Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Religion Religion

De fleste mennesker i Grønland er kristne. Hele 94% af befolkningen er døbt og dermed medlem af folkekirken. Grønland har sin egen folkekirke: Kirken i Grønland. Den er en selvstændig kirke inden for den danske folkekirke. Der er meget ved kirken i Grønland der minder om den danske folkekirke, men der er også nogle ting der er anderledes. For eksempel er den grønlandske salmesang en helt særlig og en meget smuk oplevelse.

Ligesom med alt andet er de store afstande i Grønland en udfordring for kirken. Omkring 23 præster skal dække alle Grønlands 17 byer og 55 bygder. Derfor må præsterne rejse en del rundt. I bygderne er der ansat kateketer som er en slags undervisere i kristendommens lære.

 

Før de kristne missionærer kom til Grønland for at udbrede kristendommen, havde inuitterne deres egen religion. De troede at alle dyr, mennesker og naturen havde sin egen sjæl eller kraft. Verden var befolket – ikke bare af mennesker – men også af ånder. Hver boplads havde en åndemaner der skulle hjælpe med at opretholde balancen mellem mennesker og ånder.

Selv om grønlænderne i dag er kristne, er der stadig levn at finde fra den gamle inuit-religion, for eksempel i myterne og sagnene, og når der fortælles spøgelseshistorier.

Emner
Religion