Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Grønlands væsener Religion

Problemfeltet

Opgaver

 

Religion, Grønland væsener


Før kristendommen kom til Grønland, troede grønlændere på at hav af forskellige grønlandske væsener. Nogle af de mest kendte er Havets Moder, Månemanden og Indvoldsædersken. Men mange af væsenerne er i dag gået helt i glemmebogen.

Det syntes forfatteren Maria Bach Kreutzmann var ærgerligt. Derfor har hun skrevet bogen Bestiarium Groenlandica. Den indeholder en oversigt over 67 af væsenerne fra de grønlandske myter.

Bogen er blevet rigtigt godt modtaget og skal udgives i flere lande. Men et bogforlag i Canada skrev dog til Maria at hvis de skulle udgive bogen, var de nødt til at censurere den og fjerne nogle billeder. Der er nemlig nogle af væsenerne i bogen kan være ret skræmmende. For eksempel er der en uhyggelig ånd som kan finde på at overfalde og voldtage mennesker, og i bogen ser man et virkeligt uhyggeligt billede af den.

Men Maria sagde nej tak. Hendes bog skulle ikke censureres.

Det er jo vores kulturhistorie. Nogle af de her væsener er skræmmende, men det var verden også i de gamle inuitsamfund. Derfor er vores monstre også skræmmende. Jeg ville ikke kunne se mig selv i øjnene ved at udgive noget om vores kulturarv, der var blevet censureret, har hun sagt.

Maria vil ikke gå på kompromis. Væsenerne har været lige ved at forsvinde før, og hvis vi ikke tager det hele med i vores fortællinger, får vi ikke den ærlige historie om væsenerne i Grønlands kulturhistorie.

På den anden side kan man sige at hvis Maria havde tilladt censur af hendes bog, så ville viden om den grønlandske kulturarv måske være blevet udbredt endnu mere.

Hvad synes du? Er det ok at censurere – for at sørge for at kulturarven ikke går helt i glemmebogen. Eller skal man holde fast i at fortælle om væsenerne – lige så uhyggelige som de blev fortalt i gamle dage? Er det overhovedet vigtigt at høre om de grønlandske myter og væsener – nu hvor Grønland er blevet et kristent land – og man ikke tror på dem mere.


Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 – Inuitternes religion

Beskriv væsenernes relation til inuitternes oprindelige religion.

Læs artiklerne:

 • Inuitternes religion
 • Havets Moder
 • Tupilakker
 • Angakkoq - åndemaneren
 • Myter


a. Lav en grafisk fremstilling af verdensopfattelsen i inuitternes oprindelige religion. Du/I kan bruge mindmapopsætningen som skabelon til opsætningen (se under værktøjer).

b. Beskriv Havets Moders funktion i tidligere inuitsamfund, med dine egne ord.

c. Er fortællingen om Havets Moder relevant i det moderne samfund? Du/I må gerne begrunde jeres svar.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 – Kristendom og væsener

Tror du at kristendommen og troen på de mytiske væsener kan leve side om side?

Læs artiklerne:

 • Inuitternes religion
 • Angakkoq - åndemaneren
 • Kristendommen i Grønland
 • Hans Egede
 • Nogle andre mærkelige væsener
 • Hvad er mitaartut?
 • Qivittoq - fjeldgængeren
 • Tupilakker


Kig på faktaarket:

 • Kirker i Grønland

a. Sammenlign forståelsen af Toornaarsuk hos henholdsvis kristendommen og inuitternes verdensopfattelse. (artiklerne Nogle andre mærkelige væsener, angakkoq - åndemaneren og Hans Egede)

b. Læs artiklen om qivittoq. Hør om folks egne oplevelser med Qivittoq i P1s program Audiens ved verdens ende.
Beskriv en qivittoq.

c. Diskuter om troen på den hellige ånd (kristendommen) og oplevelsen af en qivittoq i fjeldet kan leve side om side.

d. Hvad repræsenterede troen på qivittoq efter jeres mening hvis det virkeligt var mennesker der blev afvist eller måtte forlade samfundet.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 – Censur, overlevelse og udbred

Diskuter: Er det vigtigst at give en korrekt og ucensureret version af fortællingerne eller er udbredelsen af dem vigtigere?

Læs artiklerne:

 • Havets Moder
 • Månen og solen
 • Asiaq
 • Indvoldsædersken
 • Nogle andre mærkelige væsener
 • Qivittoq
 • Tupilakker


Se filmen om den forældreløse dreng Kaassassuk.

Se filmen Shaman

Kig på faktaarket:

 • Fællestræk ved myterne


a. Hvilke beskrivelser er mest grænseoverskridende og hvorfor?

b. Ville myterne og væsnerne være de samme hvis de blev censureret?

c. For at sikre myternes bevarelse og udbredelse skal de så censureres så vi bliver skånet for det grænseoverskridende? Eller skal vi nægte at gå på kompromis og derved bevare autenciteten af myterne? Eller er der en mellemvej? Du/I må gerne begrunde dit/jeres valg.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 – Mytegenren

Beskriv myterne som genre.

Læs artiklerne:

 • Myter
 • Havets Moder
 • Månen og solen


Kig på faktaarket:

 • Fællestræk ved myterne

a. Søg på nettet om information omkring myter, mytegenren og moderne myter. (husk at være kritisk ift. det du finder på nettet).

b. I egne ord kortlæg mytegenrens form og regler. Du/I kan bruge mindmapopsætningen som skabelon til kortlægningen (se under værktøjer).

c. Vælg en af myterne og find mytens genreregler.
- Hvilket budskab er der?
- Hvilke vigtige karakterer er med? Skurke, helte osv.
- Er der magi?
- Er der noget der sker tre gange?
- Er der en prøvelse der skal gennemgås, så der kan opnås balance?
- Kan mytens budskab passe til nogen moderne udfordringer?
- Er der noget andet du lagde mærke til i fortællingen?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 – Væsenerne i dag

Er nogle af væsnerne for voldsomme for os?

Læs artiklerne:

 • Qivittoq
 • Grønlandske spøgelser
 • Månen og solen
 • Asiaq
 • Indvoldsædersken
 • Nogle andre mærkelige væsener


a. Hvornår er noget for voldsomt, grænseoverskridende eller udpenslet?

b. Kan vi skelne mellem virkelighed og myte?

c. Kan grænsen for hvad der er ok og hvornår noget er for meget være forskellig...
- på tværs af sted, fx fra land til land.
- på tværs af tid, fx nu og for 100 år siden.
- fra person til person, fx statsministeren vs. en elev i 7. klasse.

 

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet