Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Evaluering

Evaluering er vigtig del af det arbejde du har lavet med din opgave. Gennem denne kan du få et overblik på hvordan du bliver bedre til processen, og hvordan du næste gang leverer et endnu bedre resultat. Du kan ved at evaluere også blive opmærksom på hvilke mål du i fremtiden gerne vil arbejde med.

Derfor er det altid godt, inden du går i gang, at opstille nogle helt konkrete mål med dit arbejde og i forhold til din opgave. Dette kan være både faglige mål og personlige mål.

Når du afslutter en opgave eller et projekt, er det vigtigt at få det afrundet på en god måde. Uanset om det har været en stor succes eller ikke blev så vellykket som forventet, er det en god ide at foretage en eller anden form for evaluering.

Hvorfor evaluerer man?

Et af formålene med at evaluere er at opsamle de erfaringer du har gjort dig, så succeser kan gentages, og fejl og uhensigtsmæssig adfærd kan undgås i fremtidige store opgaver eller projekter.

Selvom du ikke har planer om at gentage opgaven eller projektet, er det stadig vigtigt at evaluere. Hvis du har arbejdet i en gruppe vil alle involverede i opgaven kunne drage nytte af din evaluering, så de i fremtiden har en idé om, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer knap så godt når I arbejder sammen.

Det er i evalueringsprocessen, at gruppend deltagere kan komme af med eventuelle frustrationer de har haft i forløbet. I din evalueringen kan du anvende disse frustrationer konstruktivt til, at lære af de erfaringer, du har gjort dig, så du i fremtiden kan undgå de samme problemstillinger eller vide hvad der fungere godt.

Det er altid god stil at afslutte et gruppearbejde med også at fortælle hinanden hvad der har været godt og sige "tak for kampen" som et punktum for samarbejdet.

 

 

Hvis du har lånt ting rundt omkring, er det vigtigt at aflevere dem tilbage hurtigt, i ordentlig stand og med tak for lån.

Hvad evaluerer man?

Det kan være en god idé at lægge vægt på både processen og resultaterne i en evaluering. Resultaterne skal evalueres for at du kan se, om du har opnået det du ville, og om projektet har været en succes eller der var plads til forbedringer.

Processen, fra de allerførste idéer til opgavens eller projektets afslutning, skal evalueres for at du kan få en forståelse for resultaterne og for hvorfor de blev som de gjorde. Denne del af evalueringen kan ofte også anvendes til en afrunding af et samarbejde.

Hvordan evaluerer man?

I evalueringen vil det ofte være relevant at komme ind på de mål du satte sig inden du gik i gang med opgaven. Der findes mange forskellige måder at evaluere på, og nogle kan være mere nyttige end andre afhængig af hvilke opgave eller projekt du har arbejdet med. Det er dog vigtigt at du både ser på hvad der gik godt og hvad der måske ikke lykkes så godt. Ligeledes ser på hvad du eventuelt kunne have gjort for at din løsning af opgaven eller projektet kunne have været forbedret.

Slutteligt er det en god ide at du giver dig selv et godt råd til næste gang du skal lave et lignende arbejde.

Se her eksempler på hvilke mål du evt. kan opstille for dit arbejde.

Se her et eksempel på hvilke evalueringsspørgsmål du kan stille dig selv i afslutningen af dit arbejde.
Evalueringsspørgsmål