Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Sundhed Sundhed

Sundhed i Grønland er mange ting. Det handler blandt andet om hvordan man lever, og hvordan man spiser. Det handler også om at have det godt som mennesker – får man omsorg og kærlighed? Og hvis man bliver syg, hvad sker der så?

Det grønlandske sundhedsvæsen skal nå ud til en befolkning på over 55.000 mennesker, fordelt i 17 byer og 55 bygder i et land der strækker sig over 2.670 kilometer fra nord til syd. Båd og fly er eneste transportmidler. Der er konstant risiko for at vejret spænder ben for at hjælpen kan nå frem.

Der er fem større sygehuse i Grønland, men bor man i en mindre by eller bygd er der ikke noget sygehus, men i stedet et sundhedscenter eller en sundhedsstation. De allermindste bygder har en medicin-kiste som de kan tage til hjælp.

 

Det betyder at den grønlandske befolkning lever under nogle helt andre vilkår end i Danmark. Er uheldet ude, kan der være rigtig langt vej frem til hjælpen.

Mijøet er også en del af vores sundhed. Hvad der er godt at spise, kan variere fra sted til sted. "Spis lokalt" kan betyde noget helt andet i Grønland end i Danmark, og faren ved miljøgifte i maden fylder måske mere i Grønland.

I dette tema præsenterer vi nogle af dilemmaerne for sundheden i Grønland.

 

 

 

Emner
Sundhed