommer råstofferne fra her
  Læs mere om råstoffer på Økolariet.dk
  Se filmen om hvordan råstoffer dannes her
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Mineralske råstoffer

Beskriv med dine egne ord forskellen på vedvarende råstoffer og mineralske råstoffer (ikke vedvarende råstoffer).

Læs artiklen Råstoffer – hvad er det?

Et mineralsk råstof kan fx være jern, kobber, guld, rubiner, zink, bly, olie. Et vedvarende råstof kan fx være fisk eller træer.

 1. Beskriv forskellen på disse typer af råstoffer. 
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Råstoffer i anvendelse

Skriv navnene på alle de råstoffer du kender, og giv dit bud på hvad du tror de kan anvendes til.

 1. Se listen over råstoffer på faktaarket Hvad bruges råstoffer til? Markér de råstoffer du kender eller har hørt om.

 2. Beskriv hvad tror du disse råstoffer kan bruges til?
Hjælpe-spørgsmål

opgave 4 - Råstoffer i anvendelse 2

Undersøg hvad man bruger mineralske råstoffer til.

 1. Brug evt. tegningen fra faktaarket Hvad bruges råstoffer til? og beskriv hvilke råstoffer man bruger til hvad.
  Læs evt. artiklen Metal i din hverdag
  Se videoen om Metal i din hverdag
 2. Beskriv hvad man anvender råstoffer til i dagligdagen.
  Nævn 10 konkrete eksempler.

  Læs mere om råstoffer i hverdagen på Økolariet.dk
  Læs mere om råstoffer i mad og drikke her
  Læs mere om råstoffer i konstruktion og byggeri her
  Læs mere om råstoffer i transportmidler her
  Læs mere om råstoffers anvendelse i teknologi og kommunikation her

 3. Undersøg hvilke råstoffer du anvender i din dagligdag. Opstil en liste.
  Læs mere om forbrug af råstoffer på Økolariet.dk
 4. De mineralske råstoffer er begrænsede, undersøg hvornår nogle af de vigtigeste råstoffer slipper op.
  Læs mere om dette på Økolariet.dk

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Råstoffer i din mobil

Undersøg hvilke råstoffer/materialer der findes i din mobil telefon. Løs evt. denne opgave

 1. Læs artiklen Råstoffer – Sjældne jordarter.
  Læs mere om sjældne jordarter på Økolariet.dk

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Råstoffer i Grønland

Undersøg hvilke råstoffer i din mobiltelefon der findes i den grønlandske undergrund.

Brug dit resultat fra opgave 5.
Læs artiklen:

 • Råstoffer – hvad er det?

Se faktaarket:

 • Kort over mineralske råstoffer


Læs mere om sjældne jordarter i Grønland på Økolariet.dk
Se oversigten over grønlandske råstoffer her
Se kortet over hvor der findes sjældne jordarter her

 1. Sammenlign dit resultat fra opgave 5 med listen af råstoffer der findes i Grønland.

 2. Hvorfor tror du disse råstoffer netop findes i Grønland og ikke i Danmark?

 3. Undersøg, hvor i verden der findes de råstoffer man kalder sjældne jordarter.
  Læs evt. mere på Økolariet.dk
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Råstoffer i Grønland 2

Undersøg hvilke råstoffer man i dag faktisk ville kunne udvinde fra miner i Grønland, og beskriv hvad der skal til for at det kan lade sig gøre.

Læs artiklerne:

 • Råstoffer - hvad er det?
 • En jernmine i vestgrønland
 • Minedriftens udfordringer 1
 • Potientiale for minedrift i Grønland
 • Råstoffer - Uran
 • Råstoffer - Sjældne jordarter
 • Råstoffer - Jern


Se på faktaarkene:

 • Forbrug af råstoffer 
 • Kort over mineralske råstoffer
 • Minedrift koster penge


Læs mere om Grønlands råstoffer på Økolariet.dk
Læs mere om regler for minedrift i Grønland her

 1. Hvilke råstoffer findes der i dag i Grønland?

 2. Hvad kan disse råstoffer benyttes til?

 3. Hvilke råstoffer vil man kunne udvinde fra miner i Grønland i dag?

 4. Udvinder man nogle råstoffer fra miner i Grønland i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Minedrift i Grønland

Undersøg om man stadig har minedrift i Grønland. Beskriv et eksempel på minedrift i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer
 • Potientiale for minedrift i Grønland
 • En jernmine i vestgrønland
 • Andre artikler under emnet Jernminen ved Isua

 

Se evt. fakta-arkene:

 • Minehistorie og mineraler
 • Kort over vigtige mineprojekter
 • Tidligere miner i Grønland
 • Minedrift koster penge

Læs mere om regler for minedrift i Grønland her
Se den interaktive planche over hvordan en mine fungere på Økolariet.dk

Se historiske filmklip fra minen Den sorte Engel her

 1. Findes der stadigvæk aktive miner i Grønland?

 2. Beskriv et eksempel på minedrift i Grønland. Hvad skal der til for at etablere en mine og udvinde råstoffer i Grønland?

 3. Har man tidligere haft minedrift i Grønland?

 4. Hvilke råstoffer har man tidligere udvundet i Grønland?
  Indtegn evt. minerne på et kort eller udarbejd en tidslinje.

 5. Undersøg den minedrift der er i Grønland i dag. Beskriv kort den aktive minedrift der er.

 6. Beskriv, med dine egne ord, årsagen til at der i dag (2016) kun er én aktiv mine i Grønland.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Forhold omkring minedrift I

Undersøg forholdene i Grønland omkring minedrift og udvinding af råstoffer.

Læs artiklerne:

 • En jernmine i Vestgrønland
 • Potientiale for minedrift i Grønland
 • Grønlands fremtidDrøm eller mareridt
 • Grønlands fremtid - Hvad byder den på?
 • Minedriftens udfordringer 1
 • Råstofskolen uddanner den hårde kerne


Læs mere om regler for minedrift i Grønland her
Se den interaktive planche over hvordan en mine fungere på Økolariet.dk

 1. Beskriv med egne ord hvordan man udvinder råstoffer fra en mine.

 2. Er der særlige sikkerhedshensyn at tage når man igangsætter minedrift og udvinding af råstoffer?
  Læs om hensyn til miljø, befolkningen og dyrelivet på Økolariet.dk

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Forhold omkring minedrift 2

Undersøg problemerne og fordelene omkring minedrift og udvinding af råstoffer i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 
 • En jernmine i Vestgrønland
 • Potientiale for minedrift i Grønland
 • Industriens forbrug af metaller
 • Grønlands fremtidDrøm eller mareridt
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • Grønlands fremtidhvad byder den på?
 • Se artiklerne under emnet Uran

 

Hør hvad det grønlandske folk mener her

Se fakta-arkene:

 • Minedrift koster penge
 • Økonomi
 • Råstofpriser siden 1960
 • Minen ved Isua under emnet Jernminen ved Isua
 • Kort over vigtige mineprojekter

  Læs om hensyn til miljø, befolkningen og dyrelivet på Økolariet.dk
  Find flere faktaark under emnet Uran

 1. Hvilke fordele er der for Grønland ved at åbne for minedrift?

 2. Hvilke ulemper og proplemer kan der opstå ved at man åbner for minedrift I Grønland?

 3. Beskriv med dine egne ord de problemer man bør være mest opmærksom på, når og hvis der skal åbnes nye miner i Grønland. Begrund dit svar og uddyb med konkrete eksempler på tre helt væsentlige problemer. 

 4. Beskriv med dine egne ord de muligheder du mener er vigtige at være opmærksom på når og hvis der skal åbnes nye mine i Grønland. Begrund dit svar og uddyb med konkrete eksempler på tre helt muligheder for Grønland ved at åbne for salg af råstoffer og minedrift i landet. 

 5. Vurdér chancerne for at Grønland kan udvikle en råstofindustri som skaber fordele og en god udvikling fremfor ulemper og problemer for det grønlandske samfund. Begrund din vurdering.
   

Grønland er verdens største ø med verdens mindste befolkning.
Læs mere om de udfordringer Grønland står overfor på Økolariet.dk

 1. Hvilke udfordringer tror du det giver Grønland og befolkning i landet?

  Brug evt. også internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 - Industriens forbrug

Undersøg industriens forbrug af råstoffer gennem de seneste år og beskriv denne udvikling med dine egne ord.

Vurdér hvad årsagen til denne udvikling kan skyldes.

 1. Beskriv figuren fra faktaarket Forbrug af mineralske råstoffer.

 2. Læs artiklen Industriens forbrug af metaller og beskriv hvad tror du årsagen er til de seneste års stigende forbrug. Giv konkrete eksempler.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Økonomi

Undersøg hvordan Grønland kan tjene penge på minedrift.

Læs evt. artiklerne:

 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • Læs flere artikler under emnet Jernminen ved Isua

 

Se faktaarkene:

 • Økonomi
 • Minedrift koster penge
 • Råstofpriser siden 1960


Søg på oplysninger omkring jernminen på internettet, vær kritisk i din kildeanvendelse og undersøg altid hvilke kilder du henter dine oplysninger fra. Beskriv kilden hvis du benytter oplysninger du har fundet på internettet i dine svar.

 1. Beskriv hvad du tror der kan være afgørende for at Grønland kan tjene penge på minedrift. 

 2. Beskriv udviklingen af priserne på råstoffer inden for de sidste 5-10 år. Du kan fx også vælge at beskrive udviklingen af jernpriserne  som et konkret eksempel. 

 3. Hvad tror du kan være med til at få priserne på råtoftter til at stige og falde? Giv et par konkrete bud.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 13 - Politiske forhold

Undersøg de politiske forhold omkring minedrift i Grønland.

Læs evt. artiklerne:

 • Hvem bestemmer hvad?
 • Rigsfælleskabet – hvad er det?
 • Læs artiklen Urandramaet under emnet Uran
 • Læs artiklen Vi bestemmer selv under emnet Uran
 • Læs artiklerne under temaet Rigsfællesskabet

 

Klik evt. ind på tidslinjen Grønlands historie på forsiden. Find evt. flere oplysninger under temaet Rigsfællesskabet.

 1. Beskriv med dine egne ord, hvad et rigsfællesskab er.

 2. Hvilke fordele mener du der kan være for Danmark og Grønland ved at være i et rigsfællesskab når man taler om salg af råstoffer?

 3. Hvilke ulemper mener du der kan være for Danmark og Grønland ved at være i et rigsfællesskab når man taler om salg af råstoffer?

 4. Undersøg hvad din forældre, bedsteforældre eller dine venners forældre ved om Danmarks rigsfællesskab med Grønland.

 5. Undersøg hvad din forældre, bedsteforældre eller dine venners forældre ved om råstoffer i Grønland.

Læs artiklen Grønlands fremtid – hvad byder den på?

 1. Hvem bestemmer om der må oprettes miner i Danmark? Selvstyret i Grønland? EU?

 2. Hvorfor mener forskerne at det ikke kan betale sig for Grønland at udnytte undergrunden, bygge miner og sælge råstofferne?

 3. Find tre argumenter der siger at det er godt for Grønland at oprette miner og sælge sine råstoffer.

  Brug evt. internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde, når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

 4. Vurder om du mener det kan betale sig for Grønland at oprette miner og sælge råstoffer indefor de næste 3 år. Begrund dine argumenter.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 14 - Internationale selskaber

Undersøg hvad skal der til for at udenlandske selskaber kan få lov at oprette minedrift i Grønland.

Brug internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde, når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 15 - Alternativer til minedrift

Undersøg alternativer til minedrift hvor Grønland kan tjene penge, oprette arbejdspladser m.m. for at bedre levestandarden.

Læs evt. artiklerne:

 • Grønlands fremtid – drøm eller marerit
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?
 • Alternativer til minedrift
 • Geoparker – hvad er det?


Læs artiklen Turisme – Geoparker i Grønland, find den under temaet Erhverv.

 1. Hvorfor har Grønland et så stort behov for at tjene flere penge og skaffe arbejdspladser?

 2. Hvad har Grønland som de kan sælge til andre lande og tjene penge på? Skriv en liste med alle dine bud. Find evt. hjælp under temaet Erhverv.

 3. Giv et bud på hvilke alternative muligheder kan der være for Grønland at tjene penge?
  Begrund hvorfor du tror at Grønland kan tjene penge på dine forslag. Vær gerne lidt kreativ i din tankegang – der er brug for alle ideer.

 
Læs evt. om Danmarks første Geopark i Odsherred her

 

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet