Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Rapport

En rapport kan være en rigtig god måde at formidle sin viden på, hvis de personer der skal høre om dit emne ikke kan møde op til fx et foredrag. Det er også en god måde at gemme sine resultater til senere. I en rapport kan du fx benytte billeder, kurver og tabeller.

En rapport skal indeholde:

1:
En forside med navn(e), klasse og skole, en titel og en dato.
Brug billeder fra Dagens Grønland. Find dem i Værktøjskassen.

2:
En indledning hvor du præsentere dit emne, hvad du har undret dig over og formålet med dine undersøgelser.

3:
Et afsnit hvor du præsentere hvad du har fundet ud af. Dette er ofte rapoortens største afsnit, og det kan være en fordel at underopdele det. Brug tabeller og fakta til at understøtte dine undersøgelser.
Husk at opgive dine kilder.

 

 

 

 

 

 

4:
En vurdering af dine undersøgelser. Her skal du også tage stilling til problemfeltet.

5:
En konklusion, hvor du forklarer om du har fundet ud af det du ville undersøge og fået svar på det du har undret dig over. Begrund dine svar.

Det anbefales at du altid skriver en disposition inden du går i gang med din rapport. En god disposition inderholder noter til alle rapportens 5 hovedpunkter. Især er punkt 2), 3) og 4) vigtige.

Det er vigtigt at sørge for at læseren altid er klar over hvad du mener og hvad andre mener. Husk at opgive dine kilder.

Når rapporten færdiggøres er det en god idé at lave overskrifter der afspejler afsnittes indhold og lave en ordentlig indholdsfortegnelse.