Turisme
Turisme
Natur
Natur
Beboelse
Beboelse
Klimaforandringer
Klimaforandringer
Kultur
Kultur
Befolkning
Befolkning
Erhverv
Erhverv
Hverdag & fest
Hverdag & fest
Råstoffer
Råstoffer
Transport
Transport
Religion
Religion
Sundhed
Sundhed
Rigsfællesskab
Rigsfællesskab

Velkommen til Dagens Grønland

- Et interaktivt undervisningsmateriale om Grønland til elever i folkeskolen og grundskolen

Danmark og Grønland er forbundet i et rigsfællesskab, men mange danskere ved desværre kun ganske lidt om Grønland.

Her er en oplevelsesrejse ind i den grønlandske verden. Vi håber den kan sætte gang i jeres tanker, nysgerrighed og undren, og at den kan forbløffe jer og samtidigt sætte Grønland på jeres indre verdenskort.

Undervisningsmaterialet er bygget op i 13 temaer med forskellige faglige emner. Der er lagt op til at I arbejder problemorienteret, opstiller egne læringsmål og selv planlægger jeres arbejde.
  På forsiden finder I film og billeder der tager jer med til Grønland. Desuden finder I Fakta om Grønland og Grønlands historie ligesom der er adgang til de 13 temaer. Der er herfra også adgang til jeres profil hvor I kan gemme jeres arbejde.

Fra forsiden er ligeledes adgang til Lærerens side hvor der bl.a. findes 130 faglige og debatterende artikler skrevet af førende fagfolk fra institutioner og virksomheder i Grønland og Danmark. Her findes også en pædagogisk vejledning og ideer til hvordan man kan arbejde med materialet. 

Rigtig god fornøjelse!

 

Luk
Cirka 2500 år f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.
Cirka 400 år f.v.t. Dorset-kulturen indvandrer fra Canada og bosætter sig i det sydlige Grønland på både øst- og vestkysten.
År 982. Den landsforviste Erik den Røde kommer fra Island til Grønland. Erik den Røde og hans venner bosætter sig i Grønland i 985. De kaldes for nordboerne.
Cirka år 1300. Den sidste eskimoiske indvandring fra vest kaldet Thulekulturen. De er nutidens grønlænderes direkte forfædre.
År 1721. Den dansk/norske præst Hans Egede kommer til Grønland for at genkristne nordboerne som man ikke havde hørt fra i flere århundreder.
År 1774. Den Kongelige Grønlandske Handel, KGH, etableres og står for sejlads og vareforsyning af Grønland.
År 1861. Atuagagdliutit, et landsdækkende tidskrift med artikler udkommer for første gang, og er udkommet lige siden. Er i dag en af Grønlands to aviser.
År 1933. Den dansk/grønlandske polarforsker Knud Rasmussen forsvarer et samlet Grønland. Den Internationale Domstol i Haag giver Danmark myndighed over Nordøstgrønland. Sagen var anlagt af Norge.
År 1940. 2. verdenskrig begynder. Som følge af krigen bliver Grønlands suverænitet og vareforsyning varetaget af USA. Tyggegummi introduceres.
År 1953. Ved en grundlovsændring ændres Grønlands status fra at være en koloni til et amt i Det Danske Rige.
År 1979. Der afholdes folkeafstemning om indførelse af hjemmestyre. Hjemmestyret indføres.
År 1985. Grønland får eget flag. Flaget bliver præsenteret på Grønlands nationaldag 21. juni.
År 2009. 21. juni indføres selvstyre i Grønland.

Temaerne