Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Sjældne jordarter Råstoffer

Problemfeltet

Opgaver

 

Råstoffer, sjældne jordarter

I et forsøg på at være mere miljøvenlige og tage hensyn til klimaforandringer, har vi nu gjort os afhængige af flere råstoffer, især dem der kaldes for de sjældne jordarter.

Din mobil, ipad, computer og fladskærm indeholder alle sjældne jordarter. Sjældne jordarter bruges også i vindmøller, sparepærer og hybridbiler m.m. Men vi har ikke ubegrænset adgang til disse råstoffer.

Størstedelen (ca. 70%) af de sjældne jordarter som i dag dækker verdens forbrug, stammer fra Kina.

I efteråret 2010 standsede Kina salget af alle sjældne jordarter til Japan i en måned. Derved fik man pludselig øjnene op for hvilken magt Kina sad med, og man blev klar over hvor afhængige vi er af disse jordarter i hele den nyere teknologiske udvikling. Derfor har man i de seneste mange år været meget interesseret i Grønland hvor der også findes de råstoffer man kalder sjældne jordarter.

Et er at Grønland har store mængder af netop disse råstoffer i undergrunden, noget andet er om det kan betale sig at udvinde dem, og om man fra Grønlands side faktisk ønsker at udvinde dem. Der opstår et helt naturligt dilemma mellem det at tage hensyn til det lokale miljø og naturliv i Grønland og et hensyn til det globale klima og en videreudvikling af en bedre grøn teknologi og produktion af vedvarende energi som vi på verdensplan er i gang med.

Har Grønland på længere sigt en pligt til at udvinde de råstoffer man kalder sjældne jordarter selvom det kan medføre alvorlige miljømæssige forureninger som man har set det i Kina?

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  


Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.

Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Råstoffer

Hvad er et råstof?

Læs artiklen, Råstoffer – hvad er det?

Se faktaarkene:

 • Anvendelse af sjædne jordarter
 • Hvad bruges råstoffer til?
 • Kort over mineralske råstoffer 
 • Jordens historie og dens metaller

Læs mere om råstoffer på Økolariet.dk

 1. Beskriv med egne ord hvad et råstof er.

 2. Hvad bruges råstoffer til? Giv konkrete eksempler.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Råstoffer i hverdagen

Beskriv med egne ord hvor i hverdagen du møder anvendelse af forskellige råstoffer.

Læs artiklerne:

 • Råstoffer – hvad er det? 
 • Sjældne jordarter kan redde europa
 • Råstoffer – sjældne jordarter
 • Råstoffer – uran

Se faktaarkene:

 • Hvad bruges råstoffer til?
 • Kort over mineralske råstoffer 
 • Jordens historie og dens metaller?

 1. Beskriv med egne ord hvor du møder råstoffer i din hverdag, fx i mad, teknologi, bygninger m.m.

 2. Beskriv hvad råstoffer bruges til i dagligdagen.
  Kom med mindst ti konkrete eksempler.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Sjældne jordarter

Beskriv med egne ord hvad der er specifikt ved de sjældne jordarter, og hvor i verden disse råstoffer findes.

Læs artiklerne:

 • Råstoffer – Sjældne jordarter
 • Kina sidder på markedet
   

Se faktaarkene:

 • Kort over mineralske råstoffer 
 • Produktion af sjældne jordarter i verden

 
Læs mere om sjældne jordarter på Økolariet.dk

 1. Hvor findes i verden findes de sjældne jordarter?

 2. Hvad er det der gør at disse jordarter er så specielle og eftertragtet?

 3. Hvor i verden udvinder man sjældne jordarter?
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Sjældne jordarter i anvendels

Beskriv hvad sjældne jordarter anvendes til og hvorfor Grønland er så interessant i forhold til netop disse råstoffer.

Læs artiklerne: 

 • Råstoffer – sjældne jordarter
 • Industriens forbrug af metaller
 • Sjældne jordarter og uran i Grønland
 • Kina sidder på markedet
 • Sjældne jordarter kan redde Europa

 

Se faktaarkene:

 • Forbrug af mineralske råstoffer
 • Kort over mineralske råstoffer
 • Anvendelse af sjældne jordarter

 

Læs mere om sjældne jordarter på Økolariet.dk

Beskriv, hvad sjældne jordarter bruges til?

 1. Kom med mindst fem konkrete eksempler.

 2. Beskriv hvor du møder anvendelse af sjældne jordarter i din dagligdag.
  Kom med mindst 12 konkrete eksempler.

 3. Beskriv med egne ord hvorfor du tror at de sjældne jordarter er så eftertragtet.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Minedrift

Beskriv de udfordringer der kan være ved at åbne en mine, driften, forureningsforhold og senere lukningen af denne.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Kampen om Grønlands uran
 • Borgerinddragelse og bærerdygtighed
 • Potentiale for minedrift i Grønland
 • Sjældne jordarter og uran i Grønland

 
Læs mere om minedrift og råstoffer i Grønland på Økolariet.dk

Se evt. en visuel oversigt over minedrift på Økolariet.dk 

Se også det historiske filmklip fra en Grønlandsk mine her
 

  1. Beskriv med egne ord, hvad der skal til for at mineselskaberne kan åbne en mine i Grønland.

  2. Hvilke krav stilles der til de mineselskaber der skal stå for driften af en mine i Grønland?

  3. Undersøg, hvilke særlige forhold skal der tages hensyn til, hvis der skal etableres en mine der udvinder sjældne jordarter?

  4. Beskriv hvilke forskelle der er ved etablering af en uranmine fremfor en anden råstofmine i Grønland.

  5. Hvilke andre lande bryder sjældne jordarter og hvilke lande bryder uran? 

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 – Uran i Grønland

Undersøg forholdene omkring uranforekomster i Grønland og vurdér om du mener det er en fordel for Grønland at give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Kampen om Grønlands uran
 • Brydning af uran
 • Uranminer i andre lande
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?

Se faktaarkene:

 • Uranforkomster i Grønland 
 • Minedrift koster penge
 • Økonomi

 1. Hvor i Grønland er der uranforekomster?

 2. Opstil et ”for og imod ark” der også beskriver eventuelle konsekvenser der kan være ved at åbne for tilladelse af etablering af en eller flere uran miner i Grønland.

 3. Vurdér hvilke direkte konsekvenser det kan have for befolkningen der bor tæt på et sted hvor der eventuelt kan etableres en uranmine. Beskriv gerne både de positive og negative konsekvenser.

 4. Udvælg de tre vigtigeste argumenter for, hvorfor Grønland ikke bør give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran.

 5. Udvælg de tre vigtigeste argumenter for hvorfor Grønland bør give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran.

 6. Vurdér om du mener det kan skade det grønlandske folks image at man opretter en uranmine i Grønland.
  Begrund dit svar med konkrete eksempler.

 7. Vurdér om du mener det er en fordel for Grønland at etablere en uranmine og dermed give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran. Begrund dit svar.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 – Befolkningen

Undersøg hvilke konsekvenser det kan have for befolkningen i Grønland hvis man beslutter at give tilladelse til at oprette en mine ved Kvanefjeld i Sydgrønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Sjældne jordarter kan redde Europa
 • Sjældne jordarter og uran i Grønland
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?
 • Grønlands fremtid – drøm eller mareridt
 • Borgerinddragelse og bærerdygtighed
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • Vi bestemmer selv

 
Se evt. denne film hvor udvalgte grønlænder udtaler sig om hvordan de tror at minedrift vil påvirke Grønlands fremtid. Se filmen her 

 1. Hvilke fordele kan en tilladelse til brydning af sjældne jordarter have for befolkningen? – arbejdspladser, bedre økonomi m.m.

 2. Undersøg om det er sundhedsskadeligt at bo i nærheden af en mine? Begrund dit svar.

 3. Undersøg hvilke hensyn bør der tages i forhold til restmaterialer og affaldsstoffer fra en mine hvor man udvinder sjældne jordarter?

 4. Vurdér hvilke direkte konsekvenser det kan have for befolkningen der bor tæt på et sted hvor der eventuelt kan etableres en mine der udvinder sjældne jordarter. Beskriv gerne både de positive og negative konsekvenser.

 5. Hvordan er lokalbefolkningen i mineområdet stemt over for etableringen af en eventuel uranmine? Uddyb dit svar.

 6. Hvad ville du selv synes om at bo syv kilometer fra en af verdens største forekomster af uran, som måske bliver til en stor uranmine? Begrund dit svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 – Forhold omkring minedrift

Undersøg de muligheder der er ved at etablere miner i Grønland. 

Undersøg også de problemer der kan opstå omkring minedrift og udvinding af råstoffer generelt i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Potentiale for minedrift i Grønland
 • Grønlands fremtid – Drøm eller mareridt
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?

Se faktaarket:

 • Minedrift koster penge.

Brug gerne internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Grønland er verdens største ø med verdens mindste befolkning.

 1. Hvilke udfordringer tror du det giver Grønland og grønlænderne? Giv mindst syv konkrete eksempler.

 2. Undersøg om der er aktive miner i Grønland.

 3. Beskriv hvilke fordele er der for Grønland ved at åbne for minedrift? Begrund dit svar og uddyb med mindst fem konkrete eksempler.

 4. Beskriv hvilke ulemper er der for Grønland ved at åbne for minedrift? Begrund dit svar og uddyb med mindst fem konkrete eksempler.

 5. Grønland er verdens største ø med verdens mindste befolkning. Hvilke udfordringer tror du det giver Grønland og grønlænderne?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Økonomi

Undersøg hvordan Grønland kan tjene penge på sjældne jordarter.

Læs artiklerne:

 • Grønlands fremtidhvad byder den på?
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne

 
Se faktaarkene:

 • Uranforekomster i Grønland 
 • Minedrift koster penge
 • Økonomi

Søg yderligere oplysninger på internettet, men vær kritisk i din kildeanvendelse og undersøg altid hvilke kilde du henter dine oplysninger fra. Beskriv kilden hvis du benytter oplysninger du har fundet på internettet i dine svar.

 1. Undersøg via internettet udviklingen af priserne for forskellige sjældne jordarter inden for de sidste 10-20 år. Giv din egen begrundelse for denne udvikling.

 2. Vurdér om du tror Grønland kan tjene penge på minedrift af sjældne jordarter? Begrund dit svar.

 3. Vurdér om du synes det er en god ide for Grønland at satse på at åbne flere miner og sælge råstoffer og dermed bl.a. også uran. Begrund din vurdering.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 – Danmarks indflydelse

Hvilke indflydelse har Danmark på beslutninger om minedrift i Grønland?

Læs artiklerne:

 • Hvem bestemmer hvad?
 • Rigsfælleskabet – hvad er det?

 
Klik evt. ind på tidslinjen Grønlands historie på forsiden.

 1. Beskriv med dine egne ord hvad det betyder at Danmark og Grønland er i et rigsfællesskab med hinanden.

 2. Har Danmark et rigsfællesskab med andre lande end Grønland? – Hvis ja, hvilke?

 3. Undersøg hvad din forældre, bedsteforældre eller dine venners forældre ved om rigsfællesskabet med Grønland. Tal med dem om rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark.

 4. Undersøg hvad dine forældre, bedsteforældre eller venners forældre ved om råstoffer i Grønland.
  Har de hørt om jernminen ved Isua? Hvad ved de om denne? Har de hørt om at der muligvis skal brydes uran i Grønland? Hvad synes de om dette? Mener de at Danmark skal blande sig i, om Grønland må bryde, udvinde og sælge uran?
  Få ideer til interviews eller lign. i Værktøjskassen.

 5. Find mindst fire argumenter der taler for at det kan betale sig for Grønland at sælge ud af sine råstoffer i undergrunden.

 6. Find mindst fire argumenter der taler imod at det kan betale sig for Grønland at sælge ud af sine råstoffer i undergrunden.
  Brug evt. internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde, når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

 7. Vurdér om du mener det kan betale sig for Grønland at sælge ud af sine råstoffer i undergrunden og dermed også uran. Begrund dine argumenter.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 - Internationale selskaber

Undersøg hvad skal der til for at udenlandske selskaber kan få lov at oprette minedrift i Grønland.

Læs evt. artikler under emnet Minedrift.

Brug internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 – Et ansvar?

Vurdér om du mener at Grønland på længere sigt har en pligt til at udvinde sjældne jordarter, således at vi fortsat kan udvikle en grøn teknologi globalt set? Begrund din vurdering.

Brug internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Diskuter evt. dette med dine forældre, bedsteforældre eller andre voksne i din omgangskreds.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 13 – Et dilemma

Vurdér om dette er et reelt dilemma:

For at vi kan udvikle en grøn og bæredygtig energi og teknologi, har vi brug for råstoffer som sjældne jordarter, men man har endnu ikke kunne finde miljøvenlige metoder  og løsninger til at udvinde netop disse råstoffer. Metoder og løsninger der bl.a. tager hensyn til befolkningen og naturen omkring minerne.

Brug internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Udarbejd evt. et interview med folk på dit lokale bibliotek eller lign., om hvordan de ser på dette og om de ser et dilemma. Undersøg deres holdning til dette.

Læs evt. om genanvendelse og affald på økolariet.dk

Læs evt. i rapporten Minedrift og miljø i Grønland udgivet af Miljø og energiministeriet, Danmarks miljøundersøgelser.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 14 - Kinas monopol

Giv din vurdering af om Grønland skal undlade at samarbejde med Kina når der er tale om sjældne jordarter, for at kunne bryde det monopol som Kina sidder på.

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet