Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Uran Råstoffer

Problemfeltet

Opgaver

 

Råstoffer, uran

I det sydlige Grønland i fjeldet Kuannersuit ved Narsaq er der fundet en stor mængde uran.

I oktober 2013 besluttede det grønlandske parlament at ophæve nul-tolerancen over for uran hvilket kunne give mineselskaber i Grønland lov til at efterforske, udvinde og eksportere uran. I en periode så det derfor ud til at Grønland i fremtiden ville udvinde uran. Men i 2021 genindførte Selvstyret uranforbuddet i Grønland, og satte derfor et punktum for uranminen.

Selv om der derfor ikke bliver nogen uranmine i Grønland - hvertfald ikke lige med det første, er det et interessant emne at kigge nærmere på. Spørgsmålet om uran gav nemlig mange konflikter mellem Danmark og Grønland. Spørgsmålet var om Grønland havde ret til selv at bestemme over uranen.

Grønland har hjemtaget råstofområdet, men ikke udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Derfor mente den danske regering at et fremtidigt salg af uran skulle aftales med Danmark. Først efter flere måneders forhandlinger blev Danmark og Grønland i januar 2016 enige om en uranaftale.

 

Opstil dit problemfelt
 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Se her et eksempel på et problemfelt  


Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Se her et eksempel på et mindmap 
Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål
 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Råstoffer

Hvad er et råstof?

 1. Læs artiklen Råstoffer – hvad er det? og beskriv med egne ord hvad et råstof er.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Råstoffet uran

Beskriv med egne ord hvad der er specifikt ved råstoffet uran.

Læs artiklerne:

 • Råstoffer – uran
 • Er det farligt?

 1. Hvor findes råstoffet uran?

 2. Er råstoffet uran radioaktivt?

 3. Beskriv hvad det vil sige at noget er radioaktivt?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Uran i anvendelse

Beskriv hvad uran bruges til, og hvorfor du tror det er et eftertragtet råstof.

Læs artiklerne: 

 • Råstoffer – uran
 • Hvad bruges uran til?
 • Uranminer i andre lande
 • Kampen om Grønlands uran

 1. Beskriv, hvad uran bl.a. bruges til?
  Find mindst fire konkrete eksempler.

 2. Hvem vil gerne have fat i stoffet uran?

 3. Beskriv med egne ord hvorfor du tror at uran er et eftertragtet råstof.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Minedrift af Uran

Beskriv de udfordringer der kan være ved at man opretter en uranmine i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Kampen om Grønlands uran
 • Brydning af uran
 • Er det farligt?
 • Befolkningen om uranminen
 • Uranminer i andre lande

Og faktaarket:

 • Kuannersuit - Kvanefjeld

 1. Beskriv hvad der skal til for at kunne få lov til at etablere en mine i Grønland.

 2. Stilles der særlige krav til de mineselskaber der skal stå for driften af en uranmine? Hvilke?
  Beskriv dette med konkrete eksempler.

 3. Hvorfor bør man være særlig opmærksom på minedrift med uran?
  Beskriv dette med konkrete eksempler.

 4. Beskriv hvilke forskelle der er ved etablering af en uranmine frem for en anden råstofmine.

 5. Hvilke andre lande bryder uran?
  Nævn fire konkrete eksempler.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Befolkningen

Undersøg hvilke konsekvenser og fordele det kan have for lokalbefolkningen i Narsaq og befolkningen i Grønland generelt hvis man senere beslutter at give tilladelse til at oprette en uranmine i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Er det farligt?
 • Befolkningen om uranminen
 • Sjældne jordarter og uran i Grønland
 • Grønlands fremtidhvad byder den på? (under emnet Minedrift)
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne

Se faktaarkene:

 • Minedrift koster penge (under emnet Minedrift)
 • Radioaktiv stråling
 • Økonomi
 • Kuannersuit - Kvanefjeld

 

 1. Hvilke fordele kan en tilladelse til brydning af sjældne jordarter og uran ved Narsaq have for lokalbefolkningen? – arbejdspladser, bedre økonomi m.m.

 2. Undersøg om det er sundhedsskadeligt at bo i nærheden af en uranmine? Begrund dit svar.

 3. Hvilke hensyn bør der tages i forhold til restmaterialer og affaldsstoffer fra en uranmine?

 4. Vurdér hvilke direkte konsekvenser det kan have for befolkningen der bor tæt på et sted hvor der eventuelt kan etableres en uranmine. Beskriv gerne både de positive og negative konsekvenser.

 5. Hvordan er lokalbefolkningen i mineområdet stemt over for etableringen af en eventuel uranmine? Uddyb dit svar.

 6. Hvad ville du selv synes om at bo syv kilometer fra en af verdens største forekomster af uran som måske bliver til en stor uranmine? Begrund dit svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Uran i Grønland

Undersøg forholdene omkring uranforekomster i Grønland og vurdér om du mener det er en fordel for Grønland at give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Kampen om Grønlands uran
 • Brydning af uran
 • Uranminer i andre lande
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på? (under emnet Minedrift)

   

Se faktaarkene:

 • Uranforkomster i Grønland 
 • Minedrift koster penge(under emnet Minedrift)
 • Økonomi

 1. Hvor i Grønland er der uranforekomster?

 2. Opstil et for og imod ark der også beskriver eventuelle konsekvenser der kan være ved at åbne for tilladelse af etablering af en eller flere uran miner i Grønland.

 3. Vurdér hvilke direkte konsekvenser det kan have for befolkningen der bor tæt på et sted hvor der eventuelt kan etableres en uranmine. Beskriv gerne både de positive og negative konsekvenser.

 4. Udvælg de tre vigtigeste argumenter for hvorfor Grønland ikke bør give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran.

 5. Udvælg de tre vigtigeste argumenter for hvorfor Grønland bør give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran.

 6. Vurdér om du mener det kan skade det grønlandske folks image at man opretter en uranmine i Grønland.
  Begrund dit svar med konkrete eksempler.

 7. Vurdér om du mener det er en fordel for Grønland at etablere en uranmine og dermed give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran. Begrund dit svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Forhold omkring minedrift

Undersøg de muligheder der er ved at etablere miner i Grønland.

Undersøg også de problemer der kan opstå omkring minedrift og udvinding af råstoffer generelt i Grønland.

Læs artiklerne:

 • Minedriftens udfordringer 2
 • Potentiale for minedrift i Grønland
 • Grønlands fremtid – drøm eller mareridt
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne
 • Grønlands fremtid – hvad byder den på?

Og faktaark:

 • Minedrift koster penge (under emnet Minedrift)

Brug gerne internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Grønland er verdens største ø med verdens mindste befolkning.

  1. Hvilke udfordringer tror du det giver Grønland og grønlænderne? Giv mindst syv konkrete eksempler.

  2. Undersøg om der er aktive miner i Grønland.

  3. Beskriv hvilke fordele er der for Grønland ved at åbne for minedrift? Begrund dit svar og uddyb med mindst fem konkrete eksempler.

  4. Beskriv hvilke ulemper er der for Grønland ved at åbne for minedrift? Begrund dit svar og uddyb med mindst fem konkrete eksempler.

  5. Grønland er verdens største ø med verdens mindste befolkning. Hvilke udfordringer tror du det giver Grønland og grønlænderne?

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Økonomi

Undersøg hvordan Grønland kan tjene penge på en uranmine.

Læs artiklerne:

 • Grønlands fremtidhvad byder den på? (under emnet Minedrift)
 • Råstofskolen – uddanner den hårde kerne

 
Se faktaarkene:

 • Uranforekomster i Grønland 
 • Minedrift koster penge (under emnet Minedrift)
 • Økonomi

Søg yderligere oplysninger på internettet, men vær kritisk i din kildeanvendelse og undersøg altid hvilke kilder du henter dine oplysninger fra. Beskriv kilden hvis du benytter oplysninger du har fundet på internettet i dine svar.

 1. Undersøg via internettet udviklingen af uranpriserne inden for de sidste 10-20 år. Giv din egen begrundelse for denne udvikling.

 2. Vurdér om du tror Grønland kan tjene penge på at sælge uran? Begrund dit svar.

 3. Vurdér om du synes det er en god ide for Grønland at satse på at åbne flere miner og sælge råstoffer og dermed bl.a. også uran. Begrund din vurdering.

 

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Danmarks indflydelse

Hvilke indflydelse har Danmark på beslutninger om minedrift i Grønland?

Læs artiklen:

 • Hvem bestemmer hvad?


Læs faktaarket:

 • Rigsfælleskabet – hvad er det?

Klik evt. ind på tidslinjen Grønlands historie på forsiden.

 1. Beskriv med dine egne ord hvad det betyder at Danmark og Grønland er i et rigsfællesskab med hinanden.

 2. Har Danmark et rigsfællesskab med andre lande end Grønland? – Hvis ja, hvilke?

 3. Undersøg hvad din forældre, bedsteforældre eller dine venners forældre ved om Rigsfællesskabet med Grønland. Tal med dem om Rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark.

 4. Undersøg hvad dine frældre, bedsteforældre eller venners forældre ved om råstoffer i Grønland.
  Har de hørt om jernminen ved Isua? Hvad ved de om denne? Har de hørt om, at der muligvis skal brydes uran i Grønland? Hvad synes de om dette? Mener de at Danmark skal blande sig i om Grønland må bryde, udvinde og sælge uran?
  Få evt. ideer til interviews eller lignende i Værktøjskassen.

 5. Find mindst fire argumenter der taler for at det kan betale sig for Grønland at sælge ud af sine råstoffer i undergrunden.

 6. Find mindst fire argumenter der taler imod at det kan betale sig for Grønland at sælge ud af sine råstoffer i undergrunden.
  Brug evt. internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde, når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

 7. Vurdér om du mener det kan betale sig for Grønland at sælge ud af sine råstoffer i undergrunden og dermed også uran. Begrund dine argumenter.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 - Urandramaet

Undersøg hvorfor der var politiske uenigheder mellem Grønland og Danmark på uran området.

Læs artiklerne:

 • Hvem bestemmer hvad?
 • Rigsfælleskabet – hvad er det?
 • Grønlands fremtid hvad byder den på? (under emnet Minedrift)

Brug internettet til at hente dine oplysninger fra. Men vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

 1. Undersøg om Grønland ret til at sælge uran uden at dette aftales med Danmark og om det er en sag som er afhængigt af rigsfællesskabet eller ej?

 2. Hvem bestemmer om der må oprettes uranminer i Grønland. Danmark? Selvstyret i Grønland? EU?

 3. Hvad er Danmark og Grønland uenige om i debatten omkring uran i Grønland?

 4. Undersøg hvad der skal til for at Grønland kan få ret til selv at bestemme om de vil give tilladelse til brydning, udvinding og eksport af uran?
  Begrund dit svar med konkrete eksempler.

 5. Kan det have konsekvenser for Danmark hvis Grønland begynder at udvinde og eksportere uran? Begrund dit svar, gerne med konkrete eksempler.

 6. Grønland og Danmark har en global anerkendelse som to af de lande hvor respekten for miljøet sættes meget højt. Bør Grønland være bange for at omverden mister sympati for Grønland hvis de satser påbrydning, udvinding og eksport af uran i et sårbart arktisk miljø?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 - Internationale selskaber

Undersøg hvad skal der til for at udenlandske selskaber kan få lov at oprette minedrift i Grønland.

Brug internettet til at hente dine oplysninger fra. Vær kildekritisk i din søgning og opgiv altid din kilde når du anvender kildens oplysninger i dine svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Alternativer til minedrift

Undersøg hvordan Grønland kan tjene penge, oprette flere arbejdspladser m.m. for at forbedre deres levestandard hvis de ikke skal satse på minedrift.

Læs artiklerne:

 • Grønlands fremtid – hvad byder den på? (under emnet Minedrift)
 • Alternativer til minedrift
 • Geoparker – hvad er det? (under emnet Minedrift)

 1. Beskriv med egne ord hvorfor Grønland har et så stort behov for at tjene flere penge og skaffe mange flere arbejdspladser?

 2. Giv dit bud på hvordan Grønland kan tjene penge hvis ikke de skal satse på minedrift og tjene penge på at sælge råstoffer fra deres undergrund. Begrund hvorfor du tror at Grønland kan tjene penge på dine forslag.
  Vær gerne kreativ i din tankegang – der er brug for alle gode ideer.

  Find flere ideer i artiklerne under temaet Erhverv.
  Læs evt. om Danmarks første Geopark i Odsherred her

 

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet