kbh_gronlandskehus__logo_rgb.jpg

Dagens Grønland er produceret for Det Grønlandske Hus, København af
ForlagetEpsilon.dk ApS

Dagens Grønland har modtaget økonomisk støtte fra
Det Kongelige Grønlandsfond
Undervisningsministeriets Tips- og Lottopulje
Augustinus Fonden
Harboefonden
Brødrene Hartmanns Fond
Knud Højgaards Fond

Rettigheder
Baggrundsartikler til lærerne
Forfatterne har givet tilladelse til at deres artikler må bringes, og anvendte originalmaterialer er der søgt tilladelse til at benytte.
For rettigheder se de enkelte artikler og under de enkelte illustrationer i artiklerne.

Dagens Grønland generelt
Hele Dagens Grønland inkl. illustrationer (fotos, kort, tegninger, grafer mv.), artikler og faktaark, spørgsmål m.m. må udelukkende
anvendes i undervisningssammenhænge både i Danmark og Grønland.
Ved anvendelse skal alle illustrationer krediteres.
Materialet inkl. illustrationer (fotos, kort, tegninger, grafer mv.) og baggrundsartikler til lærerne må ikke anvendes uden for
undervisningssammenhænge og/eller til kommercielt brug uden at der er indhentet de behørige tilladelser hos rettighedshaverne.

Stor tak til
Alle fonde og Udervisningsministeriet for økonomisk støtte, uden denne var Dagens Grønland aldrig blevet til.
Tak til alle de mange der har brugt masser af tid og kræfter på at få Dagens Grønland søsat.
Tak til alle de frivillige der har leveret tekst og billeder og tak for mange spændende dialoger om Grønland i dag og førhen. 
Tak til alle de firmaer og institutioner i Grønland så vel som i Danmark der har været med til at gøre materialet spændende, relevant og nutidigt.
Og ikke mindst tak alle de mange lærere og elever der undervejs har afprøvet materialet og kommet med mange uundværlige input.

Idé
Mille Schiermacher

Koncept og udvikling
Tina Krogh/Klio Aps
Lone Bruun/ForlagetEpsilon.dk
© ForlagetEpsilon.dk og Tina Krogh/Klio ApS, 2015

Projektstyring
Lone Bruun/ForlagetEpsilon.dk
Mille Schiermacher/Det Grønlandske Hus, København

Layout og design hjemmeside
Sara Brandt Kronborg

Programmering, hosting mv.
Computopic

Pædagogisk konsulent
Tina Krogh

Elevkonsulenter
Clara Salzinger, 5.Y
Mie Skov Knudsen, 6.C
Halfdan Aamann, 7.X
Mikkel Larsen, 8.A

Lærervejledning
Forfatter: Halla Guðný Erlendsdóttir

Baggrundsartikler til lærerne
Se forfatternavnene og rettigheder under titlen på enkelte artikler
Redaktion: Kira Barkholt Moss og Lone Bruun
Sundhedsfaglig koordinator: Julie Heiselbæk Geertsen
Layout: Sangill Grafisk

Temaernes indhold
Indholdet i temaer og emner er efterfølgende udviklet af medarbejdere fra Det Grønlandske Hus, København.

Turisme:
Forfatter: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs
Redaktion: Leise Johnsen og Søren Thalund

Natur:
Forfatter:
Martine Lind Krebs (emnerne: Sæler og Grønlands dyr)
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs (emnerne: Sæler og Grønlands dyr)
Redaktion:
Halla Guðný Erlendsdóttir, Sanne Helmer Petersen (emnerne: Sæler og Grønlands dyr)

Beboelse:
Forfatter: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs
Redaktion: Leise Johnsen og Søren Thalund

Klimaforandringer:
Forfatter: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: 
Martine Lind Krebs
Redaktion: 
Leise Johnsen og Søren Thalund

Kultur:
Forfatter: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs
Redaktion: Leise Johnsen og Søren Thalund

Befolkning:
Forfatter: Martine Lind Krebs (Sprog, Uddannelse og Identitet) Marie Leine (Inuittatoveringer)
Opgaver og problemfelt:
Martine Lind Krebs (Sprog, Uddannelse og Identitet) Marie Leine og Halla Guðný Erlendsdóttir (Inuittatoveringer)
Redaktion:
 Leise Johnsen og Søren Thalund (Sprog, Uddannelse og Identitet), Halla Guðný Erlendsdóttir og Martine Lind Krebs (Inuittatoveringer)

Erhverv:
Forfatter: Rebekka Knudsen/Greenland Perspective
Opgaver og problemfelt:
Redaktion:

Hverdag & Fest:
Forfatter: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs
Redaktion: Lars Lerche

Råstoffer:
Forfattere: Rebekka Knudsen/Greenland Perspective
Opgaver og problemfelt: 
Redaktion: 

Transport:
Forfattere: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs
Redaktion: Leise Johnsen og Søren Thalund

Religion:
Forfattere: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs og Halla Guðný Erlendsdóttir
Redaktion: Leise Johnsen, Søren Thalund, Lars Lerche og Halla Guðný Erlendsdóttir

Sundhed:
Forfatter: Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Martine Lind Krebs
Redaktion: Leise Johnsen og Søren Thalund (Emnet Fødsler) Halla Guðný Erlendsdóttir (emnet Mad)

Rigsfællesskab:
Forfatter: Marie Leine og Martine Lind Krebs
Opgaver og problemfelt: Marie Leine (opgaver), Martine Lind Krebs (problemfelt)
Redaktion: Lars Lerche

 

Fotografer
Forside top: Emil Søgaard
Lærerens side top: Mads Pihl/Visit Greenland
Værktøjskassen top: Emil Søgaard
Turisme:
Top: Visit Greenland
Emner:
Vejret:
Mads Pihl/Visit Greenland

Natur:
Top: Sara Brandt Kronborg
Emner:
Sæler:
Aqqalu Rosing-Asvid
Grønlandshvalen:
Outi Tervo
Grønlands dyr: Dan Bach Kristensen/Visit Greenland

Beboelse:
Top: Mads Pihl/Visit Greenland
Emner:
Bygdernes overlevelse: Mads Pihl/Visit Greenland

Klimaforandringer:
Top: Mads Pihl/Visit Greenland
Emner:
Isbjørnen:
Alan D. Wilson/Naturespicsonline.com
CO2-udledning:
Mads Pihl/Visit Greenland
Isen smelter: Mads Pihl/Visit Greenland
Landbrug: Mads Pihl/Visit Greenland

Kultur:
Top: Sara Brandt Kronborg
Emner:
Mode:
Mads Pihl/Visit Greenland
Musik: Privatfoto/Siiva Fleischer
Kunst: Værk af Aka Høegh

Befolkning:
Top: Mille Schiermacher
Emner:
Sprog:
Martine Lind Krebs
Uddannelse:
Pia Rosing Heilmann
Identitet:
Angu Motzfeldt/Visit Greenland

Erhverv:
Top: Sara Brandt Kronborg
Emner:
Jobmuligheder:
Grønland Selvstyre
Fisker-fanger: Katrina Mathiesen

Hverdag&Fest:
Top:
Emner:
Jul:
Rebecca Gustafsson/Visit Greenland
Mitaartut:
Taseralik

Råstoffer:
Top:
GEUS
Emner:
Minedrift:
GEUS
Jernminen ved Isua:
GEUS
Uran: GEUS
Sjældne jordarter: GEUS

Transport:
Top: Sara Brandt Kronborg
Emner:
Atlantlufthavn:
Kristian Krogh/Air Greenland
Hundeslæden: Mads Pihl/Visit Greenland

Religion:
Top:
Mads Pihl/Visit Greenland
Emner:
Mellem himmel og jord:
Mads Pihl/Visit Greenland
Grønlands væsener: Maja-Lisa Kehlet/Milik Publishing

Sundhed:
Top:
Mads Pihl
Emner:
Fødsler:
Oline Inuusuttoq Olsen
Mad: Peter Lindstrøm/Visit Greenland

Rigsfælleskab:
Top:
Sara Brandt Kronborg
Emner:
Fordomme:
Kunstværk af Julie Edel Hardenberg for Grønlands Forsoningskommission
Selvstændighed?: Rebecca Gustafsson/Visit Greenland
Grøxit: Anisa

Dagens Grønland er bl.a. produceret i samarbejde med:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
Københavns Universitet, Arktisk Station
Grønlands Repræsentation
Selvstyret
Air Greenland
Visit Greenland
Arctic Umiaq Line
Great Greenland
Royal Greenland
Loke Film
Greenland Today
Grønlands Naturinstitut
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv
Økolariet
Inuit Sila
Det Grønlandske Selskab

Kontakt vedr. Dagens Grønland:
Kommunikationskonsulent for Det Grønlandske Hus Martine Lind Krebs, mlk@sumut.dk