Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Foredrag

Et foredrag egner sig godt til at fortælle den samme historie til mange mennesker. Det kan fx være til klassen eller til forældrerne.

For at understøtte det du vil sige, kan det være en god idé at bruge en PowerPoint-præsentation. I PowerPoint kan du vise både tekst, billeder og du kan vise filmklip og bruge lyd.

Du kan også gøre dit foredrag levende ved at anvende hands on effekter. Du kan fx tage noget med fra Grønland der passer til det du fortæller om. Du kan måske låne et smykke eller en figur. skal du fortælle om erhverv kan du fx tage nogle grønlandske rejer med.

 

Når du har fundet al det stof der skal være med i foredraget, skal du strukturere det, så tilhøreren får mest muligt ud af det du fortæller. Det kan være en god idé at at lave nogle delemner og på den måde lave en disposition.

Start altid foredraget med en indledning hvor du præsentere dit emne og fortæller lidt om hvorfor du synes det er spændende. Præsentér dine delemner kort og gå derefter ingg med at præsentere dem et for et.

Det kan være en god idé at anvende eksempler.

Det er en god idé at skabe kontakt til tilhørerne med det samme, fx ved at indrage en oplevelse som de kan huske.