Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Atlantlufthavn Transport

Problemfeltet

Opgaver

 

Transport, atlantlufthavn

Grønlands største lufthavn ligger i Kangerlussuaq. Det er her Air Greenlands store jetfly med plads til 278 personer der flyver i rutefart mellem Danmark og Grønland, letter og lander. Man kalder den også for den centrale atlantlufthavn fordi den forbinder Grønland med Danmark på tværs af Atlanterhavet.

Kangerlussuaq er en lille bygd med omkring 500 indbyggere. Derfor er det de færreste rejsende der har Kangerlussuaq som deres endelig destination. Langt de fleste passagerer skal videre på indenrigsfly til andre steder i Grønland. Omkring 40% af dem flyver videre til Nuuk.

Derfor kan det måske virke mærkeligt at det er i Kangerlussuaq Grønlands største lufthavn ligger. Forklaringen er at Kangerlussuaq er en tidligere amerikansk militærbase fra 2. verdenskrigs tid. Det var meningen at det kun var soldater der skulle bruge lufthavnen. Amerikanerne valgte Kangerlussuaq fordi de vurderede at vejret på dette sted var det mest stabile i Grønland.

Der var store diskussioner i Grønland da det skulle besluttes om man i stedet skulle kunne flyve direkte mellem København og Nuuk – i stedet for at mellemlande i Kangerlussuaq. I dag er beslutningen truffet, og byggeriet af Nuuks nye landingsbane er i gang.

Men Kangerlussuaqs fremtid er stadig uklar. Hvad skal der ske med Grønlands største bygd hvis lufthavnen lukker?

 

Opstil dit problemfelt

 1. Er der noget du undrer dig over?
 2. Hvad vil du gerne finde ud af/undersøge?
 3. Hvordan vil du gøre dette?
 4. Hvordan vil du formidle det som du har fundet ud af/undersøgt?

Mindmap

Tegn evt. et mindmap over punkterne 1-4 for at skabe dig et overblik og indkredse dit problemfelt. 

Find et tomt mindmap til print i værktøjskassen her.


Planlæg dit arbejde

Brug evt. det vedlagte planlægningsskema og planlæg dit arbejde. Skemaet gemmes under din profil sammen med dit problemfelt.


Opstil læringsmål for dit arbejde

Opstil evt. dine egne læringsmål med arbejdet indenfor dette emne. Brug evt. spørgsmål som disse:

 • Hvad vil du gerne vide mere om?
 • Hvad forventer du fagligt at få ud af arbejdet
  med dette emne?
 • Hvordan vil du gerne arbejde med emnet, og hvad forventer du at opnå ved denne arbejdsproces?
 • Hvad forventer du af et evt. gruppearbejde?


Du kan benytte dine opstillede læringsmål i evalueringen af din eller gruppens arbejdsproces og det færdige resultat.

Se her et eksempel på evalueringsspørgsmål

 

 

Disse opgaver kan benyttes som inspiration til dit arbejde.

Opgave 1 - Transport

Beskriv landet Grønland. Hvordan kan man komme rundt fra sted til sted?

Læs artiklerne:

 • At flyve i Grønland
 • Hvordan kommer man rundt i Grønland?


Kig også på faktaarkene, f.eks kortene over Grønland og Fakta om Grønland.

a. Lav en illustration der viser transportvejene rundt i Grønland?

b. Hvor kan man gå eller køre i bil fra by til by eller bygd. Er der overhovedet nogle steder?

c. Forestil dig at transporten i Danmark skulle foregå på samme måde. Hvordan ville det påvirke dit liv? Var der noget du ikke kunne/personer du ikke kunne besøge så tit?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 2 - Før i tiden

Hvordan transporterede grønlænderne sig fra sted til sted før i tiden? Overvej betydningen af indførslen af flytrafik i Grønland.

Læs artiklen:

 • Kajakken og konebåden


Og faktaarket:

 • Tidslinje: Transport i GrønlandFind flere oplysninger under Fakta.

a. Lav din egen tidslinje over de vigtigste begivenheder i udviklingen af transportsystemet i Grønland.

b. Overvej hvad det betød for det grønlandske samfund at der kom flytrafik.

c. Lav en liste over fordele og ulemper.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 3 - Kangerlussuaq

Lav en beskrivelse af Kangerlussuaq og Kangerlussuaq lufthavn. Hvorfor er Grønlands største og travleste lufthavn bygget lige der?

Læs artiklerne:

 • Bygden Kangerlussuaq
 • Kangerlussuaq lufthavn


a. Beskriv bygden Kangerlussuaq. Hvad kan man lave der?

b. Beskriv lufthavnen Kangerlussuaq – hvad er dens betydning for grønlænderne i dag? Hvad er dens historie?

c. Hvorfor er Kangerlussuaq bygget netop der hvor den er?

d. Hvorfor har man ikke for længst bygget en atlantlufthavn et andet sted – nu hvor amerikanerne ikke bruger stedet som militærbase mere?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 4 - Atlantlufthavn

Hvad betyder det når man i Grønland taler om en atlantlufthavn?

Læs artiklen:

 • Kangerlussuaq lufthavn


Samt kig bl.a. på faktaarket:

 • Grønlands lufthavne og flyvepladser


a. Skriv en definition af begrebet atlantlufthavn.

b. Hvilke andre typer flyvepladser er der i Grønland? Hvor mange er der af hver?

c. Hvem driver lufthavnene? Beskriv selskabet.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 5 - Nuuk og Kangerlussuaq lufthav

Beskriv forskellen på Nuuk lufthavn og Kangerlussuaq lufthavn.

Læs artiklerne:

 • Kangerlussuaq lufthavn
 • Nuuk lufthavn
 • Forskellen på vejret


Find flere oplysninger under Fakta

a. Lav to kolonner i en tabel og oplist forskelle mellem de to lufthavne. Du kan bl.a. nævne: opførselsår, størrelse på landingsbane, ruter, antal passagerer og vejrforhold.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 6 - Destinationer

Studér passagermønstrene i Grønland. Hvor vil de fleste flyve hen i fremtiden?

Det har desværre ikke været muligt for Dagens Grønland at indhente en præcis oversigt over hvor passagererne flyver hen i Grønland da det ikke er informationer der er offentligt tilgængelige. Men kig på faktaarket Fremtidens lufttrafik. Her kan du se en beregning på hvordan Transportkommissionen regner med at det vil se ud i fremtiden.

Læs også artiklen:

 • Hvad er problemet


a. Hvad er rejsemålet for de fleste der flyver til Grønland fra Danmark (nu og i fremtiden)?

b. Hvorfor tror du de skal derhen?

c. Hvad betyder det for de passagerer at atlantlufthavnen ligger i Kangerlussuaq?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 7 - Transportkommissionen

Hvad foreslår Transportkommissionen man skal gøre i forhold til fremtidens atlantlufthavn. Hvorfor foreslår de det? Synes du det er en god idé. Er der et forslag som vil være bedre?

Læs artiklen:

 • Transportkommissionens forslag


a. Lav et skema med transportkommissionens fire forslag for placeringen af en atlantlufthavn.

b. Hvilke forslag anbefaler kommissionen. Hvorfor gør de det?

c. Hvilket forslag synes du er bedst?

d. Kan du finde på andre forslag?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 8 - Politisk beslutning

Inatsisartuts politikere har besluttet sig for at arbejde videre med en bestemt model. Beskriv hvad det er for én og diskutér fordele og ulemper ved den.

Læs artiklen:

 • Hvad beslutter politikerne sig for?


a. Beskriv hvad lufthavnspakken går ud på.

b. Sammenlign med Transportkommissionens forslag. Hvad er anderledes?

c. Lufthavnspakken er ikke en endelig beslutning. Hvorfor tror du den ikke er det?

d. Hvad sker der med Kangerlussuaq lufthavn ifølge forslaget i lufthavnspakken.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 9 - Vejret

Hvordan spiller vejret ind i forhold til placeringen af en atlantlufthavn i fremtiden?

Læs artiklerne:

 • Forskellen på vejret
 • Cases: Forsinkelser
 • Atleter strandede i Kangerlussuaq


Kig på faktaarkene:

 • Forsinkelser hos Air Greenland
 • Hvor ofte kan flyene ikke lande?


a. Hvordan adskiller vejret sig i Nuuk og Kangerlussuaq.

b. Hvad skyldes forskellen på vejret.

c. Hvad betyder det for flyenes mulighed for at lette og lande?

d. Læs om forsinkelser i Grønland. Giv nogle eksempler på forsinkelser.

e. Kunne man forestille sig lignende i Danmark.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 10 - Forsinkelser

Forsinkelser er hverdag når man rejser i Grønland. Læs om og beskriv nogle eksempler på store forsinkelser i Grønland? Kunne man forestille sig lignende i Danmark?

Læs artiklerne:

 • Cases: Forsinkelser
 • Atleter strandede i Kangerlussuaq

 

a. Giv nogle eksempler på forsinkelser.

Find evt. flere eksempler på internettet. Vær opmærksom på den kilde du henter dine oplysninger fra og opgiv altid kilden hvis du anvender disse oplysninger i besvarelsen af opgaven.

b. Kunne man forestille sig lignende i Danmark.

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 11 - Debatten

Hvad mener befolkningen om debatten om en atlantlufthavn?

Læs artiklerne:

 • Hvad mener befolkningen?
 • Hvad er problemet?


a. Lav en liste over argumenter for og imod at flytte lufthavnen fra Kangerlussuaq.

b. Hvilke argumenter er de bedste?

c. Hvad synes du selv?

Hjælpe-spørgsmål

Opgave 12 - Fremtiden for Kangerlussuaq

Hvad vil det betyde for en bygd som Kangerlussuaq hvis lufthavnen lukker?

Læs artiklen:

 • Bygden Kangerlussuaq


Kig på faktaarket:

 • Indkomster i by vs. bygdFind evt. flere oplysninger under temaet Beboelse.

a. Kangerlussuaq er lige nu Grønlands største og rigeste bygd? Hvordan tror du fremtiden for bygden bliver hvis lufthavnen lukker?

Hjælpe-spørgsmål

Skrivefelt

Planlægningsskema

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredagLørdagSøndag
Formiddag
Frokost
Eftermiddag
Aften
Gem Opret ny uge Slet