Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Fødsler Sundhed

Problemfeltet

Opgaver


Sundhed, fødsler

En fødsel kan være farlig for både mor og barn. Før i tiden døde der rigtig mange børn og kvinder under fødsel i Grønland, for der kunne være rigtig langt ind til nærmeste hospital hvis noget gik galt.

De høje tal fik sundhedsvæsenet til at beslutte at samle fødslerne på de største og bedst udrustede sygehuse og sundhedscentre. I dag skal gravide tre uger inden deres fødsel rejse til en af de seks byer i Grønland hvor man kan føde – hvis de ikke bor der i forvejen. Sundhedsvæsenet betaler kun rejsen og opholdet for den gravide. Derfor må mange kvinder undvære deres mænd og familier mens de føder.

Det har ført til at flere spædbørn overlever. Men der er også en pris. Mange gravide er helt alene og ensomme under deres fødsel og i de sidste uger op til. Det har også betydning for familien derhjemme – hvis der er ældre børn, må de undvære deres mor, og måske kan far ikke komme på arbejde når mor ikke er der til at passe børnene. Det kan også være svært for far at knytte sig til det lille nye barn når han ikke har oplevet de første dage af barnets liv.

Så spørgsmålet er om det har været en god beslutning at samle fødslerne? Er få reddede spædbørn nok grund til at mange kvinder må føde alene? Eller burde der være fødeklinikker i alle grønlandske byer? Hvad vil der skulle til for at man kunne ændre systemet og samtidig få spædbarnsdødeligheden ned?

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Sundhedsvæsenet

Hvilke særlige udfordringer er der i det grønlandske sundhedsvæsen i forhold til landets geografi?

Læs artiklerne:

 • Det grønlandske sundhedsvæsen
 • Pipaluk – grønlandsk telemedicin


a. Beskriv det grønlandske sundhedsvæsen. Hvilke former for behandlingssteder er der?

b. Prøv at finde på et eksempel på en patient der kommer til skade og skal have hjælp af sundhedsvæsenet. Hvor skal han/hun behandles?

c. Hvilken betydning tror du Grønlands geografi har for behandlingsmulighederne og for udgifterne til sundhedsvæsenet?

d. Hvad gør Grønland for at sikre befolkningen adgang til lægebehandling?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Fødsler i Grønland

Beskriv hvordan det foregår hvis man skal føde i Grønland, og der ikke er et fødested der hvor man bor.


Læs artiklerne:

 • Gravide rejser for at føde
 • Hvis noget går galt
 • At føde i Nuuk – en personlig beretning
 • En jordemoder fortæller om sit arbejde


a. Kig på et kort over Grønland og tegn de steder ind hvor man kan føde. Brug evt. Google Maps.

b. Beskriv hvordan det foregår hvis man skal føde og der ikke er et fødested der hvor man bor.

c. Spørg din mor eller far hvordan du blev født. Eller find en anden kvinde der har født et barn i Danmark og lav et interview med hende.

e. Kunne hun forestille sig at have født i en fremmed by, helt alene?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Fødsler gennem tiden


Hvordan foregik fødsler i Grønland før i tiden?

Læs artiklen:

 • Fødsler i Grønland gennem tiden


a. Beskriv udviklingen inden for fødsler og arbejdet som jordemoder i Grønland.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Fødende i Danmark og Grønland

Sammenlign tallene for fødsler i Danmark og Grønland. Er der forskel på fødekultur fra land til land?

Kig på faktaarket:

 • Fertilitet og gennemsnitsalder


Læs artiklerne:

 • Fødselskultur
 • En jordemoder fortæller om sit arbejde


Studér forskellene på fødende i Danmark og Grønland. Både fra statistikkerne og i beskrivelserne af fødende kvinder.

a. Beskriv forskellene.

b. Hvorfor tror du der er de forskelle?

Søg evt. på internettet efter flere oplysninger. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Centralisering

Hvad betyder centralisering af fødslerne? Hvorfor valgte man i Grønland at centralisere fødslerne?

Læs artiklerne:

 • Centralisering af fødslerne
 • Gravide rejser for at føde

 
Og faktaarkene:

 • Hvor foregår fødslerne?
 • Hvem skal føde i Nuuk?Find flere oplysninger under Fakta.

a. Forklar med dine egne ord hvad det betyder at Grønland har centraliseret fødslerne.

b. Hvem skal føde i Nuuk?

c. Har centraliseringen af fødsler i Grønland gjort en forskel?Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Spædbarnsdødelighed

Hvad er spædbarnsdødelighed? Hvorfor er tallene for spædbarnsdødelighed så forskellige fra Grønland til Danmark? Har centraliseringen af fødsler i Grønland gjort en forskel?

Læs artiklen:

 • Spædbarnsdødelighed


Og kig på faktaarket:

 • Spædbarnsdødelighed


a. Forklar med dine egne ord hvad spædbarnsdødelighed er.

b. Forklar med dine egne ord forskellen på spædbarnsdødelighed og perinatal mortalitet.

c. Sammenlign tallene for spædbarnsdødelighed i Danmark og Grønland. Hvorfor tror du de er så forskellige.

d. Hvordan har spædbarnsdødeligheden i Grønland udviklet sig gennem tiden.

e. Har centraliseringen af fødsler i Grønland gjort en forskel for spædbarnsdødeligheden?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Fordele og ulemper

Hvilke fordele og ulemper er der ved centraliseringen. Hvad synes den grønlandske befolkning?

Læs artiklerne:

 • Centralisering af fødslerne
 • Gravide rejser for at føde
 • Kritik af centraliseringen
 • Hvad synes befolkningen?
 • SpædbarnsdødelighedKig også på faktaarkene:

 • Hvor foregår fødslerne?
 • Hvem skal føde i Nuuk?
 • Foretrukket fødested blandt befolkningena. Lav en liste med argumenter for og imod centraliseringen af fødslerne.

b. Har centraliseringen af fødsler i Grønland gjort en forskel for spædbarnsdødeligheden?

c. Synes du det var en god idé at centralisere fødslerne?

d. Læs om hvad den grønlandske befolkning mener. Hvordan har holdningerne ændret sig over tid? E. Synes du det er mange der er kritiske over for centraliseringen?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet