Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Selvstændighed? Rigsfællesskab

Problemfeltet

Opgaver


Rigsfællesskabet - Selvstændighed?


Grønland og Danmark har været forbundet i snart 300 år. Først gennem kolonitiden, senere da Grønland blev et dansk amt, så gennem Hjemmestyret og nu som vi kender det i dag med grønlandsk selvstyre inden for Rigsfællesskabet.

I medierne fremstilles spørgsmålet om grønlandsk selvstændighed ofte sort/hvidt: Er du for eller imod selvstændighed? Men det er forsimplet at gøre spørgsmålet om selvstændighed til et enten/eller spørgsmål.

I Grønland arbejder politikerne på fremtidig selvstændighed. Spørgsmålet er altså snarere hvordan og hvornår Grønland kan blive selvstændigt i fremtiden.

Hvordan ville grønlandsk selvstændighed se ud? Hvordan arbejder det grønlandske Selvstyre for selvstændighed i disse år? Skal grønlandsk selvstændighed være med eller uden en fortsat deltagelse i Rigsfællesskabet? Hvilken rolle skal Rigsfællesskabet spille i fremtiden? 

Kunne man forestille sig en arktisk nation – hvor Grønland løsriver sig og skaber yderligere alliancer med inuitbefolkninger i bl.a. Nordamerika? Hvordan skal Grønland klare sig økonomisk? Og hvilken rolle spiller andre lande – fx USA – i spørgsmålet om grønlandsk selvstændighed?

Det er nogle af de spørgsmål som stilles i dette emne.

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1- Rigsfællesskabet

Beskriv hvad begrebet rigsfællesskab betyder.

Beskriv forholdet mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

Læs artiklen:

 • Rigsfællesskabets historie 

Og faktarket:

 • Tidslinje: Rigsfællesskabets historie 
 • Begreber
   

Du kan finde yderligere oplysninger under Fakta.

Find evt. flere oplysninger på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

 1. Hvad betyder begrebet rigsfællesskab?
 2. Beskriv med egne ord Rigsfællesskabet.
 3. Findes der flere sådanne rigsfællesskaber i verden der ligner det danske?
 4. Beskriv med dine egne ord hvordan Rigsfællesskabet fungerer i praksis.
 5. Beskriv med dine egne ord hvorfor netop Danmark, Færøerne og Grønland er i et rigsfællesskab med hinanden.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Selvstændighed - ja eller nej

Undersøg alene eller i grupper spørgsmålet om Grønland skal blive selvstændigt eller ej. Skal Grønland være en del af Rigsfællesskabet i fremtiden eller ej?

Læs artiklerne:

 • Tilhænger af Rigsfællesskabet
 • Tilhænger af løsrivelse
 • Grønlands politiske system


Og faktaarkene

 • Meningsmåling om selvstændighed
 • Brug gerne faktaarket “Begreber” som støtte.

 

 1. Lav en liste der viser argumenterne for og imod at Grønland skal forblive en del af Rigsfællesskabet.
 2. Tilhænger af Rigsfællesskabet og Tilhænger af løsrivelse
 3. Sammenlign argumenterne for og imod fra de to artikler.
 4. Lav dit eget politiske spektrum om spørgsmålet om løsrivelse ved at læse artiklen: “Grønland politiske system”. Højre side er for de partier der er tilhængere af Rigsfællesskabet og venstre side er til partierne der er for en løsrivelse fra Rigsfællesskabet. Hvor mange partier er enige om enten at Grønland skal forblive en del af Rigsfællesskabet og hvor mange er imod
 5. Forbind din liste og dit spektrum ved at lave et mindmap: Hvilke partier er enige om enten løsrivelse eller om at forblive en del af Rigsfællesskabet? Hvad er deres argumenter for og imod? Hvad er partierne enige i?
 6. Tag stilling: Hvad synes du/I? Skal Grønland forblive en del af Rigsfællesskabet? Diskutér evt. dette i grupper.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Selvstændighed - hvordan?

Hvordan kunne grønlandsk selvstændighed se?

Læs artiklerne:

 • ICC
 • Grønlands politiske system
 • Tankerne om selvstændighed
 • Forfatningskommissionen
 • Trump-sagen

 

Og faktaarkene:

 • Meningsmåling om selvstændighed
 • Hvad koster selvstændighed?
 • Hjemtaget - hvornår?

 

 1. Beskriv Grønlands nuværende politiske system kort. Hvad er dets parlament? Hvilke partier er der?
 2. Beskriv med egne ord og find gerne flere kilder selv på hvad ICC er.
 3. Forklar hvilke forskellige tanker der behandles i artiklen Tankerne om selvstændighed
 4. Forklar hvad selvstændighed ville koste, og dan dig et overblik over hvor mange områder Grønland mangler at hjemtage.
 5. Tegn et mindmap med Grønland i midten. Tegn hvilke mulige samarbejdspartnere Grønland kunne have i stedet for Danmark. Begrund dine argumenter med baggrund i de læste artikler.
 6. Diskuter: Hvilke samarbejdspartnere tænker du ville være bedst? Hvorfor?
 7. Diskuter: Med baggrund i din viden om Grønland og Rigsfællesskabet tag stilling til om Grønland skal skifte navn når det bliver selvstændigt. Hvad skal det hedde? Hvorfor?
 8. Vær kreativ: Hvilken mønt-enhed skal et helt selvstændigt Grønland have? Tegn det med baggrund i din viden om Grønland og spørgsmålet om selvstændighed.
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - For eller imod?

Arranger en klassedebat hvor I diskuterer argumenterne for og imod Grønlands selvstændighed.

Læs artiklerne:

 • Tilhænger af Rigsfællesskabet
 • Tilhænger af løsrivelse
 • Tankerne om selvstændighed
 • Forsoningskommissionen

 

Og faktaarkene:

 • Hvad er Rigsfællesskabet?
 • Grønlandske ansvarsområder under Danmark
 • Meningsmåling om selvstændighed
 • Hvad koster selvstændighed?

 

 1. Del klassen/gruppen op i to.
  De der skal tale for Rigsfællesskabet i fremtiden skal særlig grundigt læse:
  - Tilhænger af Rigsfællesskabet, Tankerne om selvstændighed og Forsoningskommissionen
  De der skal tale for en løsrivelse fra Rigsfællesskabet skal særlig grundigt læse:
  - Tilhænger af løsrivelse, Tankerne om Selvstændighed og Forsoningskommissionen
 2. Afhængig af hvilken gruppe du er i, oplist argumenterne for din position med baggrund i alle de læste artikler.
 3. Når du har argumenterne for din position (for eller imod Rigsfællesskabet i fremtiden), så lav et mindmap over modargumenter mod dine argumenter. Dvs: Hvad ville en modstander sige til lige dit argument? Hvad ville de sige var galt med det? På denne måde er du/I forberedt på en diskussion fordi I overvejer hvad den anden part vil sige til dit/jeres argumenter.
 4. Vælg hvem i jeres gruppe der skal tale først i debatten for jeres position.
 5. Vælg sammen en ordstyrer for hele klassen. Det kan enten være jeres lærer eller en af jeres klassekammerater.
 6. Når debatten går i gang, så sæt en tid af til det. Fx. et kvarter eller tyve minutter. Hver taler/argument får 1 minuts tid, og så skal den anden gruppe argumentere mod eller komme med et andet eller bedre argument for jeres position/holdning.
 7. Ordstyreren skriver stikord på tavlen ned for hvert argument.
 8. Til sidst: Reflekter sammen som klasse over hvad I diskuterede. Hvad talte for Rigsfællesskabet i fremtiden? Hvad talte mod? Hvad var I enige om - selvom I havde to forskellige positioner? Skiftede nogen holdning undervejs? Var der nogen der skulle argumentere for en position de ikke selv var enige i? Hvordan var det?
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Musik og selvstændighed

Hvordan er musik blevet brugt til at sige noget om selvbestemmelse og grønlandsk identitet? Hvordan kan man sammenligne den gamle musik med den nye? Er det meget forskelligt eller har de noget til fælles?

Læs artiklerne:

 • Sume – Grønlands største rockband
 • En Sume-sangtekst
 • Lyden af en revolution
 • Rapper: I er tupilakker
 • Rigsfællesskabets historie - særligt fokus på afsnittet Vejen til hjemmestyre og Vejen til selvstyre

 

Kig evt. også på faktaarket:

 • Pladeselskabet Ulo (under emnet Befolkning/Musik)

 

 1. Beskriv bandet Sume. Fx genren, instrumenter, stemningen i musikken, teksterne, deres image.
 2. Beskriv Josef Tarraks musik. Fx genren, instrumenter, stemningen, teksterne, hans image.
 3. Lyt til og læs teksten til sangene Nye Tider (artiklen En Sume-sangtekst) og den engelske oversættelse af Tupilak, som du kan finde her
 4. Sammenlign Sumés sangtekst Nye Tider med Josef Tarraks sang Tupilak.
  - Hvad handler Nye Tider om? Hvad tror du er sangens budskab?
  - Hvad handler Tupilak om? Hvad tror du er sangens budskab?
 5. Sammenlign: Hvilke forskelle og ligheder er der mellem sangene?
 6. Reflekter og tag stilling: Hvordan kan man bruge musik til at tale om selvstændighed og politik? Hvilke af de to sange kan du bedst lide? Hvorfor? 
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Ordet 'eskimo'

Undersøg alene eller i grupper debatten om brug af ordet “eskimo”.

Kilder du kan starte med:

Isproducent ændrer navn på “Eskimo”: Vi har fået rigtig mange henvendelser, af: Caroline Klante, dr.dk, 14.juli 2020

Læs artiklerne:

 • Mental afkolonisering
 • Forsoningskommissionen
 • Rigsfællesskabets historie - med særlig fokus på afsnittene Vejen til hjemmestyre og Vejen til selvstyre


Og faktaarkene:

 • Tidslinje
 • Brug gerne faktaarket Begreber som støtte

 

 1. Beskriv med egne ord den rolle Danmark og det danske har spillet i det grønlandske samfund. (Hjælp: Sæt ord på hvad kolonialisme, danisering og grønlandisering betyder og har med hinanden at gøre.)
 2. Beskriv med egne ord hvad afkolonisering betyder. Fokuser gerne mest på den mentale afkolonisering.
 3. Undersøg hvordan diskussionen om brugen af ordet “eskimo” forløb i sommeren 2020. Hvordan startede diskussionen? Hvorfor? Hvem fjernede brugen af ordet “eskimo” og hvem beholdt det? Hvad betyder “eskimo”?
 4. Find gerne egne og flere kilder, ellers orienter dig i de ovenstående. Husk at skrive hvor dine kilder kommer fra og vær kildekritisk.
 5. Beskriv med egne ord hvad modstanden mod “eskimo” har at gøre med afkolonisering.
 6. Lav en billedanalyse med baggrund i din viden om og dit arbejde med de tidligere spørgsmål over følgende billede fra den grønlandske-danske street artist Landic Project som du kan finde her.
  - Hvad fortæller billedet?
  - Hvorfor tror du kunstneren har valgt at lave det?
  - Bemærk de hashtags kunstneren har valgt. Hvad synes du om dem? Hvad fortæller de om billedets mening?
  - Reflekter: Hvad får sidestillingen af de andre ord og “eskimo” dig til at tænke på? Synes du det er okay at sidestille ordene med hinanden? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad fortæller det dig at kunstneren har valgt at sidestille lige de ord med hinanden?
 7. Andre stødende og nedgørende ord mod andre gruppe er tidligere blevet diskuteret og ændret. Fx er det gængs at man ikke bruger ordet “neger” mere, men i stedet bruger man oftest “n-ordet” nu. Tag stilling: Kan du forestille dig det samme ske med “eskimo”? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 8. Med baggrund i din viden om debatten om “kæmpe eskimo”-isen, foreslå et andet navn til isen. Kunne det være et grønlandsk ord for sne? Is? Eller noget helt tredje?
Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - kunst eller hærværk?

Undersøg sagen fra juni 2020 hvor Hans Egede statuen der står på kolonihavnen i Nuuk blev overhældt med rød maling og hvor der blev malet inuit-tatoveringstegn på den.

En kilde du kan starte med: 

Dansker-statue overmalet og udsat for hærværk: Flere vil have den væk, af: Peter Boier, 22. juni, dr.dk

Læs artiklerne:

 • Afkolonisering
 • Rigsfællesskabets historie (med særlig fokus på afsnittene: “Nordboere, imperier og kolonitid”, “Fra koloni til amt” og “Vejen til Hjemmestyre”)

 

Og faktaarkene:

 • Brug gerne faktaarket “begreber” som støtte.

 

Hjælpespørgsmål:

 1. Find egne kilder på sagen hvor Hans Egede statuen blev overmalet. Husk at angive hvor du har dine informationer fra og husk at være kildekritisk.
 2. Forklar med egne ord hvad der skete med statuen.
 3. Læs de anbefalede afsnit fra artiklen “Rigsfællesskabets historie”.
 4. Forklar med egne ord hvilken rolle Hans Egede har spillet i Grønland. Her skal du måske ud og finde flere kilder selv. Tag evt. udgangspunkt i billedet “Hans Egede på Grønland” af Louis Moe i artiklen “Rigsfællesskabets historie”.
 5. Læs artiklen “Mental afkolonisering og forklar med egne ord hvad “mental afkolonisering” betyder.
 6. Reflekter over og sæt ord på dine tanker omkring følgende spørgsmål: Hvorfor var det lige statuen af Hans Egede der blev overmalet og hvorfor lige med ordet “afkolonisér”? Hvad tror du de der hældte maling på statuen synes om Hans Egede?
 7. I juli 2020 blev der afholdt en afstemning i Nuuk. Afstemningen handlede om om statuen af Hans Egede skulle fjernes. Flertallet i Nuuk stemte for at den skulle blive. Tag stilling: Hvorfor tror du det gik sådan med afstemningen? Hvad synes du selv? Skulle statuen flyttes eller fjernes helt?
Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet