Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Grøxit Rigsfællesskab

Problemfeltet

Opgaver


Rigsfælleskabet - Grøxit

 

Der har aldrig været særlig stor opbakning til EU i Grønland. Alligevel var Grønland medlem af EU fra 1973 til 1985. Grønland blev meldt ind sammen med Danmark efter en folkeafstemning i 1972. Et stort flertal i Grønland stemte imod EF, men da Grønland endnu ikke havde hjemmestyre på det tidspunkt, gjorde de grønlandske stemmer ingen forskel. Grønland blev trukket ind i EF sammen med Danmark.

Efter Hjemmestyrets indførsel begyndte Grønland straks at arbejde på en udmeldelse. Det skete i 1985. Grønland fortsatte dog et tæt samarbejde med EU som et såkaldt OLT-land (Oversøiske Lande og Territorier).

Da Storbritannien i 2016 stemte ja til at forlade EU, begyndte mange briter at kigge på historien omkring Grønlands udmeldelse. Det var her navnet Grøxit opstod - som en sammenskrivning af Grønland og (Br)exit.

Geografisk er der ingen tvivl om at Grønland hører til det nordamerikanske kontinent. Men kulturelt? Minder grønlandsk kultur mere om nordamerikansk end europæisk?

Var det egentlig en god beslutning at træde ud af EU? Eller ville Grønland havde haft større glæde ved at være med? Hvad er forskellen på at være med som OLT-land og være fuldgyldigt medlem? Og hvad får Grønland egentlig fra EU i dag? Det er nogle af de ting vi skal diskutere under dette emne.

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Ind og ud af EU

Beskriv enten alene eller i grupper hvorfor og hvordan Grønland kom med i EF, og hvordan Grønland kom ud af EF.

Læs artiklen:

 • Ind og ud af EU

Og faktaarkene:

 • Folkeafstemninger om EF
 • Grønland og Danmarks forhold til EU


a. Lav en tidslinje over Grønlands ind- og udgang af EF.
b. Forklar med egne ord hvad modstanden mod EF gik ud på - både da Grønland kom ind i EF, og da Grønland arbejdede for at komme ud
c. Sammenlign valgdeltagelsen til den første folkeafstemning om EF i 1972og den anden i 1982
d. Reflektér: Hvorfor tror du/I at valgdeltagelsen steg så meget fra den ene folkeafstemning til den anden?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Anisa og EAS

Undersøg som klasse organisationerne Anisa og EAS og deres argumenter for og imod EF.

Hjælpespørgsmål:

Læs artiklen

 • Anisa og EAS
 • Ind og ud af EU

 
Og faktaarket:

 • Folkeafstemninger om EF

 
a. Beskriv kort og med egne ord hvorfor Grønland kom med i EF.
b. Tag udgangspunkt i artiklen Ind og ud af EU og forklar hvilken rolle indførelsen af Hjemmestyre spillede for Grønlands forhold til Danmark og EF (EU)
c. Opdel klassen i to grupper der i en klassedebat skal påtage sig rollerne som hhv. Anisa og EAS. Hvert hold skal argumentere for sin sag med saglige argumenter. Bagefter kåres en vinder af debatten.
d. Lav en liste over hhv. Anisas og EAS's argumneter.  Som samlet klasse diskuter med jeres baggrundsviden om Grønland, Danmark og EF: Hvilke argumenter i debatten tror I virkede stærkest på den grønlandske befolkning?
e. I artiklen Anisa og EAS kan I se EAS’ store annonce fra februar 1982 hvor de beskylder Anisa for at lyve. Denne annonce vakte stor furore i Grønland, og avisen Sermitsiaq nægtede efterfølgende at trykke den. Diskuter annoncen – mener I den går over stregen for hvad man kan tillade sig i en politisk debat? Hvordan havde den virket i dag?

Hjælpe-spørgsmål

3 - Grønlands forhold til EU

Hvad er Grønlands forhold til EU nu? Hvad betyder det at Grønland er et OLT-land?

Læs artiklen

 • Ind og ud af EU
 • OLT
 • EU-midler til Grønland


Og faktaarket

 • Grønland vs. Danmarks forhold til EU


a. Forklar med egne ord hvilken rolle fiskeriet spillede i diskussionerne om EF dengang Grønland blev medlem, og hvilken rolle fiskeriet spiller i dag i Grønland. (Læs evt. mere om fiskeriet under temaet Erhverv)
b. Forklar med egne ord hvad et OLT-land er, og hvordan Grønland er et OLT-land
c. Lav en liste/et mindmap over tilskud Grønland får fra EU og hvad EU får ud af at have Grønland som et OLT-land
d. Diskuter fordele og ulemper ved at Grønland er med i EU
e. Tag stilling: Synes du det er nogle gode aftaler EU og Grønland har lavet med hinanden? Hvad er godt? Hvad er mindre godt?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Grønland og Europa?

Nogle af argumenterne der ligger bag EU-skepsissen i Grønland, er at Grønland kulturelt, etnisk og geografisk er mere forbundet til Nordamerika og andre inuitter i Arktis. Undersøg alene eller i grupper spørgsmålet og Grønlands relation til Danmark og EF, og hvilke andre organer Grønland er medlem af.

Læs artiklen

 • OLT
 • Arktisk Råd
 • ICC
 • Skotter skeler til Grønland


Og faktaarket

 • Grønland vs. Danmarks forhold til EU


a. Forklar med egne ord hvad OLT-land betyder.
b. Forklar med egne ord hvad Arktisk Råd og ICC er for nogle organisationer og sammenlign dem.
c. Forklar, med udgangspunkt i din baggrundsviden om Rigsfællesskabet og Danmark og Grønlands forhold, Grønlands relation til Danmark.
d. Tegn et mindmap over Grønlands forhold til Danmark, ICC, Arktisk Råd og EU og sæt ord på hvad du tror Grønland får ud af de forskellige medlemskaber (fx: fiskeri og tilskud af EU, Rigsfællesskabet, forhold til andre inuitter m.m.)
e. Med udgangspunkt i artiklen Skotter skeler til Grønland sammenlign Grønlands exit med Skotlands.
f. Diskuter hvilke ligheder og forskelle de to har. Tip: Tænk på argumentet om Grønlands kulturelle tilhørsforhold til Europa og fiskeriets rolle og så Skotlands. Sæt dine egne ord på det og lav en liste over forskelle og ligheder.

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet