Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Rigsfællesskab Rigsfællesskab

Danmark er verdens 12. største land når man regner Grønland og Færøerne med. Gør man ikke det, ryger Danmark helt ned på en 129. plads.

Rigsfællesskabet er navnet på det danske rige som består af Danmark, Grønland og Færøerne. På grund af Rigsfællesskabet er Danmark en arktisk nation med plads i Arktisk Råd.

Historisk set hører Grønland og Færøerne sammen med Danmark fordi landene var danske kolonier. Grønland var en koloni frem til 1953 hvor det blev indlemmet i Danmark som et amt. Men grønlænderne ønskede mere selvbestemmelse, og i 1979 fik Grønland hjemmestyre og i 2009 selvstyre.

De mange års tætte bånd mellem Grønland og Danmark har selvfølgelig også skabt tætte relationer mellem danskere og grønlændere. Mange grønlændere tager deres uddannelse i Danmark - og der findes mange dansk-grønlandske familier.

 

I dag er det op til grønlænderne at beslutte om de vil løsrive sig fra Danmark. Selv om det ikke er noget der sker i morgen, står det klart at Rigsfællesskabet er under forandring. Grønlands regering har fastslået at Grønland bevæger sig mod selvstændighed. I koalitionsaftalen fra 2016 stod der:

Grønland er uigenkaldeligt på vej mod selvstændighed, og denne proces kræver ikke alene politisk stabilitet, men også national samling.

Den grønlandske forfatningskommission arbejder på at på at komme med et udkast til Grønlands første forfatning, altså en grønlandsk grundlov.

 

 

 

Emner
Rigsfællesskab